Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W roku szkolnym 2021/2022 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

1.Projekt pn."Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022" - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 5000 zł /rok planuje się objąć 500 uczniów i uczennic.

Wykorzystując dobre warunki pogodowe w październiku (br) prowadzone były dalsze prace nad udostępnieniem wąwozu "Powstania Styczniowego". Do najtrudniejszych należało wykonanie poręczy oraz schodów zejścia. Ta część zadania została wykonana. Jest już możliwość bezpiecznego zejścia do wąwozu. Kolejnymi pracami będzie oczyszczenie ścieżki oraz oznakowanie obiektów przyrodniczych i umieszczenie tablic informacyjnych. Do prac porządkowych zaproszona została młodzież ZHR, a poważniejsze prace mają wykonać "Strzelcy" z Ropczyc. Ta część prac zależna będzie także od warunków pogodowych, ale miejmy nadzieję, że zostaną wkrótce wykonane. Już w tej chwili możemy oglądać pomnik "Powstania Styczniowego i Ofiar Komunizmu" z tej ciekawej perspektywy, co pokazujemy na załączonym zdjęciu. Wymienione prace  prowadzone są przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii, pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".

SW

W ubiegły piątek ulice miasta Luksemburg zostały zdominowane przez "Solidarność", która tu przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej demonstrowała swój sprzeciw, m.in przeciwko likwidacji kopalni Turów. Przed trzema wieżowcami, w których mieszczą się biura "Trybunału Niesprawiedliwości", a w którym jednoosobowo pani urzędnik (od 6.X. na emeryturze) podjęła decyzję niszczące polską gospodarkę manifestowali górnicy Turowa, wspierani przez zakłady pracy z całej Polski. Byli wśród nich delegaci "Solidarności" z Ropczyc. Z przed Trybunału "Solidarność" przemaszerowała ulicami Luksemburga po Ambasadę Republiki Czeskiej. Tu wręczono ambasadorowi petycję wzywającą do sensownego rozwiązania tego problemu. Obszerne relacje z przebiegu tego protestu zamieściło wiele mediów i TV, a my uzupełniamy ten obraz za pomocą tych kilku zdjęć.
SW

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze."                                (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

19 października br. – w liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ropczyckiej Farze została odprawiona Msza Święta o rychłą kanonizację patrona „Solidarności”. Celebrze przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prałat dr Stanisław Mazur, zwracając uwagę  na ścisły związek błogosławionego ks. Jerzego, z błogosławionym niedawno ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim – Prymasem Tysiąclecia. Modlitwę różańcową poprowadzili przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Delegatura Ropczyce. Po nabożeństwie delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki pod tablicą pamiątkową na placu kościelnym. Kwiaty złożyli: Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Lis – delegat Senatora RP Zdzisława Pupy, Witold Darłak – Starosta Powiatu, Radni Rady Miejskiej z Klubu PIS oraz przedstawiciele ropczyckiej „Solidarności”. Uroczystości zakończyło spotkanie okolicznościowe w siedzibie „Solidarności”.

mk

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Folwark" 18.10.br (poniedziałek) zorganizowany został kolejny Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. W obradach wzięli udział starostowie powiatów oraz prezydenci miast na prawach powiatu z naszego województwa. W obradach uczestniczyła poseł Krystyna Skowrońska (PO), Tadeusz Chrzan (PiS), Jolanta Sawicka – wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Fudakowski - wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Małgorzata Dankowska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Robert Bugaj - dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Andrzej Płonka – prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Józef Swaczyna – starosta Powiatu Strzeleckiego. Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Józef Jodłowski-Starosta Powiatu Rzeszowskiego. Następnie starosta Witold Darłak zaprezentował dorobek naszego powiatu.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda