Wydarzenia - gmina Iwierzyce

Rok 2023 będzie rekordowym pod względem inwestycji, bowiem Gmina realizuje inwestycje na kwotę prawie 34 mln zł. Są to następujące inwestycje:
-Budowa sali gimnastycznej dla SP w Olchowej, koszt 2 114 946 zł. z czego środki pieniężne z budżetu Gminy: 42 298 zł. a dofinansowanie: 2 072 647 zł. (z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład). Czas realizacji: wrzesień 2022 r. - listopad 2023 r.
-Termoizolacja budynków szkolnych w Gminie : wartość inwestycji: 5 756 781 zł. środki z budżetu Gminy: 959 781,89 zł. a dofinansowanie: 4 797 000,00 zł. (Program Rządowy Fundusz Polski Ład), realizacja: luty – grudzień 2023 r.
-Przebudowa dróg gminnych: wartość inwestycji: 9 663 191 zł. środki z budżetu Gminy: 4 167 441 zł. dofinansowanie: 5 495 750 zł.(z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład)
- Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej: wartość inwestycji: 15 657 654 zł. Wodociągi: Pola Nockowskie: (496 674zł.), Bystrzyca –Wola (912 291 zł.), Bystrzyca Sępia (1 891 125 zł.), Olchowa – pod Będziemyślem (401 265 zł.)
Budowa kanalizacji: Olchowa – pod Będziemyślem (685 439 zł. Nockowa (11 270 859 zł.).Środki pieniężne z budżetu Gminy: 5 682 573 zł. dofinansowanie: 9 975 080 zł. (z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład)
-Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wiercanach: wartość projektu: 174 944zł. środki pieniężne z budżetu Gminy: 63 628 zł. dofinansowanie: 111 316 zł. (program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
-Umiem pływać: 30 000 zł. (z budżetu Gminy: 15 000 zł. dofinansowanie: 15 000 zł. (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki i Samorząd Województwa Podkarpackiego
-Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sielec: wartość 289 700 zł. (z budżetu Gminy 289 700 zł.)
Bardzo ciekawe będzie zestawienie tych inwestycji Gminy Iwierzyce z inwestycjami  pozostałych jednostek samorządowych z terenu naszego powiatu.
(mat. ugiwierzyce opr. SW)

W dniu 11 listopada br. w gminie Iwierzyce obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone ze 125-leciem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod obeliskiem Sybiraków w Iwierzycach oraz Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Olchowej oraz chór WierCantus.
Z okazji obchodów 125-lecia powstania OSP Sielec wielu zasłużonych strażaków otrzymało medale "za zasługi dla pożarnictwa".Z tej okazji poświęcona została tablica upamiętniająca zmarłych sieleckich strażaków. To piękna inicjatywa zachowania pamięci o zmarłych, zasłużonych dla tej społęczności.
Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Witold Darłak, złożył serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim Druhom Jednostki wraz z życzeniami wielu sukcesów w służbie strażackiej.

(mat.GOK Iwierzyce.opr.SW

Niedawno informowaliśmy, że gmina Wielopole uzyskała 9 mln zł na swoje drogi z funduszy "Polskiego Ładu". Uzupełnieniem tamtej informacji niech będzie to, że Gmina Iwierzyce uzyskała wsparcie 11 mln zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pochodzi ono z dwóch źródeł: 9 975 080 zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz 1 200 000 zł dodatkowego wsparcia rządowego, co daje łączną kwotę 11 175 080 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozbudowę i poprawę wodociągu gminnego w miejscowościach Nockowa, Bystrzyca, Olchowa oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nockowa i Olchowa.

(mat. UG Iwierzyce)

19 listopada 2018 roku w sali narad Urzędu Gminy Iwierzyce odbyła się I Sesja Rady Gminy.
Na sesji Pan Adam Skiba - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenie stwierdzające wybór Pana Ryszarda Filipka na Wójta Gminy Iwierzyce oraz zaświadczenia stwierdzające wybór radnych do Rady Gminy Iwierzyce.
Zaświadczenia otrzymali:
Pan Adam Baran, Pan Adam Świerczek, Pan Bogumił Rygiel, Pani Czesława Golesz, Pan Edward Grobelny, Pan Edward Klimek, Pan Jerzy Ochał, Pan Kazimierz Broda, Pan Krzysztof Klimek, Pan Leszek Chmiel, Pani Maria Drozd, Pan Mariusz Róg, Pan Mieczysław Jaworek, Pan Ryszard Pazdan, Pan Stefan Toś.
Następnie radni złożyli ślubowanie.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

28.08.2023 - 04.09.2023

ROPCZYCE

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

04.09.2023 - 11.08.2023

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Kościuszki 18A

tel. (17) 22 16 536

 

 

Pogoda