Wydarzenia - gmina Wielopole Skrzyńskie

Nadchodzący miesiąc czerwiec przypomina, że w tym miesiącu miały miejsce ogromne powodzie które nawiedzały Ropczyce i okolice. Należy pamiętać że mimo że od ostatniej wielkiej powodzi minęło lat kilkanaście niewiele zrobiono w zakresie zabezpieczenia przeciw- powodziowego. Dlatego należy odnotować, że 27 kwietnia (br.) Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyła się konferencja, na której zaprezentowano „Analizę rozwiązań inwestycyjnych w zakresie stworzenia systemu małej retencji na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
Na konferencji przedstawiono założenia przygotowanej Analizy, sposób realizacji i osiągnięte wyniki w wariancie jej wdrożenia. Uczestnicy spotkania zadali szereg pytań związanych z dokumentacją i przeprowadzili dyskusje na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz gmin położonych poniżej – głównie Ropczyc.
Przedstawiciele Wód Polskich zadeklarowali chęć przeprowadzenia dokładniejszej analizy przedstawionego opracowania, w szczególności wpływu budowy planowanych 26 zbiorników na sytuację przeciwpowodziową w całym powiecie Ropczycko – Sędziszowskim. Uczestnicy spotkania uznali, że przedstawione rozwiązanie zabezpieczy Gminę Wielopole Skrzyńskie jest racjonalne i niewątpliwie spowoduje duże zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego dla Gminy Ropczyce.
Efektem spotkania była wspólna deklaracja uczestników, iż działania systemów małej retencji są konieczne. Ponadto zachęca się samorząd Gminy Ropczyce do przygotowania podobnego opracowania, które może wskazać inną drogę do zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Ropczyce niż budowa tzw. dużych polderów w Gliniku i Broniszowie. Ponadto zbiorniki małej retencji w szczególności tzw. mokre przyczynią się także do realizacji założeń walki z suszą, zatrzymując większa ilość wody w regionie.
Dodajmy, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu starosta Witold Darłak publicznie apelował do burmistrza Bolesław Bujaka, żeby zamiast uprawiania polityki w postaci połajanek Rządu i Instytucji Państwowych podjął konkretne działania,(wzorem Wielopola), które pozwoliłyby zabezpieczyć Ropczyce przed powodzią.
(wyk. mat. ugwielopole. opr SW)

Na rynku Wielopola 10 maja (br.),odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Podkarpackiego "Pomalować Świat". Organizatorami wernisażu były: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej "Most". Prezentowane prace powstały w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób Wyjątkowych. Na wystawie można obejrzeć kilkadziesiąt prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych WTZ z terenu Województwa Podkarpackiego. Po otwarciu wystawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu – 10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowała Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak.

(mat. spropczyce opr. sw)

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała 9 486,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji na przebudowie sieci dróg gminnych z udziałem środków finansowych pochodzących z rządowego programu pn. "Polski Ład". W ramach tych środków zaplanowano następujące inwestycje: 1). Brzeziny Bukowina – Mała odcinek o długości 2 365 m wartość inwestycji - 2 mln 508 tys. 2). Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek o długości 942 m wartość inwestycji – 770 tyś. 3). Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek o długości 505 m wraz z przebudową mostu wartość całkowita inwestycji – 2 mln 271 tyś. zł. 4). Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odcinek o długości 720 m – 623 tys. zł. 5). Glinik Łysa Góra Jamszcze 1 284 m – 1 519 tyś. zł. 6). Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek o długości 531 m wartość inwestycji 774 tys. zł. 7). Brzeziny Stara Droga odcinek o długości 674,2 m wartość inwestycji 701 tys. zł. 8). Budowa parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim wartość inwestycji 820 tys. zł

opr. SW

Wszyscy pewnie z przyjemnością obserwujemy szybki rozwój dawnego miasta Wielopole Skrzyńskie. Duże, pozytywne wrażenie robi przebudowany w ostatnich latach Rynek. Fontanna, pomniczek Tadeusza Kantora (z siostrą z lat dzieciństwa), pieczołowicie odnowiona kapliczka św. Floriana, można by jeszcze dalej wymieniać. Wiadomym jest także, że ambicją Wielopolan jest odzyskanie praw miejskich utraconych w roku 1933. Warto dodać, że Wielopole należało do najstarszych miast w tej części Polski, bowiem prawa miejskie uzyskało w roku 1337. Przypomnijmy, że Ropczyce prawa miejskie uzyskały w roku 1362, Rzeszów w 1354, a Sędziszów Młp. w roku 1470. Dlatego ze zdziwieniem można przyjąć informacje, że na ostatniej sesji Rady Gminy (17.03.br) odrzucona została uchwała dotycząca konsultacji społecznych w tej sprawie. Pomijając zawiłości polityki gminnej, wydaje się, że w ten sposób zaprzepaszcza się lub znacznie oddala możliwości odzyskania praw miejskich. Oczywiście, prawa miejskie to głównie ma znaczenie "prestiżowe", ale to także jest ważne dla tej gminy, ale także dla całego powiatu. Należy mieć nadzieję, że emocje zostaną wyciszone, a sprawa praw miejskich dla Wielopola będzie dalej procedowana.
(sw)

W dniu wczorajszym (21.07.br) zakończyły się prace nad muralem Podpułkownika "Zbroi" w Brzezinach (gmina Wielopole). Tak więc w naszym regionie pojawił się nowy mural poświęcony "żołnierzowi wyklętemu", zamordowanemu 27.XI.1948 r. we Wrocławiu. Urodził się w Brzezinach 9.08.1912 r. i tu w latach okupacji hitlerowskiej koncentrowała się jego działalność w strukturach AK. Po wejściu Rosjan na te tereny w roku 1944, poszukiwany przez NKWD kontynuował działalność konspiracyjną kolejno w strukturach: "Nie", "DSZ" oraz WiN, działając w Rzeszowie, Mielcu i Krośnie. W grudniu 1946 roku skierowany do Wrocławia, gdzie kierował tamtejszymi strukturami WiN.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

28.08.2023 - 04.09.2023

ROPCZYCE

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

04.09.2023 - 11.08.2023

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Kościuszki 18A

tel. (17) 22 16 536

 

 

Pogoda