Wydarzenia - gmina Ropczyce

Na tej Sesji niewątpliwie za istotny punkt obrad należy uznać rozpatrzenie wniosku Komisarza Wyborczego (Rzeszów) o wygaszenie mandatu radnej Mari Golenia (wiceprzewodniczącej Rady MiG Ropczyce), z powodu  nie złożenia w terminie 3 miesięcy  rezygnacji z  funkcji "ławnika sądowego". Po krótkiej dyskusji nad uchwałą w tej sprawie przegłosowano wniosek uchwały przewodniczącego  Rady Miejskiej w Ropczycach Grzegorza Bielatowicza odrzucający postanowienie Komisarza Wyborczego (11 "za odrzuceniem", 9 "przeciw", 1 "wstrzymujący się").

1 września na Jasnej Górze odbyły się Ogólnopolskie uroczystości dożynkowe, w których wzięło udział ponad 30 tysięcy rolników z całego kraju. Nie zabrakło również licznych delegacji z naszej rzeszowskiej diecezji, a także z naszego ropczyckiego dekanatu. "Ropczyce" reprezentował wieniec dożynkowy z Osiedla Witkowice wraz z grupą parafian z Witkowic, Pietrzejowej, Ropczyc, Zdżar i Kozodrzy. Centralnym punktem uroczystości była uroczysta Msza Święta dziękczynna za zebrane tegoroczne plony. Celebrze przewodniczył i homilię wygłosił JE Ks. Bp Wiesław Mering - Ordynariusz diecezji włocławskiej. Koncelebransami byli: JE Ks. Bp Edward Białogłowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej a zarazem Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy, Ks. Stanisław Sojka - Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz liczni kapłani. Modlono się w intencji rolników, aby nikomu nie zabrakło codziennego chleba, a także polecano sprawy naszej Ojczyzny i pokoju na całym świecie.

Autor: M.K.

W niedzielne popołudnie przy Remizie OSP na Osiedlu Brzyzna odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Spotkania Otwarte odbywają się w każdą I-szą niedzielę miesiąca (od maja do października). Do tej pory były spotkania takie jak : "Dzień Pieroga", "Piknik Rodzinny", "Naleśnikowy Zawrót Głowy", "Owocowe Lato" oraz "Ziemniaczana Uczta". Spotkania te cieszą się wielkim zainteresowaniem okolicznych mieszkańców.

W minioną niedzielę 18-go sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Rozpoczęła je Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory sprawowana przy ołtarzu polowym kościoła farnego w Ropczycach. Celebrze przewodniczył Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz grup dożynkowych na Stadiom Miejski w Ropczycach, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Rozpoczęło ją odegranie Hymnu Państwowego oraz Roty.

W środę 14 sierpnia odbyła się 13 Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Gościem honorowym na sesji była Pani Barbara Siorek - Prezes Fundacji "MIŁOSIERDZIE" im. Prof. Jerzego Lewickiego. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz Przewodniczącym Rady Grzegorzem Bielatowiczem przekazali gratulacje Pani Barbarze w związku ze zdobyciem przez nią tytułu "ORZEŁ AGROBIZNESU". Jest to nagroda przyznawana przez warszawską agencję EMS. Mogą się o nią ubiegać firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas sesji Pani Barbara przybliżyła radnym i opinii publicznej czym zajmuje się jej fundacja.

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

16.09.2019 - 23.09.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22-12-204

 

 

Pogoda