Wydarzenia - gmina Ropczyce

W piątek 5 lipca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia obrad dokonał Grzegorz Bielatowicz - Przewodniczący Rady. Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ropczyccy rajcy rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok. Uchwałą budzącą wiele emocji i dyskusji była uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, a dokładnie na budowę chodnika przy Drodze Wojewódzkiej 986 w Łączkach Kucharskich (chodziło o kwotę 200 tysięcy złotych na wybudowanie 320 metrów chodnika przy wkładzie własnym Urzędu Marszałkowskiego 170 tysięcy złotych). Uchwała ta została złożona przez radnych Klubu PIS. W wyniku głosowania uchwała ta nie została podjęta, gdyż ZA - głosowało 9 radnych, a PRZECIW - 11.

W piątek 7-go czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Ważnym jej elementem było złożenie przez Burmistrza Bolesława Bujaka obszernego raportu o stanie gminy Ropczyce. Raport liczący 122 strony przedstawia informację o Gminie Ropczyce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Z jego pełną treścią można się zapoznać na stronie internetowej Gminy, także wszystkich zainteresowanych tam odsyłamy. Po przedstawieniu raportu i dyskusji nad nim odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Włodarzowi Ropczyc. Wynik głosowania był następujący: ZA - 11, PRZECIW - 7, WSTRZYMUJĄCYCH - 3.

Już trzeci rok w dekanalnych różańcowych procesjach wędrujemy do poszczególnych parafii naszego dekanatu w trzecie soboty miesiąca - od maja do października. Majowa procesja wyruszyła 18 maja spod ropczyckiej Fary do parafii p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej na Granicach. Po dotarciu na miejsce została odprawiona koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył Ks. Dziekan Leopold Kordas w asyście Księży Proboszczów ropczyckich parafii. Kolejna dekanalna procesja odbędzie się 15 czerwca. Tym razem wyruszymy do parafii p.w. Św. Rodziny na Czekaju.

Autor: M.K.

W poniedziałek 13 maja przypadała 102 rocznica Pierwszego Objawienia Matki Bożej w Fatimie. W parafii Św. Barbary od początku jej istnienia, a w tym roku przypada 20 rocznica jej erygowania jest tradycja Nabożeństw Fatimskich połączonych z procesją różańcową ulicami osiedla. Nabożeństwa te odbywają się każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października. Przybywają na nie liczni wierni, nie tylko z parafii, ale z całego dekanatu. Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył Ks. dr Marek Story - Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Kolejne nabożeństwo odbędzie się w czwartek 13-go czerwca o godz. 19:00.

Autor: M.K.

Zagłosuj!

Czy waszym zdaniem Władze i instytucje danej gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki sportu, itp) potrafiły przygotować atrakcyjną wakacyjną ofertę dla mieszkańców, a szczególnie dla młodzieżswojej gminy?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

15.07.2019 - 22.07.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Sędziszów Młp:

ul. Rynek 6 

tel. (17) 22-26-947

 

 

Pogoda