Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza na FINISAŻ WYSTAWY „Cena Niepodległości. Ofiary Zbrodni Katyńskiej”, któremu towarzyszyć będzie PROMOCJA KSIĄŻKI wydanej przez Polskie Radio Rzeszów "W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o kapelanach katyńskich". Wystawa przedstawia historie lokalnych bohaterów, którzy w 1940 roku zostali zamordowani przez Sowieckie NKWD. Wielu z nich dwadzieścia lat wcześniej brało udział w walkach o odzyskanie i utrzymanie Niepodległości Polski. Ekspozycja pozwala poznać martyrologię weteranów walk o niepodległość z lat 1914-1921, którzy wiosną 1940 r. ginęli w Katyniu, Twerze, Charkowie czy więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy. To m. in. oni zostali wymordowani z pełną bezwzględnością strzałem w tył głowy przez NKWD.
Wydana przez Polskie Radio Rzeszów publikacja "W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie” to  ilustrowany zbiór dokumentów, listów i fotografii przedstawiających losy wojskowych duszpasterzy różnych wyznań, którzy zginęli jako ofiary zbrodni katyńskiej. Autorami książki są Anna Leśniewska i Barbara Tarkowska ze Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Do książki dołączona jest płyta z audycjami na ten temat red. Anny Leśniewskiej.

Znajdujemy tu m. in. postać ks. ppłk. Andrzeja Niwy, pochodzącego z Checheł k. Ropczyc.

(mat PCEK opr.SW)

W piątek, 6 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego pod przewodnictwem Józefa Rojka. Zaprezentowano sprawozdania: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2021 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok nt. sytuacji na lokalnym rynku, z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 1. Przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, 2. Powierzenia Gminie Sędziszów Młp. zadania zarządzania drogami powiatowymi, 3. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023, 4. Zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów Młp. Starosta Witold Darłak złożył także sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

(mat. spropczyce opr. sw)

26 kwietnia 2022 roku, przeżywszy 62 lata, w 37 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. Józef Sadowski – duszpasterz w parafii Strzelce Wielkie, były proboszcz parafii Cerekiew. Msza Święta żałobna została odprawiona 28 kwietnia w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Cerekwi. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Rytrze – rodzinnej parafii śp. Ks. Józefa, w piątek 29 kwietnia przewodniczył J.E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Homilię wygłosił J.E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Po Mszy Świętej ciało zmarłego kapłana zostało złożone na miejscowym cmentarzu. Eucharystię koncelebrowało blisko 100 kapłanów. Uczestniczyły w niej siostry zakonne i liczna grupa wiernych świeckich. Nie zabrakło również delegacji z Ropczyc.

Czy pamiętamy o święcie Flagi Narodowej?

Po raz kolejny środowisko Ropczyc i okolic będzie obchodzić Święto 3-go Maja pod Krzyżem Akcji Katolickiej, przy ulicy 3-go Maja. O godzinie 14.00 (3 b.m.) będzie możliwość wspólnej modlitwy, a także pośpiewania "majówek". Zapraszamy !!!

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45 

tel. (17) 22 18 183

 

30.05.2022 - 06.06.2022

Sędziszów Młp

ul. Jana Pawła II 54 A

tel. (17) 72 22 300

 

 

Pogoda