Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 2 czerwca (br.) Szkoła w Brzezinach organizuje uroczystość rocznicy nadania imienia: ppłk. Ludwika Marszałka "Zbroi". Na program uroczystości złoży się: 9.00 Msza św, 10.00 uroczysta akademia, 10.45 prelekcja dr. hab. Tomasza Balbusa, autora książki o ppłk. Ludwiku Marszałku.
Przypomnijmy że ppłk. L. Marszałek ps. "Zbroja" urodził się 9 sierpnia 1912 r. w Brzezinach. po uzyskaniu matury w Dębicy został zawodowym wojskowym, i służył m.in. w lotnictwie. W okresie okupacji należał do kierownictwa AK w Podobwodzie Dębica. Po wejściu Rosjan w roku 1944 włączył się w działalność WiN, czyli Żołnierzy Wyklętych. Był m.in. szefem Okręgu Wrocławskiego WiN. Po uwięzieniu i wielu torturach UB, został rozstrzelany został we Wrocławiu 27 listopada 1947 r.
Jego pamięci poświęcony jest mural wykonany przez znanego artystę Arkadiusza Andrejkowa, znajdujący się na szkole do której uczęszczał. Mural oraz książka pt. "Ppłk. Ludwik Marszałek "Zbroja" w służbie idei Niepodległości" został sfinansowany przez MON w ramach projektu zrealizowanego przez Fundacje Rozwoju SOLID. 
opr. SW

Od pewnego czasu na naszym terenie możemy zauważyć paliki z niebieskimi tasiemkami i rzędami cyfr. Ponadto w wielu miejscach umieszczono na ziemi żółte plastikowe pudełeczka z logo Geofizyka. W terenie pojawili się także panowie z firmy Geofizyka Toruń z plecakami "technicznymi", przemierzający pola i lasy.

Redakcja TP zwróciła się do tej firmy z pytaniami dotyczącymi tego tematu i otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:
Geofizyka Toruń – przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres zintegrowanych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. Firma świadczy również usługi z zakresu wierceń inżynieryjnych, inżynierskich badań geofizycznych oraz geotechniki.

W dniu 21 maja (br.) zmarł w wieku 95 lat były prezes ropczyckiego Koła Związku Żołnierzy AK. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24.05. (br.) w ropczyckiej Farze. Zmarły pogrzebany zostanie w grobowcu rodzinnym w Sopocie. W Ropczycach mieszkał i społecznie działał przez ponad 20 lat. Przypominamy pokrótce tą zasłużoną także dla Ropczyc postać. Urodził się 27.02.1928 r. jako syn Ignacego i Barbary z domu Cichowska, w Górze Pomorskiej gdzie rodzice dzierżawili gospodarstwo rolne. W roku 1939 rodzice uciekając przed represjami niemieckimi zamieszkali we wsi Dąbie koło Zamościa. W latach okupacji działał w BCH, a następnie w AK. W Zamościu uzyskał maturę i podjął studia na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Budowy Okrętów. Pod koniec studiów poślubił Marie Grażynę Hulewicz, która studiowała medycynę. Po studiach pracował: w państwowym Centrum Wychowania Morskiego, Instytucie Morskim w Gdańsku, a od 1954 r. w Centrum Badawczo Projektowym Navicentrum we Wrocławiu. W roku 1970 powrócił do Gdańska, gdzie kierował projektami budowy statków pasażerskich, równocześnie prowadząc działalność dydaktyczną na Politechnikach Gdańskiej i Wrocławskiej. Ponadto pracował w redakcji "Technika i Gospodarka Morska" i był autorem szeregu artykułów historycznych oraz publikacji z zakresu budowy okrętów.
Po śmierci pierwszej żony,  w roku 1989 ożenił się z Barbarą Żak i zamieszkał w Ropczycach. Tu włączył się w działalność ropczyckiego Koła AK i był jego przewodniczącym. Pasjonował się historią, wielokrotnie w ropczyckiej Bibliotece prowadził wykłady na tematy historyczne, ale także z zakresu budowy okrętów. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle pogodna, życzliwa i społecznie zaangażowana.
Wieczne odpoczywanie....

Kolejna sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od sprawozdania p. Monika Kwietniewskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Oto najważniejsze dane za rok 2022: w naszym powiecie prowadzona jest 35 "rodzinnej pieczy zastępczej", która obejmuje 54 dzieci i 4 osoby dorosłe. Jest to 13 rodzin spokrewnionych, 19 niespokrewnionych, 2 rodziny "zawodowe" i 1 Rodzinny Dom Dziecka, 5 rodzin posiada założoną "niebieską kartę". Zrealizowane zostało 11 spotkań "grup wsparcia", koordynatorzy PCPR zrealizowali 256 "wizyt".
PCPR prowadzi dwa DPS, w Rudzie k. Kamionki (103 osoby) i Lubzina (92 osoby). Dwie placówki Caritasu, w Ropczycach i Wielopolu Skrz. zapewniają opiekę dla 100 osób. PCPR obecnie zatrudnia 29 osób na etatach i 23 osoby na umowy- zlecenia. W Rudzie DPS posiada obecnie 26 wolnych miejsc.
W kolejnym punkcie sprawozdanie za rok 2022 przedstawił p. Jacek Posłuszny, dyrektor PUP Ropczyce. Poinformował że obecnie powiat liczy 74 tys. mieszkańców, w roku 2022 przybyło 40 osób, z czego 46 tys. mieszka na wsi, co stanowi 62%. Bezrobotnych na koniec roku było 2769 osób, w tym 1470 kobiet. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 11,5 %, z czego 1470 (53%) to kobiety. Budżet PUP na rok 2023 to ok. 13 ml. zł. Po wybuchu wojny na Ukrainie, na terenie powiatu zarejestrowało się 70 osób.
W kolejnym punkcie starosta Witold Darłak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Starostwa za okres od 30.03.(br). Poinformował m.in., że sprzątanie dróg powiatowych po zimie to koszt 29 tys. zaplanowano koszenie rowów (2x 54 tys. zł). Urząd Marszałkowski przekaże 60 tys. zł na prace przy domu Karola Chmiela w Zagorzycach. W Ropczycach prywatna firma zamierza budować terminal kolejowy. Maturę zdawało 479 osoby, co stanowi 80% tych którzy ukończyli szkołę.
Najwięcej emocji wywołało wystąpienie dr. Bernadety Frysztak (wicestarosty), która przedstawiła swoją prace, szczególnie w zakresie szkolnictwa specjalnego. Poinformowała także, że od dwóch miesięcy starosta W. Darłak blokuje wypłatę dla niej specjalnej nagrody Ministra "Oświaty" Przemysława Czarnka, wysokości 7,5 tys. zł. W odpowiedzi starosta W. Darłak poinformował że czeka na opinię prawną, ponieważ w jego ocenie są tu wątpliwości natury prawnej.
(opr. SW)

W piątek 12 maja (br.) w Sędziszowskim Szpitalu oficjalnie oddano do użytku nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego, który kosztował blisko 5 mln złotych.
Rezonans magnetyczny jest nieocenionym narzędziem we współczesnej medycynie, umożliwia on dokładne zobrazowanie tkanek ludzkiego ciała. Jest to urządzenie najnowszej generacji ze sztuczną inteligencją. System o mocy pola 1,5 Tesla wyposażony jest w elementy nowej technologii skanowania, łączącej najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rezonansu magnetycznego z zaawansowaną technologią obrazowania. Pracownia została poświęcona, a zebrani dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
Pracownia rezonansu ulokowana została w budynku kontenerowym, połączonym z budynkiem szpitalnym. Rezonans jest własnością prywatnej spółki, ale współpracować będzie ze szpitalem na podstawie specjalnej umowy.
(mat. spropczyce opr. SW)

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

24.04.2023 - 01.05.2023

ROPCZYCE

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

01.05.2023 - 08.05.2023

SĘDZISZÓW MŁP

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

 

Pogoda