Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Głównym punktem tej III Sesji Rady Powiatu była debata na Raportem o Stanie Powiatu, oraz udzielenie absolutorium za rok ubiegły dla Zarządu i Starosty. Raport "O stanie powiatu" przedstawił starosta Piotr Kapusta. W dyskusji nad raportem, opozycja powtarzała znane z poprzedniej kadencji zarzuty. Na pewno niepokój muszą budzić finanse ZOZ Ropczyce. Radny Wiesław Rygiel przypomniał, że ZOZ płaci za wynajem budynku przychodni (dawna rest. Słoneczna) ok. 370 tys. rocznie dla GS Sędziszów. Jednocześnie przejęty budynek po szkole pozostaje w dużej części nie wykorzystany. W głosowaniu na Raportem, 10 głosów było "za" i 7 "wstrzymało się".
W kolejnym punkcie przedstawione zostało: "Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2023". Najważniejsze dane naszego powiatu:- planowane dochody 132 ml. zł., -wykonanie dochodów 96%, -uzyskane dotacje 14 ml. zł, wydadki 149 ml. zł, -zadłużenie powiatu 14,9 ml. zł. + ZOZ, razem ok. 25 ml. zł. W głosowaniu nad absolutorium dla zarządy za wykonanie budżetu: 10 "za", 7 "wstrzymało się". W kolejnym punkcie sesji była analiza sytuacji w ZOZ, którą przedstawił dyrektor ZOZ Tomasz Baran. Niepokoić muszą szybko rosnące straty, które wynoszą: za rok 2021 było to 500 tys. zł, w 2022 było 2ml. zł. za rok 2023 wyniosły 4 ml. zł. Aktualnie w ZOZ Ropczyce zatrudnionych jest 499 "etatów", w tym 45 w administracji. Odsetki od zaciągniętych kredytów dla ZOZ w roku 2023 wyniosły 1,3 ml. zł. Po dyskusji nad sytuacją w ZOZ, starosta P. Kapusta zadeklarował że przeprowadzony zostanie audyt przez firmę zewnętrzne, na podstawie którego zostanie opracowany program naprawczy dla ZOZ. W głosowaniu radnych na przyjęciem sprawozdania finansowego ZOZ za rok 2023 uzyskano wynik:10 "za", 7 "przeciw".
Komentarz: W dyskusji nad Raportem o Stanie Powiatu Starosta P. Kapusta użył określenia , że sytuacja przypomina Titanica i zapowiedział "walkę do końca". Jak wiemy losy Titanica, po zderzeniu z górą lodową były przesądzone, a bohaterstwo orkiestry pozostanie na wieki wzorem zachowania w tej konkretnej sytuacji. Należy mieć nadzieję, że nasz powiat, to jeszcze nie Titanic, ale powinien zmusić "decydentów" do działań, które nie zrealizują losów Titanica.

Równocześnie informujemy o pozostałych absolutoriach miast i gmin na terenie naszego powiatu. W Sędziszowie absolutorium głosowane było na sesji w poniedziałek (24.06. br). Za udzieleniem absolutorium dla burmistrza B. Kmiecia głosowali wszyscy radni obecni na sesji. W Iwierzycach sesja absolutoryjna odbyła się w środę 19 czerwca (br). Również w tej gminie wójt Ryszard Filipek uzyskał absolutorium, za głosowali wszyscy obecni na sesji, to jest 14 radnych. W Wielopolu na absolutorium dyskutowano 20 czerwca (br). Za udzieleniem absolutorium dla wójta Marka Tęczara głosowało 10 radnych, 3 było "przeciw", 1 "wstrzymał się od głosu". Ropczycach sesja absolutoryjna odbyła się w piątek (28.06. br.) Tu sytuacja była szczególna, bowiem ocena dotyczyła roku 2023, kiedy burmistrzem był B. Bujak, a absolutorium miał uzyskać obecny burmistrz K. Moskal. Stąd łatwiej zrozumieć, że wynik głosowania nad tym szeregiem uchwał dotyczących przyjęcia raportu, sprawozdań finansowych i udzielenie absolutorium był "jednomyślny, to znaczy radnych 20 "za", nikt przeciw.

SW

 

W czwartek (20.06.br.) odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, zatytułowanej "Domy też odchodzą... Studium czasu". Ten rzeszowski artysta, zajmujący się fotografią od 50 lat, jest autorem ośmiu wystaw indywidualnych, wielu zbiorowych i laureatem 11 konkursów fotograficznych. W czasie tej uroczystości artysta przedstawił źródła inspiracji swojej twórczości. Jak podkreślił jego zamiarem jest dzielenie się subiektywnym spojrzeniem, którym z sentymentem i nostalgią odprowadza w niebyt przemijającą rzeczywistość, próbując ocalić ja w fotografii.
Wystawę można będzie oglądać w Ropczycach do 30 września.

Warto skorzystać z tej możliwości popatrzenia na znikającą rzeczywistość naszych wiosek.
SW

Młodzież szkolna, samorządowcy, strzelcy, harcerze oraz parafianie z Lubziny uczcili pamięć 100 osób, rozstrzelanych przez hitlerowców 27. czerwca 1940 r. Program artystyczno-patriotyczny „I tylko pamięć została” przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lubzinie. Po części artystycznej modlitwę za dusze zamordowanych wygłosił ks. proboszcz Ryszard Pietrasik. Na koniec uroczystości burmistrz Kazimierz Moskal podziękował dzieciom za piękny występ oraz za przesłanie z niego wynikające: pamięć jest strażnikiem historii.
Tego dnia 1940 roku w ramach Akcji AB – w lesie koło wsi Lubzina hitlerowcy rozstrzelali grupę więźniów politycznych przywiezionych z więzienia na zamku w Rzeszowie. Zbrodnia w Lubzinie była jedną z przeprowadzonych przez Niemcy w ramach akcji AB. Wśród zamordowanych było m.in. 42 członków podziemnych organizacji młodzieżowych, ludzie zaangażowani w działalność AK, Batalionów Chłopskich oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Wśród zamordowanych był między innymi major Władysław Bartosik, a także kobiety i prawdopodobnie grupka dzieci. Akcja AB czyli Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna (niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion), to akcja którą hitlerowcy przeprowadzili na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem a lipcem 1940 roku.
Miała ona charakter ludobójstwa, stanowiła kontynuację akcji „Inteligencja” (Intelligenzaktion) prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich od września 1939. W ramach Akcji AB funkcjonariusze SS i policji niemieckiej zamordowali co najmniej 6500 Polaków – w tym ok. 3500 przedstawicieli polskich elit politycznych i intelektualnych oraz ok. 3000 przestępców kryminalnych.
(foto i mat. UMIG Ropczyce. Opr. SW)

W okresie wakacyjnym pewnie wielu zawita w Głobikowej. Mamy tu "park dinozaurów" oraz naprawdę imponującą wieże widokową. Z niej przy dobrej pogodzie możemy podziwiać rozległe panoramy pogórza strzyżowskiego i ciężkowickiego. Ale dobrze byłoby żeby będąc tu także znaleźć czas by odwiedzić "dworzysko Słotwinówka". To 2,5 km od kościoła, miejsce śmierci wybitej postaci Konstantego Słotwińskiego, zamordowanego we własnym dworze 19 lutego 1846, to jest w czasie rabacji. Dwór obecnie nie istnieje, ale przypomina go okazały metalowy krzyż, postawiony 20 lat temu, gdy miejscowa szkoła przyjmowała K. Słotwińskiego jako patrona. To był drugi krzyż, postawiony w miejscu drewnianego, zniszczonego przez czas. Tak się złożyło, że nowy metalowy krzyż nie posiadał "pasyjki". Również trafienie do tego miejsca było trudne, bowiem nie było żadnego oznaczenia. Obie te rzeczy doczekały się w tym miesiącu uzupełnienia. Na przydrożnym słupie został umieszczony "kierunkowskaz", a krzyż otrzymał "korpus Jezusa".

Wybitne postacie zawsze są chlubą danego regionu. Głobikowa (obecnie powiat Dębica) dawniej powiat Ropczyce, należała do Konstantego Słotwińskiego (1793- 1846), byłego dyrektora lwowskiego Ossolineum. W ciągu trzech lat kierowania tą instytucją ogromnie ją rozwinął i umocnił. Były to pierwsze lata po upadku Powstania Listopadowego i za jego sprawą Ossolineum pełniło zasadniczą rolę w sprawie zachowania idei odzyskania Niepodległości. Za nielegalną działalność skazany na 8 lat kazamatów twierdzy Kufstein. K. Słowtwiński to także autor wielu cennych publikacji, w tym "Katechizmu dla poddanych..."
Warto zobaczyć to miejsce, oddać hołd wielkiemu człowiekowi, ofiary austriackiej prowokacji, jaką była rabacja.
St. Wójciak

W ciągu dwu najbliższych lat szkoły średnie prowadzone przez nasz powiat otrzymają ok. 5 ml zł. w ramach dwóch projektów:

Projekt pn.: „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, to:

1. Modernizacja 22 pomieszczeń dydaktycznych w dwóch placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach oraz w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
2. Wyposażenie dla 17 pracowni w trzech placówkach oświatowych tj. Zespole Szkół w Ropczycach, w Zespole Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach oraz Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.
3. Wsparcie przyszkolnej infrastruktury sportowej (doposażenie siłowni przy sali gimnastycznej ZS w Ropczycach za kwotę ponad 200 tyś. zł. tj. hantle zestawy, gryfy olimpijskie, ławki do ćwiczeń, zestawy Kettli, zestawy uchwytów (sznur, uchwyt, krótki prosty, skośny), maszyna modlitewnik ze stosem, Butterfly, orbitreki, schody elektromagnetyczne, bieżnie, platforma / pomost do podnoszenia ciężarów, itp.).

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda