Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, w galerii na piętrze do 31 grudnia 2021 r. można oglądać wystawę zdjęć zgłoszonych do III edycji wakacyjnego konkursu fotograficznego „NIEZNANE CHOĆ BLISKIE. KWIATY NA ZIEMI ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEJ”. Ekspozycja przedstawia 53 zdjęcia popularnych kwiatów, ale i innych kwitnących roślin, które wykonały dzieci oraz dorośli za pomocą aparatu fotograficznego bądź smartfona. Opisy niektórych zdjęć wzbogacone są o ciekawostki na temat fotografowanych kwiatów, przygotowane przez autorów zdjęć. Zapraszamy! WSTĘP WOLNY.

Źródło: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach

Starostwo Powiatowe w Ropczycach informuje, że w dniu 18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL-21”, zostanie przeprowadzona na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 11:00  – akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny  w okresie trzech minut.

2) godz. 11:15 – akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Ogłoszone alarmy będą sygnałami ćwiczebnymi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ropczycach -  Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Starosta Ropczycko-Sędziszowski informuje, iż w związku z demontażem mostu tymczasowego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka w miejscowości Kozodrza w ciągu drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary-Witkowice" od dnia 15 listopada 2021 r. zostanie zamknięty odcinek tej drogi na czas robót związanych z wykonaniem nasypów pod dojazdy do mostu stałego.

Ruch będzie odbywał się poprzez wyznaczone objazdy dla samochodów do 3,5 T następującymi drogami:

* Droga gminna - Nr 107509R Borek Wielki - Ropczyce /ul. Spacerowa w Ropczycach/

* Droga gminna - ul. Rolnicza w Sędziszowie Młp

* Droga gminna - Szkolna w Sędziszowie Młp

* Ulica powiatowa Nr 1331R Szkolna w Sędziszowie Młp /obręb Borek Wielki/, ulica powiatowa Nr 1331R Zarzecze w Sędziszowie Młp /obręb Borek Wielki/ przechodząca w drogę powiatową Nr 1331R Ostrów - Sędziszów Młp - Boreczek

Kierujący proszeni są o stosowanie się do wprowadzonego objazdu. Wszystkich użytkowników tej drogi przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej ustawą Krajowej Rady Narodowej w 1945 roku, a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada można uzasadnić zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. Pamiętajmy w dniu 11 listopada o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny oraz o wywieszeniu flag narodowych.

mk

W tradycji Ropczyc zachowało się, że uczestnicy Powstania Styczniowego gromadzili się w ropczyckim wąwozie, w którym obecnie jest strzelnica LOK (ul. Piłsudskiego). A co wiemy o uczestnikach tego powstania pochodzących z Ropczyc i terenu powiatu? Według: "Encyklopedii Rzeszowa" do Powstania poszło 11 uczniów - Gimnazjalistów pochodzących z Ropczyc. Znaleźli się oni prawdopodobnie w oddziale, który po przejściu przez Wisłę został rozbity pod Komorowem 19 marca 1863. Tu zginął m.in. Władysław Jabłonowski (lat 24), jedyny syn Alojzego i Katarzyny, właścicieli Olchowej. Zmasakrowane ciało Władysława, bez głowy odnalazła matka, ukryte na wozie pod słomą przywiozła i pochowała w Sędziszowie. Według różnych źródeł z terenu powiatu do powstania poszło ok. 150 ochotników, ale znane są tylko nazwiska 29 osób. Z Ropczyc są to m.in. bracia Tomasz i Mateusz Skałubowie. W Ropczycach przy ul. św. Barbary znajduje się krzyż upamiętniający ich śmierć. To rodzice Tomasza i Mateusza w roku 1865 na wzniesieniu, na którym obecnie pobudowane są bloki osiedla św. Barbary (na ojcowiźnie) postawili dębowy krzyż z kapliczką, przypominający ich imiona. Na obecnym Krzyżu, wykonanym z metalu umieszczono tenże napis, którego fragment został przytoczony w tytule "Polsko! gdzie są groby...). O udziale "mieszkańców powiatu" w walkach Powstania Styczniowego "mówić będzie" ścieżka edukacyjno-przyrodnicza realizowana przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii", pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu" Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".

SW

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda