Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 22 listopada 2021 roku w Rzeszowie wręczono nagrody honorowe Instytutu Pamięci Narodowej "Świadek Historii". W gronie odznaczonych znalazła się Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dr Bernadeta Frysztak. Nagrodę wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki - prezes IPN oraz dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN w Rzeszowie. Uhonorowane nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” zostały osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. 
 
km

Po trzech latach obowiązywania rozporządzenie płacowe z 2018 r., które obcięło uposażenia włodarzom gmin i powiatów o 20 proc., przestało obowiązywać. Parlament w dniu 17 września 2021 r. poprzez nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych podniósł z 12.525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. Zapis ustawowy mówi, że maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów i marszałków nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa wynosi obecnie 1.789,42 zł.
Z kolei Rada Ministrów w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru. W/w rozporządzenie RM modyfikuje także zasady naliczania dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Po zmianach wynosi on 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (dotychczas było to od 20 proc. do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest także dodatek za wieloletnią pracę.

Gmina Wielopole Skrzyńskie wygrała konkurs "Rosnąca Odporność", osiągając najwyższy wskaźnik przyrostu zaszczepionych w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Konkurs "Rosnąca Odporność" trwał od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. Premiowane  były gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. W konkursie mogły brać udział gminy ze wszystkich powiatów w kraju za wyjątkiem miast na prawach powiatu. W konkursie nagrody wynosiły: 1. miejsce: 1 mln zł, 2. miejsce: 500 tys. zł, 3. miejsce: 250 tys. zł. Gminy z największą liczbą zaszczepionych w naszym powiecie: 1. Wielopole Skrzyńskie wskaźnik: 4,930, 2. Ostrów wskaźnik 4,928, 3. Sędziszów Młp. wskaźnik 4,894. Środki te będą wykorzystane na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii, w tym społeczno-gospodarczych. Serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy, że trwa nasza sonda dotycząca "COVID".
(opr. SW)

W sobotę (20.11.br.) przy powstającej ścieżce edukacyjno-przyrodniczej pracowali "Strzelcy" z II plutonu Ropczyce. Po pracach porządkowych, jakie wykonali harcerze z Drużyny "Wagabunda" Ropczyckiego ZHR polegających głównie na usuwaniu uschniętych gałęzi oraz zakrzaczeń, "Strzelcy" wykonali te najtrudniejsze prace. Do nich należało wykonanie czterech ławeczek "ekologicznych". Wykorzystano do tego uschłe obalone drzewo, które po pocięciu i wykonaniu podpór tworzy ławeczki. Umożliwią one odpoczynek przebywającym w tym miejscu. Ci, którzy zaglądają w to miejsce na pewno zauważyli, że cały wąwóz stopniowo został uporządkowany. Oczyszczona została ścieżka oraz wykonano schody umożliwiające bezpieczne zejście koło Krzyża-Pomnika. W najbliższym czasie zostaną tu jeszcze zamontowane tablice informacyjne i stanowiskowe. W ten sposób Ropczyce uzyskają naprawdę atrakcyjne miejsce wypoczynku o znaczących walorach edukacyjnych.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza realizowana przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii", pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu" Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".
SW

W czwartek 18 listopada podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Na Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji powołano bp. Artura Ważnego, pochodzącego z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej będzie tę funkcję pełnił przez pięcioletnią kadencję. Zastąpi abp Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.

km

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda