Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Nasza sonda portalowa pozwala nam na badanie opinii społecznej w danej sprawie w skali powiatu. W czasie nasilenia epidemii Covida pytaliśmy o Waszą ocenę działania powiatowego i gminnego "samorządu" w sferze kultury. Ponieważ obserwujemy wyraźny koniec tej fazy epidemii, możemy podsumować uzyskane wyniki. Otóż najlepszą ocenę swojej oferty "kulturalnej" uzyskał MGOK Sędziszów 94%. Jako "przeciętną" największa liczbę uzyskał GOK Iwierzyce (Wiercany) 29% i 12% oceniło jako "słaba", co daje razem 31%. Najgorszą ocenę działań "covidowych": ocenę "nie mają nic do zaoferowania", uzyskały także Iwierzyce 24%. Drugie były Ropczyce 16% i trzecie Wielopole 11%.
Ponieważ dalszy przebieg tej epidemii w ocenie specjalistów zależy w dużym stopniu od "wyszczepienia populacji" w kolejnej sondzie chcemy zapytać, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. Przedstawiamy cztery opcje:
1.Już jestem zaszczepiony
2.Oczekuje na termin szczepienia
3.Nie zaszczepię się / to jest podejrzana sprawa
4.Jeszcze nie zdecydowałem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich. Rodzina zastępcza ma być szansą na namiastkę własnego domu i rozwiązaniem dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie dotkniętych przez los. Zostając rodziną zastępczą, można liczyć na pomoc psychologiczną i prawną, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, w szkoleniach oraz wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W poniedziałek (31.05.br) 2021 odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu, już w trybie stacjonarnym, z udziałem 15 radnych, 4 nieobecnych. Najważniejszymi punktami porządku obrad było podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium. Raport o stanie Powiatu za 2020 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok przedstawił Starosta Witold Darłak. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu przedstawił skarbnik powiatu Jacek Worowski . W oparciu o te dokumenty przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Sroka przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Za wotum ufności głosowało: 14 "za", 1 "wstrzymał się". Absolutorium zostało przegłosowane:11 głosów "za", 4 "wstrzymało się".

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji składamy wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo radości i uśmiechu na twarzy, powodzenia w nauce, samych przyjemnych, niezapomnianych chwil, prawdziwych przyjaźni i spełnienia wszystkich marzeń. Życzą Pracownicy Fundacji Rozwoju "SOLID" oraz Portal Informacyjnego "Twój Powiat".

Poniżej prezentujemy historię tego święta w Polsce i na świecie: Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie. Jego korzenie sięgają 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiło o konieczności stworzenia takiego święta, by upowszechnić cele i ideały, jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych.

W sobotę (29.05.br.) Dom Kultury w Witkowicach gościł uczestników kolejnego Turnieju Szachowego. Głównym organizatorem był Michał Przystaś (Radny Rady Miejskiej w Ropczycach), ale inspiratorem znany entuzjasta i propagator tej królewskiej gry Jan Bobulski. Patronat Honorowy nad Memoriałem sprawował w tym roku Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Jacek Magdoń. Wiele pracy organizacyjnej na pewno włożyły panie: Marzena Matuszkiewicz - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, (które zapewniło wodę, kanapki i pierożki) oraz kierownik Domu Kultury Witkowice, Barbara Traciak. W tym roku w Turnieju wystartowało 37 zawodników w wieku od 5 do ponad 80 lat.

Zagłosuj!

Jak oceniasz działania władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych z "Polskiego Ładu" ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda