Wydarzenia - gmina Wielopole Skrzyńskie

We wszystkich gminach naszego powiatu uroczyście obchodzono 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Szczególnie uroczysty charakter miały one w Brzezinach, gdzie w tym w tym roku zorganizowane zostały gminne obchody Święta Niepodległości. Przytoczmy główne punkty tej uroczystości:
- Krzyż Powstania Styczniowego, złożenie kwiatów i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Gloria z Brzezin
- Przemarsz korowodu od Krzyża do Kościoła parafialnego w asyście Orkiestry Dętej OSP Brzeziny oraz Mażonetek TIA z Brzezin
-Uroczysty Polonez Zespołu Regionalnego Wielopolanie na placu przed bramą kościoła
- Msza św. w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez dziekana ks. Józefa Kłosowskiego, oraz ks. proboszcza z Wielopola ks. Mariusza Siniaka
- przemarsz do Szkoły: odśpiewanie hymnu, wystąpienie wójta Marka Tęczara, prezentacja pocztów sztandarowych, montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów, koncert pieśni patriotycznych Chóru Rolników z Wielopola
- Spotkanie okolicznościowe
Ten bogaty program ubogaciła także obecność Drużyny Orląt i Strzelców ze Szkoły w Nawsiu, Drużyna Harcerska ze Szkoły Brzeziny- Berdechów.
Należy zwrócić uwagę na piękną homilię wygłoszoną przez ks. J. Kłosowskiego, w którym zwrócił uwagę na potrzebę właściwego rozumienia słowa: Demokracja. Organizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury kierowany przez Irenę Walat i dyrektor Szkoły w Brzezinach Józef Chodak. Wyrazy uznania dla tak godnej i sprawnej organizacji tej wielkiej uroczystości.

red.

Ten organizowany od roku 2011 festiwal teatralny poświęcony jest trzem wybitnym postaciom światowego teatru, którzy swój rodowód mają na Podkarpaciu. Rozpoczął się w środę (25.X.br.) w Rzeszowie od wydarzenia „Wokół rzeźby Józefa Szajny Drabina do nieba". Był to happening artystyczny na terenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, po którym nastąpiło uroczyste odsłonięcie rzeźby prof. Szajny „Drabina do nieba”.
Tradycyjnie w programie festiwalu: spektakle, spotkania z twórcami, wystawy, prelekcje poświęcone patronującym festiwalowi reformatorom teatru. Mają one przybliżyć idee wielkiej trójki reformatów światowego teatru, pochodzących z Rzeszowa i Podkarpacia: Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny.
W tym roku do festiwalu zostało włączone Wielopole Skrzyńskie.

W najbliższą sobotę (28.X.br.) w w wielopolskiej „Kantorówce” zaplanowano:
* 11.00 Wykład prof. UAM dr hab. Klaudii Święcickiej „Możliwe – niemożliwe powroty. Motyw domu w teatrze”
* Projekcja filmu „Ostatnia wieczerza w Wielopolu”
* "Klisze pamięci”- spotkanie z rodziną artysty: Zdzisławem Kantorem i Małgorzatą Palką

opr.SW

Nadchodzący miesiąc czerwiec przypomina, że w tym miesiącu miały miejsce ogromne powodzie które nawiedzały Ropczyce i okolice. Należy pamiętać że mimo że od ostatniej wielkiej powodzi minęło lat kilkanaście niewiele zrobiono w zakresie zabezpieczenia przeciw- powodziowego. Dlatego należy odnotować, że 27 kwietnia (br.) Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyła się konferencja, na której zaprezentowano „Analizę rozwiązań inwestycyjnych w zakresie stworzenia systemu małej retencji na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
Na konferencji przedstawiono założenia przygotowanej Analizy, sposób realizacji i osiągnięte wyniki w wariancie jej wdrożenia. Uczestnicy spotkania zadali szereg pytań związanych z dokumentacją i przeprowadzili dyskusje na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz gmin położonych poniżej – głównie Ropczyc.
Przedstawiciele Wód Polskich zadeklarowali chęć przeprowadzenia dokładniejszej analizy przedstawionego opracowania, w szczególności wpływu budowy planowanych 26 zbiorników na sytuację przeciwpowodziową w całym powiecie Ropczycko – Sędziszowskim. Uczestnicy spotkania uznali, że przedstawione rozwiązanie zabezpieczy Gminę Wielopole Skrzyńskie jest racjonalne i niewątpliwie spowoduje duże zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego dla Gminy Ropczyce.
Efektem spotkania była wspólna deklaracja uczestników, iż działania systemów małej retencji są konieczne. Ponadto zachęca się samorząd Gminy Ropczyce do przygotowania podobnego opracowania, które może wskazać inną drogę do zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Ropczyce niż budowa tzw. dużych polderów w Gliniku i Broniszowie. Ponadto zbiorniki małej retencji w szczególności tzw. mokre przyczynią się także do realizacji założeń walki z suszą, zatrzymując większa ilość wody w regionie.
Dodajmy, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu starosta Witold Darłak publicznie apelował do burmistrza Bolesław Bujaka, żeby zamiast uprawiania polityki w postaci połajanek Rządu i Instytucji Państwowych podjął konkretne działania,(wzorem Wielopola), które pozwoliłyby zabezpieczyć Ropczyce przed powodzią.
(wyk. mat. ugwielopole. opr SW)

Na rynku Wielopola 10 maja (br.),odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Podkarpackiego "Pomalować Świat". Organizatorami wernisażu były: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej "Most". Prezentowane prace powstały w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób Wyjątkowych. Na wystawie można obejrzeć kilkadziesiąt prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych WTZ z terenu Województwa Podkarpackiego. Po otwarciu wystawy w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu – 10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.
Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowała Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak.

(mat. spropczyce opr. sw)

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała 9 486,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji na przebudowie sieci dróg gminnych z udziałem środków finansowych pochodzących z rządowego programu pn. "Polski Ład". W ramach tych środków zaplanowano następujące inwestycje: 1). Brzeziny Bukowina – Mała odcinek o długości 2 365 m wartość inwestycji - 2 mln 508 tys. 2). Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek o długości 942 m wartość inwestycji – 770 tyś. 3). Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek o długości 505 m wraz z przebudową mostu wartość całkowita inwestycji – 2 mln 271 tyś. zł. 4). Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odcinek o długości 720 m – 623 tys. zł. 5). Glinik Łysa Góra Jamszcze 1 284 m – 1 519 tyś. zł. 6). Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek o długości 531 m wartość inwestycji 774 tys. zł. 7). Brzeziny Stara Droga odcinek o długości 674,2 m wartość inwestycji 701 tys. zł. 8). Budowa parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim wartość inwestycji 820 tys. zł

opr. SW

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda