Wydarzenia - gmina Sędziszów Małopolski

15 sierpnia w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej już po raz ósmy odbyło się "Święto Chleba". Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak oraz Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. W uroczystości udział wzięli między innymi: Zdzisław Pupa - Senator RP, Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, dr Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Andrzej Bączkowski - Etatowy Członek Zarządu, Ks. dr Dariusz Trojnar - Proboszcz Parafii Św. Jakuba Młodszego w Górze Ropczyckiej, o.Stanisław Szlosek - Gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie. Okolicznościowy List od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla odczytał dr Jacek Magdoń.

W miniony czwartek 18-go lipca w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyło się Seminarium pt."Zasoby geotermalne Sędziszowa Małopolskiego źródłem zrównoważonego rozwoju Gminy oraz samowystarczalności energetycznej zgodnej z strategią odpowiedzialnego rozwoju 2019-2022". Seminarium poprowadzili znamienici prelegenci: prof. dr hab.inż. Antoni Kalukiewicz - Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH; płk prof.n.dr hab.inż. Mieczysław Struś - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego PWR; prof.n.dr hab.inż.Jacek Zimny - Prezes Polskiej Geotermalnej Asocjacji.

Tym razem w podziemiach Ratusza Burmistrz Bogusław Kmieć na spotkaniu z lokalnymi mediami przedstawił aktualne działania władzy Gminnej. Najważniejsze aktualnie są podejmowane inwestycje drogowe, których lista została zaprezentowana. Dużym tematem inwestycyjnym jest niewątpliwie "geotermia", która przechodzi do kolejnych etapów realizacji, do których należy konferencja naukowa, zaplanowana na najbliższy czwartek (18.07. br). Inne tematy, w tym ciekawy pomysł na promocje tego miasta zobaczyć można na naszej relacji VIDEO.

SW

W miniony piątek 28-go czerwca w sali lustrzanej Domu kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się X Sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć przedstawił raport  o stanie Gminy Sędziszów za 2018 rok. Radni podjęli szereg uchwał, między innymi: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego; w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Najważniejszą z uchwał na tej sesji była uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufania. Wynik głosowania był następujący: ZA - 18; PRZECIW - O; WSTRZYMUJĄCYCH - 0, NIEOBECNYCH - 3.

Autor: M.K.

W środę 5 czerwca po raz IX obradowali Sędziszowscy Rajcy. Kolejną już sesję w tej kadencji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Marek Pająk. Podczas obrad podjęto stosowne uchwały, między innymi: w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę; w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne; a także w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji złożył Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda