W czwartek 20 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej. Wzięło w niej udział 20 radnych (1 był nieobecny). Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia miała ona nieco donioślejszy charakter. Przybyli Harcerze, którzy na ręce Burmistrza Bolesława Bujaka przekazali uroczyście "Betlejemskie Światełko Pokoju". Światełko otrzymali również wszyscy radni. Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Małej zaśpiewała kilka kolęd. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali harcerzom oraz młodzieży i przekazali im "słodkie upominki". W dalszej części obrad rozpatrzono wiele projektów uchwał i podjęto stosowne uchwały. Najważniejszymi uchwałami, nad którymi głosowali radni były:
1. Przyjęcie Budżetu Gminy na 2019 rok.
2. Przyjęcie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych.
3. Przyjęcie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
4. Zgoda na zbycie lokalu mieszkalnego w Ropczycach.

Przyszłoroczny budżet ma dochody w wysokości około 129,5 mln złotych, wydatki około 146 mln złotych.
Wydatki inwestycyjne to kwota blisko 37 mln złotych. Wśród nich między innymi: 4,6 mln zł na budowę hali w Ropczycach, 1,4 mln zł na budowę Szkoły w Brzezówce, 23 mln zł gospodarka ściekowa (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków). Dla Lubziny przewidziano 100 tysięcy zł na zakup samochodu OSP, a dla Checheł około 35 tysięcy zł na budowę kładki nad Wielopolką. Zaledwie 300 tysięcy złotych przewidziane zostało na budowę wodociągu Lubzina-Okonin. Większość radnych poparła niestety podwyżkę stawek za wywóz śmieci. Mieszkańcy bloków zapłacą 11 zł od osoby przy segregacji odpadów i 22 zł w przypadku braku segregacji. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą 9,75 zł od osoby przy segregacji (do 5 domowników) i 8,75 zł (powyżej 5 domowników) oraz 22 zł przy braku segregacji. Na sesji i na komisjach radni Klubu PIS (OPOZYCJA) wnioskowali po raz kolejny, aby dodatkowe worki wydawano mieszkańcom na wsiach, bez konieczności jazdy do punktu PUK do Ropczyc oraz żeby odbierano śmieci bliżej domostw a nie tylko spod głównych dróg. Niestety bezskutecznie. Na profilaktykę alkoholową dla stowarzyszeń i innych organizacji przeznaczono w roku kolejnym 275 tysięcy zł, a na profilaktykę narkotykową 45 tysięcy zł. Konkursy dla stowarzyszeń zostały już ogłoszone. Ważna informacja dla osób poszukujących mieszkania. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu mieszkania o powierzchni 35,07 m2 przy ul. Grunwaldzkiej 1 m. 9. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia ogłoszeń o przetargach w gminie.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

24.04.2023 - 01.05.2023

ROPCZYCE

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

01.05.2023 - 08.05.2023

SĘDZISZÓW MŁP

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

 

Pogoda