Wydarzenia - gmina Ropczyce

W sobotę 16-go marca w Domu Kultury w Witkowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze dla mieszkańców Osiedla Pietrzejowa. Podczas zebrania nie udało się wybrać przewodniczącego osiedla. Odbyły się dwie tury wyborów. Kandydowali: Kazimierz Niedźwiedź i Zbigniew Nowacki. Na 757 uprawnionych do głosowania mieszkańców udział w głosowaniu wzięło 114 osób, co stanowi 15,05%. W obydwu turach głosowania był remis - obydwaj kandydaci uzyskali po 56 głosów (2 głosy były nieważne). W spotkaniu wzięli udział: Marek Misiura - Zastępca Burmistrza Ropczyc; Radni powiatowi i gminni: Józef Drozd, Michał Przystaś, Maria Golenia; obecny Przewodniczący Osiedla Pietrzejowa Kazimierz Niedźwiedź, członkowie obecnej Rady osiedla, dzielnicowy - sierż. szt. Piotr Szydło.
Osiedle Pietrzejowa czeka na kolejny termin wyborów.

W dniu 7-go marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze dla mieszkańców osiedla Świętej Barbary. Z uprawnionych do głosowania 3265 mieszkańców w zebraniu i głosowaniu wzięło udział tylko 44 osoby, a więc zaledwie 1,35%. Jest to bardzo przykre, że tak mało mieszkańców jest zainteresowanych sprawami naszego osiedla. Na każdym z takich spotkań, które odbywają się kilka razy w roku poruszane są ważne sprawy związane z różnymi inwestycjami, które dokonują się na naszym osiedlu, takimi jak budowa parkingów, chodników, poprawa estetyki bloków, utrzymanie porządku na ulicach naszego osiedla i wiele innych. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2018 złożył Wiesław Strączek - dotychczasowy Przewodniczący. W spotkaniu wzięli udział: Marek Misiura - Zastępca Burmistrza Ropczyc; Józef Drozd - Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Ropczycach ; Józef Krzych - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Ropczycach ; Radni Rady Miejskiej - Jan Rydzik, Mariusz Bernat i Dariusz Mormol, Radna Rady Powiatu - Wioletta Czemarnik, Zdzisław Duliban - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach oraz mieszkańcy osiedla. Podczas zebrania wybrano Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla. W wyniku głosowania tajnego przewodniczącym na kadencję 2018 - 2023 został wybrany Pan Wiesław Strączek uzyskując 95,35% głosów. Członkami Zarządu zostali: Kazimiera Skóra, Jan Kukla, Wioletta Czemarnik , Józef Pipała, Kazimierz Draus, Emil Popielarz i Henryk Niedźwiedź.

Nowo wybranemu Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Strączkowi, który pełnił tą funkcję przez minione dwie kadencje oraz Zarządowi Osiedla serdecznie gratulujemy oraz życzymy wiele zdrowia, sił i wytrwałości w niełatwej, społecznej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszego osiedla.

Autor: M.K.

W środę 6 marca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Po otwarciu i ustaleniu porządku obrad radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał. Podjęli uchwały w sprawach: przejęcia od Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi; uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropczyce; przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach; zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:"Przedszkole na dobry start";przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubzina"; zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz przekazał informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początku kadencji. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak.

"Kochajcie swoje miasto. Uczcie się jego historii. Nie mówcie źle o ropczyckim grodzie, mieście Waszego urodzenia, edukacji, pracy i zamieszkania. Wygląd naszego miasta świadczy o poziomie naszej kultury". (Ks. dr Jan Zwierz)

W poniedziałek 4-go marca miały miejsce uroczyste obchody 657 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego oraz Ks. dra Jana Zwierza. Następnie o 12:00 na ropczyckim rynku Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak pokroił tort urodzinowy dla wszystkich mieszkańców. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury.

W tłusty czwartek 28-go lutego odbyła się Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ropczycach. Wzięło w niej udział około 50 osób. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Anna Wenc – Przewodnicząca PZERI w Ropczycach wprowadzając wszystkich w nastrój tłustego czwartku oraz zachęcając do konsumpcji pączków, które są nieodzowną słodkością tego dnia. Jak mówi staropolskie przysłowie: „Kto w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, temu w życiu nie będzie się wiodło”. Następnie głos zabrała Pani Anna Panek – Wiceprzewodnicząca PZERI w Ropczycach przybliżając wszystkim harmonogram wycieczek, jakie w tym roku są planowane dla emerytów i rencistów. Spotkanie było bardzo udane. Były tańce i śpiew, a także czas, aby porozmawiać i zawrzeć nowe znajomości. Do tańca przygrywali Państwo Misiakowie.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda