Wydarzenia - gmina Ropczyce

Tegoroczne obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Ropczycach rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Celebrze przewodniczył Ks. Tomasz Kozicki - Proboszcz parafii Św. Anny. Koncelebrowali: Ks. Prałat Stanisław Mazur - Kustosz ropczyckiego sanktuarium, Ks. Wojciech Styczyński oraz Ks. Damian Czyżewski. Po Mszy nastąpił przemarsz i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi przy kościele Farnym oraz pod Pomnikiem Pamięci na Rynku.

24 kwietnia 2019 roku w liturgiczne wspomnienie Św. Jerzego - Męczennika podczas wieczornej Mszy Świętej sprawowanej w kościele Św. Barbary Jego Ekscelencja Ks. Bp Edward Białogłowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Św. Barbary i Św. Rodziny. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęło 140 młodych ludzi. Eucharystię wraz z Biskupem sprawowali: Ks. Leopold Kordas - Dziekan Dekanatu Ropczyce, Ks. Piotr Ciuba - Proboszcz Parafii Św. Rodziny i Ks. dr Grzegorz Wójcik - Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ropczycki rodak.

Autor: M.K.

W przededniu Świąt Wielkiej Nocy w ropczyckiej Czytelni obył się wykład Ks. dra Grzegorza Wójcika - Prefekta WSD w Rzeszowie na temat Islamu. Prelegent omówił między innymi takie problemy jak chociażby: „Koran” a chrześcijaństwo, stosunek do nie-muzułmanów i do kobiet. Przybliżył tło najważniejszych konfliktów religijnych w Europie. Wykładowca przedstawił rzetelne argumenty, dla których my, Polacy - Katolicy, Europejczycy nie możemy stać obok tego, co ma miejsce we współczesnej Europie.  Aby dobrze zrozumieć sytuację musimy poznać co dla muzułmanów  i niemuzułmanów (a szczególnie dla chrześcijan) znaczą słowa: pokój, tolerancja, miłosierdzie. W przestrzeni publicznej funkcjonuje bowiem fałszywe przekonanie, utrwalane przez media (wrogie katolicyzmowi), iż „Islam jest religią pokoju”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tematyka referatu spotkała się z zainteresowaniem ropczyckiego środowiska, dlatego warto aby tym  problemom poświęcać więcej spotkań, których odbiorcą będzie szeroka publiczność

W piątek 12 kwietnia już po raz 19 zostało odprawione Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami osiedla Świętej Barbary. Inicjatorem tych nabożeństw był Ś.P. Ks. Prałat Jan Delekta. Droga Krzyżowa rozpoczęła się przy ulicy Iwaszkiewicza i wędrując kolejnymi ulicami doszła do Kościoła Św. Barbary. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Paweł Smoleń – wikariusz parafii Św. Barbary, uczestniczyli: Ks. Dziekan Leopold Kordas, Ks. Mateusz Pęcherek oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy osiedla. Na zakończenie została odprawiona koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Mateusza Pęcherka połączona z Adoracją Krzyża, którą poprowadziła Sekcja Muzyczna ŚDM.

Autor: M.K.

W sobotę 13-go kwietnia odbyła się druga tura wyborów na "Pietrzejowej". W wyniku demokratycznego głosowania wybrano przewodniczącego i Zarząd Osiedla. Przewodniczącym Osiedla "Pietrzejowa" został Pan Kazimierz Niedźwiedź uzyskując 106 głosów. Pokonał swojego rywala Zbigniewa Nowackiego , który uzyskał 99 głosów. Po tym głosowaniu znaczna część wyszła z zebrania. W wyborze członków Zarządu Osiedla wzięło udział tylko 47 mieszkańców. W wyniku głosowania wybrano Zarząd Osiedla. W jego skład weszli: Wiesława Feret, Bronisława Draus, Anna Zięba, Edward Czochara, Jacek Stachnik, Janusz Majka i Edward Stachnik.

Autor: M.K.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda