Wydarzenia - gmina Ropczyce

Należy odnotować a przez to upowszechnić wiedzę, że na Ropczyckim Rynku zainstalowany został defibrylator, czyli urządzenie do ratowania życia. Przypomnijmy zatem, że defibrylator to urządzenie, które oddziałuje na mięsień sercowy impulsem/ impulsami prądu o odpowiednio dużej energii (wyrażanej w dżulach). Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. Należy mieć nadzieję, że w razie rzeczywistego zagrożenia życia, znajdą się tacy, którzy potrafią wykorzystać to urządzenie do niesienia pomocy.

SW

 

    Dnia 12 grudnia 2019 roku w wieku 94 lat zmarła ALBINA KURAŚ - emerytowana kierowniczka rodzinnej kapeli "KURASIE", ludowa skrzypaczka, rzeźbiarka, wielka miłośniczka folkloru. 


    Albina Kuraś urodziła się 27 kwietnia 1925 roku w Brzezówce. W 1950 roku wraz z ojcem założyła Rodzinną Kapele "KURASIE", która początkowo miała nazwę "KAPELA KAMIŃSKICH".  Pani Albina grała pierwsze skrzypce i śpiewała, a po śmierci ojca objęła kierownictwo kapeli. Z biegiem lat dołączali do nich kolejni członkowie rodziny, dzieci i wnuki pani Albiny. Podstawowym zajęciem kapeli była gra na weselach, zabawach i uroczystościach lokalnych w Gminie Ropczyce i w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, a z czasem także na przeglądach i festiwalach ogólnopolskich. Kapela "KURASIE" występowała również zagranicą, między innymi: w Austrii, we Włoszech, w Niemczech, na Litwie i na Węgrzech. Kapela przedstawia także widowiska obrzędowe: "Wyskubek", "Dożynki", "Ostatki", "Hej kolęda" i "Herody", do których Pani Albina zebrała melodie i teksty i opracowała scenariusze. Pani Albina otrzymała wiele odznaczeń oraz nagród za swoją działalność na stanowisku kierowniczki kapeli, twórczość ludową, przekazywanie tradycji przodków następnym pokoleniom i propagowanie tej kultury z niesamowitą siłą. Pośród licznych nagród i odznaczeń należy wymienić między innymi: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną odznakę GLORIA ARTIS, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaki honorowe "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego", "Zasłużony dla Ropczyc".                                           

(km)

W dniu dzisiejszym (21.11.2019 r) w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyła się konferencja pt."Józef Mehoffer - z Ropczyc po światową sławę" zorganizowana przez Burmistrza Ropczyc, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej oraz ropczyckie Centrum Kultury. Wykład pt. "Ropczyckie ślady Józefa Mehoffera" wygłosił prof. dr hab. Władysław Tabasz (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu), który jest zarazem Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Kolejne wykłady wygłosili: dr Magdalena Płotczyk (WSH Radom) - "Inicjatywy badawcze WSH", Andrzej Szypuła (Prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej) - "Józef Mehoffer u Mycielskich w Wiśniowej". Następnie nastąpiła krótka przerwa kawowa, w czasie której uczestnicy konferencji mogli podyskutować na jej temat.

W miniony wtorek (5.11.br) Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy na przebudowę ulicy Skorodeckiego. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych. 70% tej kwoty gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. O tej gminnej inwestycji wspominaliśmy już w naszym artykule z dnia 25 września. Poprawione zostanie bezpieczeństwo, zostanie wybudowany chodnik na całej długości ulicy, położona zostanie nowa nawierzchnia od ronda przy ulicy Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Pułaskiego.

Podczas XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października br ropczyccy radni wybrali ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz do Sądu Rejonowego w Ropczycach na kadencję 2020-2023. Na funkcję ławnika do "Rzeszowa" została wybrana p. Małgorzata Babicz ("ZA" głosowało 19 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu). Ławnikami w "ropczyckim sądzie" zostali wybrani: p. Helena Marć oraz p. Wiesław Strączek uzyskując ex aequo po 15 głosów "ZA".

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda