Wydarzenia - gmina Ropczyce

W minioną niedzielę 18-go sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. Rozpoczęła je Msza Święta dziękczynna za tegoroczne zbiory sprawowana przy ołtarzu polowym kościoła farnego w Ropczycach. Celebrze przewodniczył Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz grup dożynkowych na Stadiom Miejski w Ropczycach, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Rozpoczęło ją odegranie Hymnu Państwowego oraz Roty.

W środę 14 sierpnia odbyła się 13 Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Gościem honorowym na sesji była Pani Barbara Siorek - Prezes Fundacji "MIŁOSIERDZIE" im. Prof. Jerzego Lewickiego. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz Przewodniczącym Rady Grzegorzem Bielatowiczem przekazali gratulacje Pani Barbarze w związku ze zdobyciem przez nią tytułu "ORZEŁ AGROBIZNESU". Jest to nagroda przyznawana przez warszawską agencję EMS. Mogą się o nią ubiegać firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas sesji Pani Barbara przybliżyła radnym i opinii publicznej czym zajmuje się jej fundacja.

W piątek 5 lipca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia obrad dokonał Grzegorz Bielatowicz - Przewodniczący Rady. Po ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji ropczyccy rajcy rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach: w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok. Uchwałą budzącą wiele emocji i dyskusji była uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, a dokładnie na budowę chodnika przy Drodze Wojewódzkiej 986 w Łączkach Kucharskich (chodziło o kwotę 200 tysięcy złotych na wybudowanie 320 metrów chodnika przy wkładzie własnym Urzędu Marszałkowskiego 170 tysięcy złotych). Uchwała ta została złożona przez radnych Klubu PIS. W wyniku głosowania uchwała ta nie została podjęta, gdyż ZA - głosowało 9 radnych, a PRZECIW - 11.

W piątek 7-go czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Ważnym jej elementem było złożenie przez Burmistrza Bolesława Bujaka obszernego raportu o stanie gminy Ropczyce. Raport liczący 122 strony przedstawia informację o Gminie Ropczyce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Z jego pełną treścią można się zapoznać na stronie internetowej Gminy, także wszystkich zainteresowanych tam odsyłamy. Po przedstawieniu raportu i dyskusji nad nim odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Włodarzowi Ropczyc. Wynik głosowania był następujący: ZA - 11, PRZECIW - 7, WSTRZYMUJĄCYCH - 3.

Już trzeci rok w dekanalnych różańcowych procesjach wędrujemy do poszczególnych parafii naszego dekanatu w trzecie soboty miesiąca - od maja do października. Majowa procesja wyruszyła 18 maja spod ropczyckiej Fary do parafii p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej na Granicach. Po dotarciu na miejsce została odprawiona koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył Ks. Dziekan Leopold Kordas w asyście Księży Proboszczów ropczyckich parafii. Kolejna dekanalna procesja odbędzie się 15 czerwca. Tym razem wyruszymy do parafii p.w. Św. Rodziny na Czekaju.

Autor: M.K.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda