Wydarzenia - gmina Ropczyce

W dniu 30 grudnia 2021 roku, radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Ropczyce na 2022 rok. Założono dochody budżetowe 125 mln 628 tys. zł. Po stronie wydatków założono kwotę 138 mln 343 tys. zł. Planowane inwestycje na rok 2022: przebudowa ulicy Brzozowej i ulic w centrum miasta; modernizacja oświetlenia ulicznego; budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich; przebudowa i budowa dróg gminnych, ulic i chodników (w Łączkach Kucharskich na całej długości drogi wojewódzkiej nr 986). Na kolejny blok TBS przeznaczono 2 mln zł. Na "oświatę" przeznaczona jest kwota 52 mln zł. (przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 mln zł.) Planowana budowa szkoły na osiedlu Witkowice to koszt ok. 40 ml. zł. Gmina Ropczyce ponowi złożenie wniosku o dopłatę z rządowego programu Polski Ład, do którego nabór przewidziany jest w lutym 2022 roku.

opr. sw

Trzy dziewczyny z ropczyckiego Klubu "Akrobatyka" w okresie ostatniego roku odniosły kilka znaczących sukcesów. Można powiedzieć, że regularnie zbierają medale na ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach. W dniu 26 września wystąpiły w Warszawie, w znanym programie TVN Mam Talent. Na zaproszenie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, 8 października 2021 r. odwiedziły urząd. Dziewczyny występują pod nazwą: "Trio KET" w składzie: Antonina Dłużeń, Kamila Bizoń, Emilia Królikowska. Trenerką grupy jest Regina Małek. Burmistrz przekazał okolicznościowe adresy i gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe oraz podziękowania za promocję naszego miasta. Wierzymy, że to dopiero początek kolejnych sukcesów tego zespołu.

SW

Zdjęcie: Urząd Miejski Ropczyce

W dniu 6.10. br, w wieku 66 lat, zmarł śp. Ks. Kanonik Kazimierz Płonka, proboszcz parafii w Pstrągowej. Pogrzeb odbył się w Pstrągowej, w sobotę (09.10. br). Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp. Kazimierz Górny. W koncelebrze uczestniczył jego brat ks. Kanonik Marian Płonka. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu księży z diecezji: rzeszowskiej, przemyskiej, tarnowskiej i sandomierskiej oraz wielkie rzesze parafian i znajomych. 

Ksiądz Kazimierz, urodził się 2 marca 1955 r. w Rzeszowie jako syn Stanisława i Władysławy Zaborowskiej. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie w 1974 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 20 czerwca 1982 r. Skierowany został jako wikariusz parafii w Lutczy, a w 1983 do parafii w Brzostku. W latach 1983-1985 był wikariuszem w Laszkach, 1985-1991 wikariusz parafii pw. NSPJ w Sanoku.

W sobotę 11 września (br) uroczyście otwarto przebudowany plac targowy w Ropczycach. Obiekt został poświęcony, była muzyka i tańce, serwowano posiłki. Inwestycja kosztowała blisko 1 mln 900 tys. zł z czego 800 tys. zł Samorząd pozyskał ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotychczas na tym placu stały blaszane stoiska. Obecnie miejsce to będzie oferowało lepsze warunki do handlu dla rolników, sadowników czy ogrodników, ale też dla kupujących czyli przede wszystkim mieszkańców Ropczyc. W ramach inwestycji powstało 10 pomieszczeń handlowych o powierzchni użytkowej około 16,20 m 2 oraz 4 pomieszczenia handlowe o powierzchni około 33,15 m 2.

3 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Bożym Ciałem. Kościół w ten sposób chce uczcić Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Centralne uroczystości Bożego Ciała w Ropczycach rozpoczęła Msza Święta o godz. 915 w ropczyckiej Farze pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Mazura. Koncelebransami byli: ks. Stanisław Szczepanik, ks. Jerzy Maciąg (wikarzy z fary) i ks. Kamil Bambrowicz (wikary z parafii św. Barbary). Po Mszy Świętej wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do kościoła św. Barbary, zatrzymując się po drodze przy 4 ołtarzach stacyjnych. Pierwszy usytuowany przy Ochronce Sióstr Służebniczek i drugi przy bramie cmentarnej wznieśli przedstawiciele Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, Ruchu Domowy Kościół, Róż Różańcowych oraz Rycerzy MB Królowej Rodzin działających przy parafii Przemienienia Pańskiego, a trzeci przy Krzyżu Powstańców Styczniowych i czwarty przy Pomniku Papieskim przygotowali przedstawiciele Róż Różańcowych z parafii św. Barbary. Podziękowania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się w prace porządkowe i przygotowanie ołtarzy, a także zatroszczyli się o kwiaty.    

MK

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

12.02.2024 - 19.02.2024

Ropczyce

ul. Rynek 9

tel. (17) 710 00 21

 

19.02.2024 - 26.02.2024

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

 

Pogoda