Prof. Stanisław Viscardi należał do szeroko znanych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. W dniu 19.08. br (w czwartek) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy jego imienia oraz posadzenie dębu pamięci "Stanisław" przed budynkiem "Ogólniaka". Od roku 1992 St. Viscardi posiada ulicę swojego imienia, łączącą rondo koło ZOZ z sanktuarium MB. Jest dobra okazja, by przypomnieć to postać zasłużonego nauczyciela fizyki w ropczyckim "ogólniaku".
Urodził się 18 sierpnia 1920 r. w Ropczycach na Stawisku – obecnie ulica Kard. Wyszyńskiego. Jego ojciec był Giacomo Franciszek Viscardi z zawodu stolarz, mama Stefania z Bochenków. Szkolę Podstawową i prywatne Gimnazjum ukończył w Ropczycach. Następnie uczył się w Liceum Matematyczno – Fizycznym w Krakowie, gdzie w 1939 r. zdał tzw. „dużą” maturę.


Wybuch II wojny uniemożliwił mu studia, powrócił do Ropczyc, gdzie od października 1940 r. do sierpnia 1944 r. brał czynny udział w zorganizowanym tajnym nauczaniu jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii. W listopadzie 1940 r. wstąpił do AK, należał do II drużyny II plutonu placówki „Ropa”. Jego dowódcą był Eugeniusz Zymróz ps. „Macedończyk”, przybrał pseudonim „Włosik” Jego głównym zadaniem w działalności AK – owskiej było prowadzenie nasłuchu radiowego i opracowywanie informacji dla potrzeb pracy konspiracyjnej. Radio miał ukryte w piecu kuchennym.
Po zakończeniu wojny nie ujawnił się w określonym terminie i nie oddał broni. Wiosną 1946 r. UB przeprowadziło rewizję w jego domu rodzinnym w Pietrzejowej, gdzie znaleźli ukrytą broń. Stanisław Viscardi razem z bratem Kazimierzem został aresztowany i przebywał w więzieniu na „Zamku” w Rzeszowie. Brat wziął winę na siebie i został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Stanisława zwolniono po trzech miesiącach.
Podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach jako nauczyciel fizyki i matematyki. W tym czasie ukończył zaocznie studia wyższe w Łodzi. W 1954 r. zawarł związek małżeński z nauczycielką Stefanią Pajda. Do czasu przejścia na emeryturę roku 1982 pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach. Kiedyś wyznał: „Dane mi jest ciekawe życie. Nigdy nie myślałem, że będę nauczycielem. Fascynowała mnie fizyka doświadczalna i jej zamierałem się poświęcić”. Stało się jednak inaczej – „pomyślałem sobie, przecież i w szkole mogę wiele zdziałać”. Tak zrodziła jego pasja tworzenia pomocy naukowych. Opracowywał przyrządy i pomoce naukowe, jedenaście zostało wykupionych przez Zakłady Przemysłu Pomocy Naukowych. Szczególnym wynalazkiem – pomocą naukową – jest termoergometr, służący do pomiaru równoważności pracy i ciepła. Jeszcze w 1993 r. w niemieckim podręczniku fizyki wspomniano o termoergometrze i jego pomysłodawcy Stanisławie Viscardim.
W trakcie tej uroczystości zostały wręczone podziękowania dyrektorom oraz nauczycielom szkół podstawowych, których uczniowie są laureatami Powiatowego Konkursu Matematycznego „VISCARDIUS”.
Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali Starosta Powiatu – Witold Darłak, Wicestarosta – Bernadeta Frysztak. Po uroczystościach delegacja złożyła wiązankę na grobie profesora Stanisława Viscardiego na ropczyckim cmentarzu.
Dzieci Profesora, córka Ewa Viscardi – Wojanowska – lekarz stomatolog, oraz syn Piotr, lekarz stomatolog mieszkają z rodzinami w Tychach.
(opr. SW wyk. mat. SP Ropczyce oraz LO Ropczyce)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda