Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej, wraz z Instytutem Dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej z siedzibą w Ropczycach było organizatorem spotkania z biskupem Marianem Buczkiem, w czwartek (bm.). Biskup Marian pochodzi z Cieszanowa k. Lubaczowa, w latach 2002–2007 był biskupem pomocniczym lwowskim, potem w latach 2007–2009 biskupem koadiutorem charkowsko-zaporoskim, a w latach 2009–2014 biskupem diecezjalnym charkowsko-zaporoskim. Od roku 2014 biskup senior rezyduje Seminarium Duchownym w Brzochowicach k. Lwowa. Instytut dziedzictwa Kresowego im. Ugody Hadziackiej którym kieruje prof. Adam Kulczycki stawia sobie zadanie promowanie idei rozwoju współpracy narodów Polskiego i Ukraińskiego. Tej sprawie poświęcona jest nowa publikacja ks. biskupa Mariana pt. "Biskup polski na siczy kozackiej". Publikacja ma charakter wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez prof. Włodzimierza Osadczego z Lublina. (na zdjęciu: od lewej bp. M. Buczek, prof. A. Kulczycki).

Na spotkaniu autorskim w Ropczycach, prowadzonym przez prof. Adama Kulczyckiego biskup Marian podkreślał, że na tych terenach, które w czasach ZSRR zostały zsowietyzowane, zateizowane i duchowo zniszczone, zwykli ludzie często zachowali żywą wiarę. Polscy księża i zakonnicy, wykonują tytaniczną pracę pomocy duchowej i materialnej nielicznym pozostałym wiernym, dzięki czemu Kościół rzymskokatolicki się tam odradza i rozwija. Aby unikać konfliktu często budując nowe świątynie, lub odnawia odzyskane zaniedbane budynki kościelne. Na tym spotkaniu wiele uwagi poświecono bardzo trudnemu tematowi współpracy z kościołem greko-katolickim na terenie Ukrainy. Oczywiście nie sposób także uniknąć tematu "rzezi wołyńskiej" i jej wpływu na dzisiejsze relacje Polsko- Ukraińskie. Biskup Marian wielokrotnie podkreślał, że obie te sprawy wymagają ogromnego wysiłku nacechowanego dobrą wolą obu stron. Jak mówił, utrwalanie konfliktu polsko- ukraińskiego jest oczywistą realizacją planów Rosji, dla której współpraca naszych narodów przekreśla ich zamiary podporządkowania na dziś Ukrainy a w przyszłości Polski. Po spotkaniu była także możliwość zakupu publikacji i uzyskania dedykacji autora. Książka zawiera wiele prywatnych fotografii z archiwum bpa Mariana Buczka, przedstawiających Charków i ludzi tam mieszkających.

Życiorys bpa M. Buczka: W Polsce ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. W latach 1973–1979 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, gdzie święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Mariana Rechowicza. Po święceniach został notariuszem kurii w Lubaczowie. W latach 1984–1991 był sekretarzem, biskupa Mariana Jaworskiego. W latach 1988–1991 był wicekanclerzem kurii w Lubaczowie, a potem kanclerzem kurii we Lwowie. W roku 1998 został sekretarzem Konferencji Episkopatu Ukrainy. W dniu 4 maja 2002 został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej. 16 lipca 2007 został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem koadiutorem diecezji charkowsko-zaporoskiej, a 19 marca 2009 został biskupem diecezjalnym tej diecezji. W roku 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa diecezjalnego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.11.2023 - 04.12.2023

Sędziszów Małopolski

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.12.2023 - 11.12.2023

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda