Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od 4 września do 24 listopada 2023 r. realizować będzie projekt „Szanuj pieniądze!” 2. Do udziału w nim zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 Cele projektu to:

  • wzrost znajomości podstawowych pojęć związanych z pieniądzem,
  • wzrost wiedzy dzieci na temat, skąd się biorą pieniądze,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec pieniądza jako wartości i jako produktu,
  • wyposażenie dzieci w umiejętność odróżnienia banknotów prawdziwych od fałszywych,
  • uświadomienie uczestników, że podrabianie pieniędzy jest przestępstwem,
  • wzrost wiedzy uczestników nt. zagrożeń związanych z możliwością utraty pieniędzy w świecie realnym i wirtualnym.

Kolejna nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu zorganizowana na wniosek opozycji w piątek (1.09. br.) poświęcona była zmianom organizacyjnym w Radzie Powiatu.

Po odwołaniu z funkcji B. Frysztak oraz J. Brody i wyrzuceniu ich z Klubu PiS, a tym samym przejściu tych radnych "do opozycji" możliwa była wymiana na kolejnych funkcjach w Radzie Powiatu. Tak więc na funkcje wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostali wybrani, stosunkiem głosów: 10 za, 9 przeciw: Wiesław Rygiel, oraz Jerzy Kiebała.
Kolejnym punktem tej Sesji była zmiana na funkcjach przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu lub poszerzenie składu tych komisji, tak żeby "opozycja" miała większość. Tutaj doszło do paraliżu pracy tych komisji, bowiem w ich skład zgłoszeni zostali wszyscy radni. Praktycznie oznacza to, że komisje te przez brak kworum nie będą mogły funkcjonować. Ale na ile jest to realne zagrożenie pokaże praktyka.
Ponadto w porządku Sesji znalazły się uchwały w sprawie zmiany przynależności odcinków dróg powiatowych, oraz odpowiedzi Starosty W. Darłaka na pytania opozycji.
opr.SW

Po kilku zmianach terminu, ostatecznie w środę (30.08. br.) uroczyście otwarto Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym. Oddział powstał w miejscu dawnej Placówki Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, który w czasach pandemii służył jako oddział covidowy. Posiada 4 duże sale chorych, które łącznie mieszczą 18 łóżek dla pacjentów. Chorzy będą mogli wracać do zdrowia w 3 dedykowanych pomieszczeniach do grupowej rehabilitacji oraz jednym przeznaczonym do indywidualnych terapii. Dodatkowo oddział – jako jeden z niewielu na podkarpaciu posiada salę do ćwiczeń w wirtualnej rzeczywistości wraz z neuroformą - innowacyjnym programem komputerowym, przeznaczonym do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji. Ordynatorem oddziału została lek. Lucyna Pawluk. Wartość inwestycji to około 4 miliony złotych.

(mat. spropczce. opr.SW)

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda