Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

 Jak pewnie wiecie przez ostatnie 3 miesiące na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego miał miejsce konkurs pn. „Fotografie z dawnej pracy”. Warunkiem dołączenia do zabawy był ukończony minimum 50 rok życia oraz posiadanie w swoich pamiątkach zdjęcia związanego z dawnym życiem zawodowym. Celem powstania konkursu było pokazanie różnic pomiędzy zakładami pracy kiedyś, a tymi które znamy obecnie.

W ten sposób powstała wyjątkowa galeria, którą można podziwiać pod adresem:

https://www.aplikuj.pl/konkurs-fotografie-galeria

 Konkurs wygrywa zdjęcie ukazujące pracę w zawodzie pielęgniarki. Główna nagroda wędruje do Miejsca Piastowego do Pani Marioli.

Patronem konkursu był portal twojpowiat.eu

Przebywający w Ropczycach miejmy nadzieje zauważyli mural, który od trzech miesięcy znajduje się na ścianie szczytowej Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza przy ulicy Marii Konopnickiej. Mural zawiera dwa portrety: kpt. Karola Chmiela oraz por. Stanisława Dydo. Przypomnijmy zatem te dwie postacie:

Karol Chmiel ps. "Grom" z Zagorzyc, to współorganizator Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na terenie obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Po wojnie był członkiem IV Zarządu Głównego WiN oraz doradcą politycznym Łukasza Cieplińskiego. Po aresztowaniu IV Zarządu WiN w czasie trzyletniego śledztwa UB wielokrotnie torturowany i wraz z pozostałymi sześcioma z kierownictwa WiN stracony 1 marca 1951 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie.

Stanisław Dydo ps."Steinert" także żołnierz wyklęty urodził się w szkole w Brzezówce koło Ropczyc, gdzie ojciec Karol był kierownikiem szkoły, a mama nauczycielką. W czasie okupacji mieszkał i działał w ropczyckim AK. Był wówczas dowódcą grupy dywersyjnej, w czasie akcji "Burza" walczył na Kałużówce. Po wojnie rozpoczął studia w Krakowie, gdzie włączył się w działalność krakowskiego Zarządu Obszaru WiN. Aresztowany został w grudniu 1947 roku we Wrocławiu i po okrutnym śledztwie stracony wraz ze swoim dowódcą Ludwikiem Marszałkiem "Zbroją", 27 listopada 1947 roku.

W roku bieżącym, kiedy przypada 100-lecie urodzin Stanisława Dydo Fundacja Rozwoju "SOLID" realizowała projekt, sfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pn:"Kpt. Karol Chmiel i Por. Stanisław Dydo "Steinert"- żołnierze AK i WiN". W jego ramach wykonany został wspomniany na wstępie mural, wydana została książka pod tym samym tytułem oraz zrealizowany 14 minutowy film edukacyjny. Książka i film jest udostępniona na naszej stronie - www.twojpowiat.eu. Materiały te są także rozprowadzane bezpłatnie w szkołach prowadzonych przez powiat i sąsiednie gminy. W ramach projektu w wymienionych szkołach przeprowadzony został cykl lekcji przybliżających młodzieży te postacie w szerszym kontekście historycznym. Dla zaangażowanych w realizacje projektu oraz wyróżniającej się zainteresowaniem historią młodzieży zorganizowana została Podróż historyczna - "Śladami bohaterów walki o Niepodległość". Do dodatkowych rezultatów należy wykonanie dwóch brzozowych krzyży dla Karola Chmiela i Józefa Batorego (z Kolbuszowej), których brakowało na powązkowskiej "Łączce". Do takich rezultatów, które na trwale wpisywać będą imię Karola Chmiela, należy także prowadzona obecnie procedura nadania jego imienia Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych.

 

opr. SW

 

We wtorek odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, podczas której debatowano między innymi:
* nad powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi,
* przyjęciem Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy, w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w powiecie na lata 2022 – 2027,
* ustalenia obowiązujących w 2023 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Podjęto uchwały, m. in.: określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz dotyczącej przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2027.

Gorąca dyskusje radnych wywoływała sprawa realizacji podwyżek płac dla pielęgniarek ZOZ Ropczyce.
Starosta Witold Darłak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji.
(mat.spropczyce opr.SW)

Ten dzień 19 października (br) będzie pewnie znaczący w historii budowy zjazdu z autostrady "Ropczyce". Bowiem w tym dniu zorganizowane zostało spotkanie z mediami, w miejscu gdzie ta inwestycja będzie realizowana. Rozpoczynając to spotkanie poseł Kazimierz Moskal podkreślił jak dużym błędem było niedopilnowanie przez ówczesne władze samorządowe, na etapie projektowania lokalizacji zjazdu z autostrady w Ropczycach. Marszałek Władysław Ortyl mówił o tym że notowany na tej wojewódzkiej drodze natężenie ruchu w pełni uzasadnia konieczność jej połączenia z autostradą, ale także kolejne inwestycje w postaci: wiaduktu kolejowego, mostu na Wielopolce i systematyczną modernizacje (rozbudowę) całości jej przebiegu od Tuszymy do Wiśniowej. Na dwie pierwsze inwestycje udało się pozyskać 53 miliony zł. z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego, do czego samorząd województwa dokłada 15 milionów zł. Niestety ogłoszone przetargi na budowę wiaduktu kolejowego oraz mostu znacznie przekroczyły założone kwoty dla tych inwestycji. Dlatego konieczne będą kolejne przetargi i być może zmiany z ich zakresie czy też sposobu realizacji. Według dzisiejszych założeń rozpoczęcie budowy zjazdu powinno nastąpić za dwa lata. Całość wymienionych inwestycji powinna być zakończona do roku 2027. Oczywiście wszystkie wymienione inwestycje związane z drogą wojewódzką 986 mają ogromne znaczenie dla gospodarczego rozwoju naszego powiatu, dlatego będziemy je bardzo uważnie obserwować.
opr. SW

W dniu 19 października minie 38 lat od daty śmierci Jerzego Popiełuszki. Dodajmy że po raz czwarty obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

na zdjęciu: grupa z Ropczyc i Sędziszowa po tradycyjnym nocnym dyżurze przy grobie bł. ks. Jerzego (Warszawa- Żoliborz) w roku 2021.


Już 16 października odbył się spektakl „Pokonać piekło”, na scenie Domu Amicus w Warszawie. Teatr „Nie teraz” przedstawi spektakl ukazujący mistyczną rozmowę bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Andrzeja Boboli. Premiera spektaklu odbyła się przed miesiącem, w Suchowoli, podczas 75. rocznicy urodzin ks. Popiełuszki. W dniu 18 października o godz. 19.00 zaplanowany jest „Wieczór świadków” w tym samym Domu Amicus, ze spotkaniem ze świadkami życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Następnego dnia (19.X.) o godz. 18.00 odprawiona zostanie msza święta z litanią do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości wezmą udział m.in. przedstawiciele rodziny Popiełuszków, przedstawiciele rządu, samorządów, reprezentacje NSZZ Solidarność. Msza rozpocznie się od procesji do grobu męczennika przy dźwiękach dzwonu „Jerzy” poświęconego w 1987 r. przez Jana Pawła II. Po mszy przy grobie złożone zostaną wieńce. Tego dnia od godziny 11.00 dla otwarta będzie kaplica w której przechowywana jest sutanna bł. ks. Jerzego, w której został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa PRL.
Ropczyce mają swoją tradycję obchodzenia rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego. Składają się na nie Msza św. w Kościele Farnym, modlitwa pod tablicą ks. Jerzego, oraz spotkanie, poświęcone tej postaci w lokalu "Solidarności" (ul. Grunwaldzka 1/3). Tak też będzie w tym roku. Rozpocznie się od Mszy św. w Farze o godz. 18.00, różaniec z rozważaniami ks. Jerzego, modlitwa pod tablicą (złożenie kwiatów) i spotkanie w "Solidarności".
Przypomnijmy jeszcze, że papież Benedykt XVI w roku 2010 zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem "Solidarności".
Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

28.08.2023 - 04.09.2023

ROPCZYCE

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

04.09.2023 - 11.08.2023

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Kościuszki 18A

tel. (17) 22 16 536

 

 

Pogoda