Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W zmaganiach wojewódzkiego Pucharu Polski w futsalu walczyły 27 listopada piłkarki Interu Gnojnica. Team z gminy Ropczyce w pucharowych zmaganiach rywalizował z Resovią II Rzeszów, DAP Dębica, Sokołem Kolbuszowa Dolna, Grodziszczanką Grodzisko Dolne, Sanovią Lesko, Czarnymi Jasło i Korona Tuchla. Ekipa Interu uplasowała się w tej stawce na 7 pozycji.

SS

Gmina Iwierzyce otrzymała środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość nowych technologii na tzw. kierunkach STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Ten projekt określany jest jako Laboratoria Przyszłości i finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Polskiego Ładu”. Szkoły podstawowe z Gminy Iwierzyce, otrzymają w sumie 240 tysięcy złotych, a to: SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY – 30 000 zł, w WIERCANACH – 60 000 zł, w NOCKOWEJ- 30 000 zł. OLCHOWEJ - 60 000 zł, w IWIERZYCACH - 60 000 zł. Zakupione zostaną: drukarki 3 D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

(opr. SW)

Już kilkakrotnie informowaliśmy o trwających pracach przy Wąwozie "Powstańców Styczniowych". Można mieć nadzieję, że miejsce to stanie się w Ropczycach bardzo cenione, ze względu na różne walory, jakie reprezentuje. W ostatnim tygodniu zostały wykonane schody przy wyjściu z wąwozu, na wysokości ulicy Konarskiego. Przygotowane zostały "konstrukcje" pod tablice informacyjne oraz stanowiskowe. Upowszechnieniu wiedzy na temat tego miejsca służyć będzie folder informacyjny. Zawiera ona syntetyczny opis historii udziału mieszkańców powiatu ropczyckiego w Powstaniu Styczniowym oraz opis najciekawszych obiektów przyrodniczych, znajdujących się przy tej ścieżce. Ten folder przypominać będzie także o tym, że Ropczyce należą do tych niewielu miast w Polsce, które posiadają sztandar "Powstańców Styczniowych" (na zdjęciu obok awers tego sztandaru). Mamy nadzieję, że wielu skorzysta z możliwości zapoznania się z folderem, który zamieszczamy poniżej. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza realizowana przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii", pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu" Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".
SW

W dniu 22 listopada 2021 roku w Rzeszowie wręczono nagrody honorowe Instytutu Pamięci Narodowej "Świadek Historii". W gronie odznaczonych znalazła się Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dr Bernadeta Frysztak. Nagrodę wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki - prezes IPN oraz dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN w Rzeszowie. Uhonorowane nagrodami Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” zostały osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. 
 
km

Po trzech latach obowiązywania rozporządzenie płacowe z 2018 r., które obcięło uposażenia włodarzom gmin i powiatów o 20 proc., przestało obowiązywać. Parlament w dniu 17 września 2021 r. poprzez nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych podniósł z 12.525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. Zapis ustawowy mówi, że maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów i marszałków nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa wynosi obecnie 1.789,42 zł.
Z kolei Rada Ministrów w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru. W/w rozporządzenie RM modyfikuje także zasady naliczania dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Po zmianach wynosi on 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (dotychczas było to od 20 proc. do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest także dodatek za wieloletnią pracę.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda