Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Ze względu na wagę sprawy, ponieważ dotyczy funkcjonowania Rady Powiatu zamieszczamy komunikat zamieszczony na stronie powiatu:  

W dniu 21 lutego 2024 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie odbyła się rozprawa w przedmiocie skarg dotyczących:

- odwołania Pani Bernadety Frysztak ze stanowiska Wicestarosty Powiatu,
- odwołania Pana Jarosława Brody z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
-  zwolnienia Wicestarosty Powiatu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu.

Sąd oddalił skargi Wojewody, tym samym procedura odwołania ww. osób była prawidłowa. Wyroki nie są prawomocne.

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości z uwagi na wielokrotne podważanie przez Radnych opozycyjnych klubów „Porozumienie Samorządowe” oraz „Samorząd i Gospodarka”, a także odwołane osoby prawidłowości działań Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Powiatu oraz obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

Witold Darłak
Starosta Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

 
 
 

18 lutego 2024 roku w wieku 88 lat, przeżywszy w Zakonie 69, a w kapłaństwie 65 lat odszedł do Pana BR. JÓZEF OCHAŁ.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek (22.02. br.) o godz. 10.30 w kościele oo. Kapucynów w Sędziszowie.  

Brat Józef Ochał urodził się 25 stycznia 1936 r. w Zagorzycach jako syn Jana i Marii z domu Bizoń. Szkołę średnia ukończył w Ropczycach, do nowicjatu Zakonu  Kapucynów  w Sędziszowie Młp. wstąpił 1 września 1953 r. Po rocznej próbie złożył  pierwszą profesję zakonną, a następnie w Krakowie kontynuował formację zakonną i studia filozoficzno-teologiczne. Śluby wieczyste złożył 3 września 1957 r. i 24 stycznia 1958 przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Pełnił wiele funkcji i posługiwał w licznych miejscach w Polsce oraz we Włoszech jako katecheta i duszpasterz młodzieży. Jest autorem około 20 publikacji – głównie z zakresu duchowości. Wśród tych publikacji na szczególną uwagę zasługuje "Ślady wiary Zagorzyc", wydana w Krośnie w roku 2016. To bardzo osobista relacja ze swojej kapłańskiej posługi, odniesiona do rodzinnych Zagorzyc, z motywem przewodnim przydrożnych kapliczek.  Ostatnie lata życia spędził  w Krośnie i Kielcach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

(opr. St. Wójciak)

Praca społeczna na rzecz swojego środowiska należy do tych podstawowych naszych obowiązków obywatelskich. Moje zainteresowanie pracą poszczególnych samorządów wynika także z „obowiązków redakcyjnych”, jako prowadzącego Portal „Twój Powiat” (www.twojpowiat.eu), czy też współpracownika „Nowin”. Bogaty o te obserwacje zdecydowałem się na startowanie w tegorocznych wyborach samorządowych. Nie kandydowałem w poprzednich wyborach samorządowych, ale obserwowana praca „aktualnych radnych” często budzi moje zaniepokojenie. Ta kadencja dobiega końca, a dotychczasowa praca poszczególnych radnych będzie weryfikowana przez wyborców. Moja decyzja to kandydowanie z Komitetu Wyborczego „Ponad Podziałami”, bowiem jest potrzeba wyjścia z obecnego kryzysu w Radzie Powiatu. To wyraża moje przekonanie, że w pracy radnego, należy umiejętnie ważyć swoje poglądy polityczne z interesami danej społeczności. Dobrze jest także, gdy „rada” składa zapewnia nie tylko różnorodność poglądów, ale także zróżnicowana jest wiekowo. Jako prezes Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, wiceprezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, emerytowany nauczyciel-metodyk mógłbym być użyteczny w nowej powyborczej radzie Powiatu. Ale to podlegać będzie ocenie wyborców przy urnach 7.04.2024.

Stanisław Wójciak

Po raz dziewiąty młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim może wziąść udział w konkursie recytatorskim „ZAWSZE WIERNI”. Tegorocznym eliminacjom patronuje Ludwik Kubik „Lucjan”. Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” ma stanowić hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Jest równocześnie motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania poczucia tożsamości narodowej i elementem obchodów „Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”.
Konkurs objęty jest patronatem honorowym m.in. Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Eliminacje dla uczniów ze szkół w powiecie ropczycko-sędziszowskim odbędą się w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w następujących terminach:12 marca 2024 r. godz. 9.30 – szkoła podstawowa, 13 marca 2024 r. godz. 9.30 – szkoła ponadpodstawowa. Zgłoszenia uczestników do 6 marca 2024 r.
opr. Stanisław Wójciak

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach serdecznie zaprasza na projekcję filmu DOKUMENTALNEGO „KU POKRZEPIENIU POWSTAŃCZYCH SERC. HISTORIA OBRAZU MATKA BOSKA ARMII KRAJOWEJ” organizowaną jak co roku w lutym z okazji rocznicy powołania Armii Krajowej.

W tym roku szczególnie zapraszamy w dniach 13-15 lutego.
„Matka Boska Armii Krajowej” („Matka Boska chroniąca żołnierza Armii Krajowej”) to obraz namalowany w Warszawie w sierpniu 1944 roku przez Irenę Pokrzywnicką. Obecnie depozyt Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zdumiewającą historię obrazu i niezwykłych ludzi z nim związanych opowiada film Piotra Koryckiego. Autor udostępnił go bezinteresownie, wyjaśniając: „… dla mnie (jako reżysera i producenta) najważniejsze jest, by jak najwięcej osób mogło poznać tę piękną historię.”

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda