Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W środę (5.bm.) ropczyckie Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej gościło uczestników wojewódzkiego finału VIII Konkursu Prozy i Poezji "Zawsze Wierni". W tym roku było 32 laureatów eliminacji powiatowych, które odbyły się: Rzeszowie-Dynowie, Mielcu, Dębicy, Strzyżowie oraz Ropczycach. Turniej toczył się w dwóch kategoriach, to jest szkół podstawowych oraz średnich. W kategorii podstawówek zaprezentowało się 13 uczniów, a w grupie ponadpodstawowych 19. Jury Turnieju zadecydowało: w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce dla Martyny Rec z SP nr 1 Frysztak, drugie miejsce Nikola Gawlik SP nr 3 w Dębicy, trzecie miejsce Lena Pilut SP nr 1 Frysztak.
W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce uzyskał Bartosz Jasienica z LO Strzyżów, drugie miejsce Piotr Kopacki Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, a trzecie miejsce Milena Niedźwiedź Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Trzeba podkreślić wysoki poziom całego turnieju i szczególne wrażenie jakie nie tylko na jury, ale także na wszystkich zgromadzonych zrobił zwycięscą Turnieju Bartosz Jasienica ze Strzyżowa.
( mat. Elżbieta Orzech opr. SW.)

Funkcjonowanie targowisk zawsze wyznaczało rolę danego miasta w danym regionie. Dzień targowy  był okazją do sprzedaży, zakupu, a dla mieszkańców miasta okazją do uzyskania dochodu i pozyskania wszelakich wiadomości. W czasach PRL-u wolny handel był skutecznie tępiony, a w przypadku Ropczyc doprowadzono do całkowitego zaniku "jarmarków" z których miasto słynęło przez wieki. Po przemianach ustrojowych nastąpiło wyraźne ożywienie takiej działalności handlowej. Nie dotyczy to Ropczyc, które nic nie zrobiły by przywrócić tamte tradycje. Wyraźnie  skorzystał na tym Sędziszów, którego piątkowe jarmarki urosły do grona największych na Podkarpaciu.

Tej sprawie poświęciliśmy naszą sondę, w której pytaliśmy o Waszą ocenę, funkcjonujących na terenie powiatu placów targowych w: Ropczycach, Sędziszowie oraz Wielopolu. Oczywiście najwyżej został oceniony Sędziszów, uzyskując 90% najlepszych ocen, 10% zagłosowało "mogłoby być lepiej". Połowiczą ocenę uzyskało Wielopole: 50% "jest dobrze", 35%" mogłoby być lepiej", oraz 15% jest kiepsko". Z tych trzech targowisk najgorzej ocenione zostały Ropczyce, gdzie 35% powiedziało że "jest dobrze" i tyle samo "jest źle", 25% "mogłoby być lepiej"   

Te uzyskane wyniki sondy chyba potwierdzają się z naszymi codziennymi obserwacjami. Ciągle czekamy kiedy włodarze Ropczyc znajdą sposób który  pozwoliłby przywrócić dawne, ale ciągle ważne tradycje wolnego handlu.

W nowej sondzie chcemy zapytać o ocenę zaplanowanych budżetów gmin oraz starostwa na rok 2023.

W dniu 7 marca 2023 r. odbyło się w starostwie spotkanie przedstawicieli instytucji i pomiotów z terenu powiatu, działających w obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także edukacji. Poświęcone było stworzeniu i koordynacji wsparcia międzysektorowego, w ramach realizowanego w wspólnie z Uniwersytetem Śląskim: „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Spotkanie rozpoczął Witold Darłak – Starosta. Następnie Sylwia Borowska (pracownica starostwa) przybliżyła wszystkim zebranym tematykę  wdrożenia modelu wsparcia międzysektorowego, w tym zasady współpracy  lokalnej sieci wsparcia, a także planowane formy promocji i upowszechniania informacji o usługach i rodzajach wsparcia rodzin realizowanych przez różne podmioty. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dorota Bieszcz - Daniluk oraz koordynatorki badań dzieci i uczniów Agnieszka Rolek i Patrycja Barnak przedstawiły dotychczasowe działania podejmowane w ramach projektu, związane z analizą potrzeb i udzielaniem wsparcia konkretnym rodzinom. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca różnych aspektów współpracy międzyinstytucjonalnej oraz poszczególnych form pomocy świadczonych dzieciom i młodzieży szkolnej.
(mat.spropczyce opr. SW.

W dn. 02.03.2023 r. oficjalnie została zakończona: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie, etap I, to jest:

- przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia krawędzi jezdni, na długości łącznej ok. 5038 m,
- budowę nowych odcinków i przebudowę istniejących chodników wraz z systemem odwodnienia,
- konserwację istniejących rowów przydrożnych,
- przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
- przebudowę zjazdów istniejących,
- przebudowę poboczy w zakresie ich wyprofilowania i częściowego utwardzenia,
- umocnienie dna i skarp rowów i nasypów,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
W Górze Ropczyckiej została przebudowana droga na dł. 290 metrów oraz przebudowany chodnik na dł. 150 metrów, oraz nowy chodnik o dł.150 m. W Zagorzycach została rozbudowana droga na dł. 3 593,5 m w raz z przebudową na dł. 783,5 m oraz budową chodnika na dł. 3 856 m. W Szkodnej natomiast została rozbudowana droga powiatowa na odcinku 716 m oraz przebudowana na dł. 84 m.
Całkowity koszt inwestycji to 11 458 407 zł., z czego 10 885 487 zł. powiat otrzymał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą, w Rzeszowie. (mat. spropczyce opr. SW)

Jak wiadomo równolegle trwała przebudowa drogi powiatowej jaką jest ulica Leśna i Ogrodnicza (Ropczyce- Granice), realizowane przez Firmę Eurovia. Tu ciągle jeszcze nie zakończono prac.  (red).

Delikatna tegoroczna zima powoli dobiega końca. Marzec rozpoczął się chłodno, ale przecież wszyscy wiemy, że w marcu jak w garncu. Wojna na Ukrainie zamarła w wiosennych roztopach, a w polityce krajowej obserwujemy trwającą rozgrzewkę przed jesiennymi wyborami do Sejmu. Na powiatowym podwórku lokalna gazetka "ustami właściciela" po swojemu komentuje rzeczywistość polityczną. Bardzo się denerwuje, że "rząd- PiS" uruchomił programy osłonowe, w zakresie opłat za prąd, przed skutkami wojny i inflacji. Co prawda nie stwierdził, że tak bardzo go to zdenerwowało, że on rezygnuje z tych pieniędzy. On nie życzy sobie, żeby go informować "na papierze", że taki program, z którego on korzysta działa. Jemu wystarcza przecież informacja D. Tuska, (z przed lat), że niema takich guzików z napisem "Inflacja", więc nie można oczekiwać działań rządu w tym zakresie. Domyślam się, że inne programy "tarcz rządowych" także zakłócają jego spokojny sen. Można współczuć, ale przecież nikt nie obiecywał że będzie lekko. Na dziś wiele wskazuję, że rządy PiS będą kontynuowane, a "lewackie szaleństwo" w kraju i Europie weszło w fazę schyłkową. I tego sobie możemy nawzajem życzyć.
Pozdrawiam.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.11.2023 - 04.12.2023

Sędziszów Małopolski

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.12.2023 - 11.12.2023

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda