Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Mam nadzieję że jest wielu zainteresowanych sprawami naszego powiatu. Dlatego informujemy że zgodnie z wymogami prawa Zarząd Powiatu  dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu obejmujący działalność Zarządu Powiatu w roku poprzednim, a w szczególności realizację, programów i strategii oraz Uchwał Rady Powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, i podejmuje uchwałe w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę. Debata nad Raportem o stanie Powiatu będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 12.00

Przygotowany Raport można znaleźć pod linkiem http://spropczyce.pl/file/download/26491

 W debacie nad raportem o stanie Powiatu mieszkańcy Powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
(opr.SW)

Już po raz XII nadchodzący weekend wypełnią w Wielopolu zaprezentowane zostanie osiem spektakli konkursowych i trzy poza konkursowe. Będzie także wystawa fotograficzna, warsztaty teatralne oraz performacje. Spektakle prezentowane będą na scenie Domu Kultury, oraz na pięknie odnowionym wielopolskim Rynku.

Wystawę będzie można oglądać w starej plebani, czyli obecnej Kantorówce. Oczywiście uczestnicy Kantoraliów będą mogli zwiedzać bogatą ekspozycję Kantorówki, gdzie stworzona została możliwość zapoznania się z dorobkiem artystycznym Tadeusza Kantora. Szczegóły bogatego programu tegorocznych "Kantoraliów" można znaleźć pod adresem:www:gokiw.wielopole-skrz.pl


Aby zachęcić do uczestniczenia powtórzmy opinie: Kantoralia są niezwykłym wydarzeniem na podkarpackiej mapie artystycznej i przyciągają do Wielopola widzów z całej Polski na wystawiane spektakle, akcje performatywne oraz warsztaty teatralne.
(opr. SW)

W poniedziałek 23 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowych boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym. Całkowity koszt inwestycji to 1,5 ml zł. Dzięki dofinansowaniu Kwota ta została uzyskana przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powstało: boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, boisko do tenisa ziemnego oraz bieżnia. Obiekty te posiadają nawierzchnię poliuretanową , oświetlenie i ogrodzeniem terenu oraz monitoring. Obiekt przystosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez: Senatora Zdzisława Pupe, Staroste Witolda Darłaka, Wicestaroste Bernadete Frysztak, Burmistrza Sędziszowa Bogusława Kmiecia oraz Dyrektora LO w Sędziszowie Jana Flisaka. Boiska zostały poświęcone przez ks. Grzegorza Chmielowskiego. Zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną specjalnie na tę okoliczność przez zespół cheerleaderek działający przy sędziszowskim LO. Został także rozegrany Turniej Piłki Siatkowej i Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora LO
Nowo powstałe boiska sportowe będą służyć także dla mieszkańców, dzieci i młodzieży. Aby skorzystać z obiektów, należy zarezerwować termin, dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr: 17 22 16 112
(opr.SW)

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza na FINISAŻ WYSTAWY „Cena Niepodległości. Ofiary Zbrodni Katyńskiej”, któremu towarzyszyć będzie PROMOCJA KSIĄŻKI wydanej przez Polskie Radio Rzeszów "W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o kapelanach katyńskich". Wystawa przedstawia historie lokalnych bohaterów, którzy w 1940 roku zostali zamordowani przez Sowieckie NKWD. Wielu z nich dwadzieścia lat wcześniej brało udział w walkach o odzyskanie i utrzymanie Niepodległości Polski. Ekspozycja pozwala poznać martyrologię weteranów walk o niepodległość z lat 1914-1921, którzy wiosną 1940 r. ginęli w Katyniu, Twerze, Charkowie czy więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy. To m. in. oni zostali wymordowani z pełną bezwzględnością strzałem w tył głowy przez NKWD.
Wydana przez Polskie Radio Rzeszów publikacja "W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie” to  ilustrowany zbiór dokumentów, listów i fotografii przedstawiających losy wojskowych duszpasterzy różnych wyznań, którzy zginęli jako ofiary zbrodni katyńskiej. Autorami książki są Anna Leśniewska i Barbara Tarkowska ze Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Do książki dołączona jest płyta z audycjami na ten temat red. Anny Leśniewskiej.

Znajdujemy tu m. in. postać ks. ppłk. Andrzeja Niwy, pochodzącego z Checheł k. Ropczyc.

(mat PCEK opr.SW)

W piątek, 6 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego pod przewodnictwem Józefa Rojka. Zaprezentowano sprawozdania: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2021 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok nt. sytuacji na lokalnym rynku, z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 1. Przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, 2. Powierzenia Gminie Sędziszów Młp. zadania zarządzania drogami powiatowymi, 3. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023, 4. Zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów Młp. Starosta Witold Darłak złożył także sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

(mat. spropczyce opr. sw)

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

09.01.2023 - 16.01.2023

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

16.01.2023 - 23.01.2023

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda