Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat Ropczycko Sędziszowski ogłasza konkurs na wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej: a. balkonu i okien w budownictwie wielorodzinnym, b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, ogród).
Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych, a także propagowanie dbałości o estetykę swojego najbliższego otoczenia. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie – mieszkańcy powiatu posiadający prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiadający zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.

„Poznaj Polskę” – Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał dotację na realizację wycieczek szkolnych. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dotację celową w łącznej wysokości 81 946,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 123 011,00 zł. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Łącznie dziewięć placówek, dla których Powiat Ropczycko – Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki realizację zaplanowanych wycieczek.

Udało się przed nadejściem zimy wykonać wszystkie zaplanowane prace przy tej ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Warto przypomnieć, że to urokliwe miejsce praktycznie od lat 50, po wybudowaniu LOK i "strzelnicy" było niedostępne, z powodu ostrych skarp. Niestety w tych warunkach to historycznie ważne miejsce, bo według tradycji tu gromadzili się ochotnicy do Powstania Styczniowego, przed wyruszeniem na teren zaboru Rosyjskiego, gdzie toczyły się powstańcze walki, zamieniło się w dzikie wysypisko. Była to niewątpliwie sprawa wstydliwa dla Ropczyc, stąd grupa inicjatywna "Fascynaci Historii", działająca pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID" przygotowała projekt, który został zakwalifikowany do realizacji. Pozyskane środki finansowe pozwoliły wykonać podstawowe prace udostępniające ten teren, o walorach rekreacyjnych, ciekawy także przyrodniczo. Nie musimy czekać wiosny. Warto te miejsca zobaczyć także w pokrywie śniegu. Taki spacer ubogacą nam dwie tablice informacyjne (przy wejściu i wyjściu z wąwozu). Zawierają one opisy historii i listę nazwisk powstańców z terenu powiatu ropczyckiego. Wzdłuż ścieżki umieszczone zostały cztery tabliczki stanowiskowe, z opisem obiektów przyrodniczych. Proszę się czuć zaproszonym, nawet do wielokrotnego odwiedzania tego miejsca. Dla bliżej zainteresowanych proponujemy bezpłatny folder "Wąwóz Powstańców Styczniowych". Do odebrania w naszej Redakcji (ul. św. Barbary 5A).
(opr. SW)

W piątek (3.12. br) w Powiatowym Centrum odbyło się otwarcie wystawy podziemnych wydawnictw z czasów PRL-u. Połączone to zostało z wykładem właściciela tego zbioru Czesława Mazurczaka, nauczyciela historii w ropczyckim Liceum. Na wykładzie zostało przypomniane szersze tło historyczne powstawania tego rodzaju wydawnictw, oraz główni jego twórcy. Na pewno dobrze się stało, że i w naszym środowisku głównie młode pokolenie będzie miało możliwość naocznego zobaczenia tego aspektu mrocznych czasów PRL-u i Związku Sowieckiego.

SW

W piątek (3.12. br) w Ropczycach gościła wiceminister Edukacji Marzena Machałek w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą. Powstało ono przy Szkole Specjalnej (SOSW, ul. kard. Wyszyńskiego). Jego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w podnoszenie jakości edukacji włączającej. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich "Wiedza Edukacja Rozwój", a także współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on celu docieranie do uczniów o specjalnych potrzebach, którzy uczą się w szkołach ogólnodostępnych. To idea zachowania w placówkach "ogólnodostępnych" dzieci z problemami, przy zapewnieniu skutecznej pomocy "nauczycielom". Problem jest w tym, że to nie powinno to się odbywać "kosztem dzieci normalnych".

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda