Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Ustanowiony w roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych od kilku lat obchodzony jest także w Ropczycach. W dniu 1 marca (piątek) o godz. 17.00 zapraszamy pod Krzyż Pomnik Powstania Styczniowego i Ofiar Komunizmu, ul. Piłsudskiego (powyżej LOK). Tu na postumencie Krzyża mamy tablicę z nazwiskami 6 ofiar reżimu komunistycznego, pochodzących z terenu naszego powiatu. Tak się złożyło, że wszystkie Gminy naszego powiatu mają tu swoich "przedstawicieli". Ich biogramy z fotografiami zamieszczone zostały na tablicy, znajdującej się obok pomnika.

(na zdjęciu pomnik w letnim wystroju).

 Uroczystość rozpocznie modlitwa w intencji ofiar komunizmu, potem złożymy kwiaty i znicze, a zakończymy odśpiewaniem Hymnu Narodowego.
Serdecznie zapraszamy - piątek godz. 17.00.
opr. Stanisław Wójciak

W ubiegłą środę (21.02. br.) w Powiatowym Centrum Kultury uroczyście została otwarta wystawa malarstwa pt. "Odsłony" Kazimierza Cebuli z Ropczyc. Kuratorem wystawy jest p. Elżbieta Orzech, pracownik PCEK. W czasie wermisażu wystawy artysta mówił o inspiracjach swojej malarskiej twórczoćci i tematyce prezentowanych na wystawie obrazów. Pan Kazimierz (rocznik 1952) urodził się w Wielopolu Skrz., szkołę średnią ukończył w Ropczycach. Był wieloletnim pracownikiem Wytwórni Filtrów w Sędziszowie. Od roku 1978 mieszka w Ropczycach- Witkowice. Po przejściu na emeryturę powrócił do swojej pasji malowania, którą zaszczepiony został w Szkole Podstawowej w Wielopolu. Malowania uczył się samodzielnie, studiując podręczniki. Bardzo chętnie kopiuje dzieła wielkich mistrzów. Ale najczęściej tematami jego obrazów są motywy historyczne , folklorystyczne i krajobrazy. W roku 2023 jego obraz "Sobótka" znalazł się grupie wybranych na XVI Wystawę Malarstwa Nieprofesjonalnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Wystawa prac p. Kazimierza w Ropczycach ma charakter przekrojowy, zaprezentowana została cała różnorodność tamatyczną jego twórczości. Wystawa znajduję się na pierwszym piętrze PCEK i dostępna będzie do 31 sierpnia 2024.
opr. Stanisław Wójciak

Ze względu na wagę sprawy, ponieważ dotyczy funkcjonowania Rady Powiatu zamieszczamy komunikat zamieszczony na stronie powiatu:  

W dniu 21 lutego 2024 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie odbyła się rozprawa w przedmiocie skarg dotyczących:

- odwołania Pani Bernadety Frysztak ze stanowiska Wicestarosty Powiatu,
- odwołania Pana Jarosława Brody z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu,
-  zwolnienia Wicestarosty Powiatu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Powiatu.

Sąd oddalił skargi Wojewody, tym samym procedura odwołania ww. osób była prawidłowa. Wyroki nie są prawomocne.

Powyższą informację podaję do publicznej wiadomości z uwagi na wielokrotne podważanie przez Radnych opozycyjnych klubów „Porozumienie Samorządowe” oraz „Samorząd i Gospodarka”, a także odwołane osoby prawidłowości działań Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Powiatu oraz obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

Witold Darłak
Starosta Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

 
 
 

18 lutego 2024 roku w wieku 88 lat, przeżywszy w Zakonie 69, a w kapłaństwie 65 lat odszedł do Pana BR. JÓZEF OCHAŁ.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek (22.02. br.) o godz. 10.30 w kościele oo. Kapucynów w Sędziszowie.  

Brat Józef Ochał urodził się 25 stycznia 1936 r. w Zagorzycach jako syn Jana i Marii z domu Bizoń. Szkołę średnia ukończył w Ropczycach, do nowicjatu Zakonu  Kapucynów  w Sędziszowie Młp. wstąpił 1 września 1953 r. Po rocznej próbie złożył  pierwszą profesję zakonną, a następnie w Krakowie kontynuował formację zakonną i studia filozoficzno-teologiczne. Śluby wieczyste złożył 3 września 1957 r. i 24 stycznia 1958 przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Pełnił wiele funkcji i posługiwał w licznych miejscach w Polsce oraz we Włoszech jako katecheta i duszpasterz młodzieży. Jest autorem około 20 publikacji – głównie z zakresu duchowości. Wśród tych publikacji na szczególną uwagę zasługuje "Ślady wiary Zagorzyc", wydana w Krośnie w roku 2016. To bardzo osobista relacja ze swojej kapłańskiej posługi, odniesiona do rodzinnych Zagorzyc, z motywem przewodnim przydrożnych kapliczek.  Ostatnie lata życia spędził  w Krośnie i Kielcach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ... Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

(opr. St. Wójciak)

Praca społeczna na rzecz swojego środowiska należy do tych podstawowych naszych obowiązków obywatelskich. Moje zainteresowanie pracą poszczególnych samorządów wynika także z „obowiązków redakcyjnych”, jako prowadzącego Portal „Twój Powiat” (www.twojpowiat.eu), czy też współpracownika „Nowin”. Bogaty o te obserwacje zdecydowałem się na startowanie w tegorocznych wyborach samorządowych. Nie kandydowałem w poprzednich wyborach samorządowych, ale obserwowana praca „aktualnych radnych” często budzi moje zaniepokojenie. Ta kadencja dobiega końca, a dotychczasowa praca poszczególnych radnych będzie weryfikowana przez wyborców. Moja decyzja to kandydowanie z Komitetu Wyborczego „Ponad Podziałami”, bowiem jest potrzeba wyjścia z obecnego kryzysu w Radzie Powiatu. To wyraża moje przekonanie, że w pracy radnego, należy umiejętnie ważyć swoje poglądy polityczne z interesami danej społeczności. Dobrze jest także, gdy „rada” składa zapewnia nie tylko różnorodność poglądów, ale także zróżnicowana jest wiekowo. Jako prezes Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, wiceprezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, emerytowany nauczyciel-metodyk mógłbym być użyteczny w nowej powyborczej radzie Powiatu. Ale to podlegać będzie ocenie wyborców przy urnach 7.04.2024.

Stanisław Wójciak

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 29.04.2024 - 05.05.2024

Apteka prywatna - Małgorzata Rzegocka

Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

06.05.2024 - 12.05.2024

Apteka ŚW. O. PIO

Sędziszów Młp. ul. Rynek 6

tel. (17) 22 26 947,

(17) 22 26 948

 

 

Pogoda