Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Podczas XXXI sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w 11 lipca 2022 r. przyjęto uchwałę, w której m.in. czytamy: "W uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie rozwoju społeczno–gospodarczego gminy, a także za efektywne współdziałanie przy realizacji wielu inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców" nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie”.
Nobilitacje otrzymali także: Pan Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, Pan Zdzisław Pupa Senator RP oraz Pan Jacek Magdoń - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wyróżnionym osobom wręczono Akty nadania tytułu oraz symboliczne medale i kwiaty. Podczas wystąpień podkreślano pozytywną współpracę z Samorządem Gminy Wielopole Skrzyńskie, która zaowocowała wieloma działaniami przyczyniającymi się do osiągnięcia powodzenia w wielu obszarach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu różnych środowisk udało się zrealizować wiele zadań, za co znamienitym Gościom serdecznie dziękował Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

(mat. spropczyce opr. SW)

Uroczystości Bożego Ciała w Ropczycach, 16 czerwca 2022 roku rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył Ks. Prałat dr Stanisław Mazur. W koncelebrze uczestniczyli: Ks. Kamil Bambrowicz – wikariusz parafii św. Barbary i ks. Jerzy Maciąg – wikariusz parafii farnej. Homilię wygłosił ks. Piotr Łoboda – wikariusz parafii farnej. Po Mszy Świętej wyruszyła procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem do kościoła św. Barbary. Pierwszy ołtarz zbudowano przy Ochronce Sióstr Służebniczek, drugi przy bramie cmentarnej, trzeci przy Krzyżu Powstańców Styczniowych, czwarty przy papieskim obelisku. Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, Ks. Kamil Bambrowicz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

km

Na ropczyckim Rynku pojawiły się plansze wystawy plastycznej. Otwarto ją 9 czerwca br. i prezentuje twórczość Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa Podkarpackiego. Wystawę przygotował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wraz z Polskim Towarzystwem Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST” (na zdjęciu moment montażu wystawy).

Zastępca burmistrza Ropczyc Marek Misiura, na ręce kierownik WTZ Caritas Ropczyce Urszuli Rymut przekazał kosz słodyczy dla uczniów SOSW Ropczyce uczestników tego wydarzenia. Wystawa prezentuje wybrane dzieła wyjątkowych twórców – podopiecznych WTZ z całego Podkarpacia. Warto zapoznać się z tą ekspozycją tych wyjątkowych prac.

(opr. sw)

Dobiega końca głosowanie w kolejnym konkursie na "drzewo roku". Zachęcamy do oddania głosu w tym  ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Klub GAJA – Drzewo Roku 2022. Gminę Wielopole Skrzyńskie reprezentuje Lipa prof. Szafera w Broniszowie, rosnąca na dworzysku w Broniszowie. W tegorocznym konkursie Drzewo Roku udział bierze 16 drzew z całej Polski. O tym, które drzewo zdobędzie tytuł Drzewa Roku 2022 zdecydują swoimi głosami internauci. Zwycięzca będzie reprezentował nasz kraj w konkursie europejskim w 2023 roku.
Lipa Prof. Szafera to lipa szerokolistna, której wiek oceniany jest na ok. 500 lat. Jej wysokość to 26 m, a obwód wynosi 785 cm. Od roku 1936 jest "pomnikiem przyrody", a więc szczególnie chroniona prawem. Szczegółowe opisy pozostałych drzew biorących udział w konkursie można znaleźć pod linkiem:https://portalkomunalny.pl/finalisci-konkursu-drzewo-roku-2022-w-polsce-434138/

(opr.SW)

We wtorek miała miejsce XL Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, podczas której Starosta przedstawił "Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok".
Następnie przeprowadzono debatę absolutoryjną nad: sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za ubiegły rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Skarbnik Powiatu odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok oraz pozytywna opinię w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
W czasie głosowania radni przyjęli uchwały: a) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za rok 2021.
(opr.SW)

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

09.01.2023 - 16.01.2023

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

16.01.2023 - 23.01.2023

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda