Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 15 grudnia (br) miało miejsce otwarcie wystawy, nawiązującej do 40-lecia wprowadzenia Stanu Wojennego. Okolicznościowy wykład wygłosił dyrektor IPN Oddział Rzeszów dr Dariusz Iwaneczko. Przypomniał on ogólne uwarunkowania tamtego okresu oraz najważniejsze odniesienia do regionu rzeszowskiego. Po wykładzie miała miejsce krótka dyskusja, rozwijająca niektóre wątki, dotyczące najnowszej historii. W drugiej części uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tematyczną ekspozycją, która znajduje się na parterze budynku. Organizator tej wystawy, Szymon Pacyna omówił zgromadzone tu eksponaty, historii "Solidarności" oraz wyposażenia biur i uzbrojenia ówczesnej Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Tą wystawę oraz wystawę podziemnych wydawnictw z okresu PRL można zwiedzać bezpłatnie. Należy mieć nadzieję, że placówki szkolne zechcą skorzystać z tej możliwości zapoznania się z najnowszą historią Polski.

SW

Konieczność ochrony środowiska jest rzeczą powszechnie akceptowaną. Dobrze jest, gdy pokrywa się to z naszą codziennością, uprzątniętymi ulicami, ale także czystymi wodami, np. rzekami. W Ropczycach mamy z tym istotny problem. Przed miesiącem (5.XI. br) pokazywaliśmy zdjęcie ilustrujące stopień zaśmiecenia Wielopolki, którą możemy uznać za "królową rzek naszego powiatu". Co się w tym zakresie zmieniło, możemy zobaczyć na tym zdjęciu, zrobionym w niedzielę (12.12.br). Zdjęcie zrobione z kładki (przy ul. Kochanowskiego), przez którą codziennie przemierza młodzież do Podstawówki (Nr 1), ale także pozostałych szkół średnich Ropczyc. A więc codziennie konfrontowani są z tym, jakże przykrym widokiem, okrutnie zaśmieconej wody tej rzeki. To dla nich niech będzie ta informacja, że władze Ropczyc, "od zawsze" wykazują swoją niemoc w tej sprawie. Poza tym, przecież na wiosnę przyjdą roztopy i na pewno te śmieci przeniesione zostaną gdzieś dalej. A więc byle do wiosny.
(SW)

Powiat Ropczycko Sędziszowski ogłasza konkurs na wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej: a. balkonu i okien w budownictwie wielorodzinnym, b. posesji prywatnej (dom wolnostojący, ogród).
Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie kultywowania tradycji świąteczno-noworocznych, a także propagowanie dbałości o estetykę swojego najbliższego otoczenia. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie – mieszkańcy powiatu posiadający prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiadający zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.

„Poznaj Polskę” – Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał dotację na realizację wycieczek szkolnych. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dotację celową w łącznej wysokości 81 946,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 123 011,00 zł. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Łącznie dziewięć placówek, dla których Powiat Ropczycko – Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki realizację zaplanowanych wycieczek.

Udało się przed nadejściem zimy wykonać wszystkie zaplanowane prace przy tej ścieżce edukacyjno-przyrodniczej. Warto przypomnieć, że to urokliwe miejsce praktycznie od lat 50, po wybudowaniu LOK i "strzelnicy" było niedostępne, z powodu ostrych skarp. Niestety w tych warunkach to historycznie ważne miejsce, bo według tradycji tu gromadzili się ochotnicy do Powstania Styczniowego, przed wyruszeniem na teren zaboru Rosyjskiego, gdzie toczyły się powstańcze walki, zamieniło się w dzikie wysypisko. Była to niewątpliwie sprawa wstydliwa dla Ropczyc, stąd grupa inicjatywna "Fascynaci Historii", działająca pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID" przygotowała projekt, który został zakwalifikowany do realizacji. Pozyskane środki finansowe pozwoliły wykonać podstawowe prace udostępniające ten teren, o walorach rekreacyjnych, ciekawy także przyrodniczo. Nie musimy czekać wiosny. Warto te miejsca zobaczyć także w pokrywie śniegu. Taki spacer ubogacą nam dwie tablice informacyjne (przy wejściu i wyjściu z wąwozu). Zawierają one opisy historii i listę nazwisk powstańców z terenu powiatu ropczyckiego. Wzdłuż ścieżki umieszczone zostały cztery tabliczki stanowiskowe, z opisem obiektów przyrodniczych. Proszę się czuć zaproszonym, nawet do wielokrotnego odwiedzania tego miejsca. Dla bliżej zainteresowanych proponujemy bezpłatny folder "Wąwóz Powstańców Styczniowych". Do odebrania w naszej Redakcji (ul. św. Barbary 5A).
(opr. SW)

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda