Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Poniedziałkowy deszcz może skłonić do skorzystania z zaproszenia Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej do zapoznania się z wystawą malarstwa Wojciecha Lipskiego, pod tym tytułem. Trwa także drugi tydzień zimowych ferii szkolnych, to także dobra oferta ciekawego wypełnienia tego czasu wypoczynku. Wojciech Lipski związany jest z Sędziszowem i mówi, że inspirują go różne kultury, a na obrazach lubi przemycać humor oraz dystans do siebie i do świata. Podkreśla, że bardzo lubi eksperymentować, ciągle poszukuje nowych narzędzi, technik i form wyrazu. Jest więc okazja zapoznania się z efektami tych artystycznych poszukiwań, które zapoznającym się z wystawą napewno dostarczą wielu ciekawych przeżyć estetycznych.

Ta wystawa w PCEK czynna będzie do 31 sierpnia (br.) więc można mieć nadzieję, że wszyscy zainteresowani znajdą czas, by zapoznać się z tymi ciekawymi obrazami, twórcy z naszego regionu.
SW

Poprzedzony wielką kampanią informacyjną „Polski Ład” z nowym rokiem zaczął się urealniać. Wielu mogło zobaczyć, że w swoich „kieszeniach” coś tam więcej się pojawiło. Opozycja skutecznie nagłaśnia dość proste „pomyłki”, które o dziwo nie zostały na czas dostrzeżone przez Ministerstwo Finansów. Zapewne interesujące jest jak ów „Polski Ład”, po pierwszym miesiącu funkcjonowania,  odbierany jest na poziomie konkretnych samorządów. To pytanie kierujemy do Starosty Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda Darłaka.

Starosta zaznacza, że na jego ocenę składa się również to, że starostą jest już drugą kadencję. Podkreśla, że nigdy jeszcze samorządy nie miały takich możliwości inwestycji. W dotychczasowych projektach dofinansowanie wynosiło w granicach 60 do 80 %, a i były takie, że sięgało ono 50% i mniej. W „Polskim Ładzie” zatwierdzone projekty uzyskują 95% dotacji. To w przypadku takich powiatów jak ropczycko sędziszowski, to jest o ograniczonych dochodach, oznaczało , że nigdy nie będzie można realizować dużych ważnych dla nas inwestycji infrastrukturalnych.  A tak to już  w pierwszym naborze „Polskiego Ładu” zakwalifikowana została modernizacja drogi powiatowej: Sędziszów- Wielopole, na odcinku Góra Ropczycka-Zagorzyce- Szkodna. To inwestycja rzędu 12 mln. zł. która pozwoli zmodernizować tą ważną dla nas drogę i poprzez jej poszerzenie, oraz nowe chodniki podnieść bezpieczeństwo jej użytkowników.

W dniu 10 lutego (br.) odbyło się kolejne zebranie Komitetu przygotowującego 100-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Ta szkoła już od wielu miesięcy przygotowuję się do tego pięknego jubileuszu, którego centralne uroczystości zaplanowano na czerwiec 2023 r. Także od wielu miesięcy trwają prace pod kierunkiem dr Jacka Magdonia nad przygotowaniem okolicznościowej publikacji, omawiającej historię tej szkoły. Oczywiście zespół redagujący oczekuje na wszelkie wspomnienia, zdjęcia i inne dokumenty, które mogły by się znaleźć w tej publikacji.

W tym czwartkowym posiedzeniu Komitetu Obchodów uczestniczył starosta Witold Darłak, który przedstawił plany starostwa, jako organu prowadzącego tą placówkę, przygotowujące obiekty szkolne do jubileuszu. Analizowana będzie także możliwość nadbudowy nad nowym skrzydłem tej szkoły, dachu dwuspadowego z użytkowym poddaszem. Taka inwestycja pozwoliłaby rozwiązać problem ciasnoty lokalowej placówki.

Na tym zebraniu przedstawiona została także propozycja wybudowania pomnika, dla pierwszego patrona tej szkoły św. Stanisława Kostki. Mógłby on stanąć w miejscu obecnego pomnika „Matki”, który zostałby przeniesiony w pobliże Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na zdjęciu obok jedna z kilku propozycji tego pomnika)

Przypomnijmy jeszcze, że  8 września 1923 r. powstał „Komitet Utrzymania Szkół”, który podjął decyzję otwarcia 8 klasowego Gimnazjum Klasycznego oraz 5-letniego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Dla tworzonego Gimnazjum przyjęto jako patrona św. Stanisława Kostkę. Założycielami Komitetu byli: Burmistrz Ropczyc Władysław Bursztyn, proboszcz ks. dr. Władysław Kuc oraz inspektor szkolny Feliks Sokołowski. Dodajmy, że po wojnie, w latach 50. XX w. kiedy przekształcano Gimnazja w Licea Ogólnokształcące, z wiadomych powodów zmieniono patrona na Tadeusza Kościuszkę. Pomnik św. Stanisława, na cokole którego umieszczona zostałaby tablica z brązu, mówiąca o obchodzonym  100-leciu istnienia tej szkoły, byłby stosownym przypomnieniem jej pierwszego patrona. (SW)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Moduł II programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość". Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy zgłoszą się do programu, zostanie zapewniony dostęp do OPASEK BEZPIECZEŃSTWA wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
To dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych oraz powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie jak najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej. Wszystkie te świadczenia opieki zdrowotnej mają być finansowanej ze środków publicznych.
(opr. SW)

We wtorek zorganizowany został przed budynkiem Szpitala Powiatowego kolejny briefing starosty Witolda Darłaka. Tym razem poświęcony był zmianie, jaka nastąpiła na stanowisku dyrektora ZOZ Ropczyce i prezentacji osoby nowego dyrektora. Jak poinformował starosta, z końcem stycznia (br.) dotychczasowy dyrektor ZOZ Adam Pachlita przechodzi na emeryturę, a jego obowiązki przejął Tomasz Baran. Będzie on p.o. dyrektora do czasu wyłonienia dyrektora ZOZ w przewidzianej ustawowo procedurze. Starosta zaznaczył, że ustawa "covidowa" pozwala na zawieszenie takich procedur do czasu zakończenia epidemii.
Tomasz Baran jest mieszkańcem Brzezówki k. Ropczyc, pochodzi z Olkusza, a od roku 2007 mieszka i pracuje na rzeszowszczyźnie. Zawodowo pracował w administracji samorządowej, a ostatnie lata w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w wydziale kontroli wydatkowania środków UE. Od września 2021 pracował w ZOZ Ropczyce, w dziale przetargów i zaopatrzenia. Mówiąc o swoich planach działania jako p.o. dyrektora podkreślał, że zamierza się skoncentrować na pozyskaniu nowych lekarzy. Rozmowy z zainteresowanymi trwają i ma nadzieję, że kadra lekarska ZOZ Ropczyce wzmocniona zostanie o 5 nowych lekarzy.
Starosta podkreślił, że bardzo pozytywnie ocenia zakończoną pracę jako dyrektora p. Adama Pachlity i ma nadzieję, że współpraca z nowym p.o. dyrektora Tomaszem Baranem będzie równie dobra, a może jeszcze lepsza.
Dla bliżej zainteresowanych tym briefiengiem w najbliższym czasie zamieścimy relacje VIDEO.
SW

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45 

tel. (17) 22 18 183

 

30.05.2022 - 06.06.2022

Sędziszów Młp

ul. Jana Pawła II 54 A

tel. (17) 72 22 300

 

 

Pogoda