Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W wieku XIX na terenach ówczesnej Galicji szalały epidemie, po których pozostały cmentarze choleryczne. W Ropczycach były one zlokalizowane na Chechłach, w Witkowicach oraz na tzw. Podsłońcu (inaczej też zwane Szubienicami). Ta nazwa przypomina, że na tym wzniesieniu w średniowieczu były wykonywane wyroki śmierci. Wymienione cmentarze zostały upamiętnione staraniem śp. Jana Skałuby w roku 2003, przez postawienie krzyży. Niestety zmiany jakie od tego czasu nastąpiły wymagały przeniesienia tego Krzyża "Na Podsłońcu" na nowe miejsce, łatwiej dostępne. W ubiegłym tygodniu staraniem p. Władysława Kozuba, oraz Stowarzyszenia Regionalnego krzyż został przeniesiony w pobliże ulicy Kolejowej i umieszczony pod okazałym dębem. To dobra lokalizacja, zapewniająca dostęp do krzyża i czytelność tablicy, na której znajdują się nazwiska tych które odnaleziono w dokumentach. Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, modlitwę za ofiary epidemii, oraz ewentualnego zapalenia znicza.
SW

W ubiegły piątek ulice miasta Luksemburg zostały zdominowane przez "Solidarność", która tu przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej demonstrowała swój sprzeciw, m.in przeciwko likwidacji kopalni Turów. Przed trzema wieżowcami, w których mieszczą się biura "Trybunału Niesprawiedliwości", a w którym jednoosobowo pani urzędnik (od 6.X. na emeryturze) podjęła decyzję niszczące polską gospodarkę manifestowali górnicy Turowa, wspierani przez zakłady pracy z całej Polski. Byli wśród nich delegaci "Solidarności" z Ropczyc. Z przed Trybunału "Solidarność" przemaszerowała ulicami Luksemburga po Ambasadę Republiki Czeskiej. Tu wręczono ambasadorowi petycję wzywającą do sensownego rozwiązania tego problemu. Obszerne relacje z przebiegu tego protestu zamieściło wiele mediów i TV, a my uzupełniamy ten obraz za pomocą tych kilku zdjęć.
SW

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze."                                (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

19 października br. – w liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w ropczyckiej Farze została odprawiona Msza Święta o rychłą kanonizację patrona „Solidarności”. Celebrze przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prałat dr Stanisław Mazur, zwracając uwagę  na ścisły związek błogosławionego ks. Jerzego, z błogosławionym niedawno ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim – Prymasem Tysiąclecia. Modlitwę różańcową poprowadzili przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Delegatura Ropczyce. Po nabożeństwie delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki pod tablicą pamiątkową na placu kościelnym. Kwiaty złożyli: Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Lis – delegat Senatora RP Zdzisława Pupy, Witold Darłak – Starosta Powiatu, Radni Rady Miejskiej z Klubu PIS oraz przedstawiciele ropczyckiej „Solidarności”. Uroczystości zakończyło spotkanie okolicznościowe w siedzibie „Solidarności”.

mk

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Folwark" 18.10.br (poniedziałek) zorganizowany został kolejny Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. W obradach wzięli udział starostowie powiatów oraz prezydenci miast na prawach powiatu z naszego województwa. W obradach uczestniczyła poseł Krystyna Skowrońska (PO), Tadeusz Chrzan (PiS), Jolanta Sawicka – wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Fudakowski - wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Małgorzata Dankowska – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Robert Bugaj - dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Andrzej Płonka – prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Józef Swaczyna – starosta Powiatu Strzeleckiego. Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Józef Jodłowski-Starosta Powiatu Rzeszowskiego. Następnie starosta Witold Darłak zaprezentował dorobek naszego powiatu.

"Nauczyciel ociera się o wieczność, Nigdy nie można stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ" - Henry Brooks Adams

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra, zadowolenia z trudnej, ale niezmiernie ważnej pracy

Składają

Pracownicy Fundacji Rozwoju "SOLID" oraz Regionalnego Portalu Informacyjnego "TWÓJ POWIAT"

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda