Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej ustawą Krajowej Rady Narodowej w 1945 roku, a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada można uzasadnić zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 roku, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. Pamiętajmy w dniu 11 listopada o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny oraz o wywieszeniu flag narodowych.

mk

W tradycji Ropczyc zachowało się, że uczestnicy Powstania Styczniowego gromadzili się w ropczyckim wąwozie, w którym obecnie jest strzelnica LOK (ul. Piłsudskiego). A co wiemy o uczestnikach tego powstania pochodzących z Ropczyc i terenu powiatu? Według: "Encyklopedii Rzeszowa" do Powstania poszło 11 uczniów - Gimnazjalistów pochodzących z Ropczyc. Znaleźli się oni prawdopodobnie w oddziale, który po przejściu przez Wisłę został rozbity pod Komorowem 19 marca 1863. Tu zginął m.in. Władysław Jabłonowski (lat 24), jedyny syn Alojzego i Katarzyny, właścicieli Olchowej. Zmasakrowane ciało Władysława, bez głowy odnalazła matka, ukryte na wozie pod słomą przywiozła i pochowała w Sędziszowie. Według różnych źródeł z terenu powiatu do powstania poszło ok. 150 ochotników, ale znane są tylko nazwiska 29 osób. Z Ropczyc są to m.in. bracia Tomasz i Mateusz Skałubowie. W Ropczycach przy ul. św. Barbary znajduje się krzyż upamiętniający ich śmierć. To rodzice Tomasza i Mateusza w roku 1865 na wzniesieniu, na którym obecnie pobudowane są bloki osiedla św. Barbary (na ojcowiźnie) postawili dębowy krzyż z kapliczką, przypominający ich imiona. Na obecnym Krzyżu, wykonanym z metalu umieszczono tenże napis, którego fragment został przytoczony w tytule "Polsko! gdzie są groby...). O udziale "mieszkańców powiatu" w walkach Powstania Styczniowego "mówić będzie" ścieżka edukacyjno-przyrodnicza realizowana przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii", pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu" Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".

SW

W roku szkolnym 2021/2022 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

1.Projekt pn."Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022" - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych. Wsparciem stypendialnym w wysokości 5000 zł /rok planuje się objąć 500 uczniów i uczennic.

Wykorzystując dobre warunki pogodowe w październiku (br) prowadzone były dalsze prace nad udostępnieniem wąwozu "Powstania Styczniowego". Do najtrudniejszych należało wykonanie poręczy oraz schodów zejścia. Ta część zadania została wykonana. Jest już możliwość bezpiecznego zejścia do wąwozu. Kolejnymi pracami będzie oczyszczenie ścieżki oraz oznakowanie obiektów przyrodniczych i umieszczenie tablic informacyjnych. Do prac porządkowych zaproszona została młodzież ZHR, a poważniejsze prace mają wykonać "Strzelcy" z Ropczyc. Ta część prac zależna będzie także od warunków pogodowych, ale miejmy nadzieję, że zostaną wkrótce wykonane. Już w tej chwili możemy oglądać pomnik "Powstania Styczniowego i Ofiar Komunizmu" z tej ciekawej perspektywy, co pokazujemy na załączonym zdjęciu. Wymienione prace  prowadzone są przez Grupę Inicjatywną "Fascynaci Historii, pod patronatem Fundacji Rozwoju "SOLID", w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".

SW

Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała 9 486,00 zł dofinansowania na realizację inwestycji na przebudowie sieci dróg gminnych z udziałem środków finansowych pochodzących z rządowego programu pn. "Polski Ład". W ramach tych środków zaplanowano następujące inwestycje: 1). Brzeziny Bukowina – Mała odcinek o długości 2 365 m wartość inwestycji - 2 mln 508 tys. 2). Brzeziny Zalas k. Stasika odcinek o długości 942 m wartość inwestycji – 770 tyś. 3). Brzeziny – Dół k. Bełch odcinek o długości 505 m wraz z przebudową mostu wartość całkowita inwestycji – 2 mln 271 tyś. zł. 4). Wielopole Nowa Wieś Szufnarowa odcinek o długości 720 m – 623 tys. zł. 5). Glinik Łysa Góra Jamszcze 1 284 m – 1 519 tyś. zł. 6). Brzeziny k. Śliwińskiego odcinek o długości 531 m wartość inwestycji 774 tys. zł. 7). Brzeziny Stara Droga odcinek o długości 674,2 m wartość inwestycji 701 tys. zł. 8). Budowa parkingu przy drodze gminnej w Wielopolu Skrzyńskim wartość inwestycji 820 tys. zł

opr. SW

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda