Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

 

Dzisiaj zaprezentuje się swoim wyborcom Alicja Długosz z Wielopola Skrzyńskiego, kandydatka do Rady Powiatu z Komitetu "Ponad Podziałami", to jest okręg nr 3 (Iwierzyce, Ostrów Wielopole).

Pozycja nr 2 na liście tego Komitetu.

St. Wójciak

Możemy już podsumować drugi tydzień głosowania w naszej sondzie wyborczej. Na pytanie czy w naszym powiecie nastąpi "zmiana opcji rządzącej" 94% odpowiedziało "tak". Stanowi to wzrost o 6% przekonanych o istotnych zmianach w starostwie. Na pytanie o wyniki wyborów burmistrzów, w Ropczycach 48% orzekło, że nastąpi zmiana, co oznacza że w tym przypadku zmalała o 5% grupa przekonanych o zmianie burmistrza. W Sędziszowie teraz ten wynik 69% że burmistrz się nie zmieni po wyborach, co stanowi wzrost o 10%. Na pytanie o wyniki wyborów wójtów w naszym powiecie, po drugim tygodniu stało się nieaktualne, bowiem już wiemy, że nie ma tu kontrkandydatów, a więc zmiany nie będzie. W Wielopolu wynik 79% "zmiana", to znaczy że o 4% wzrosła liczba przekonanych o zmianie wójta po wyborach.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy dotychczas uczestniczyli w sondzie i zapraszamy do dalszego głosowania w następnych tygodniach.
(St. Wójciak)

Minął kolejny tydzień kampanii wyborczej, który zakończył się niedzielnymi konwencjami wyborczymi PiS w Ropczycach i Sędziszowie. A na terenie powiatu w tym tygodniu kampania skoncentrowana była na banerach wyborczych różnej wielkości. Niewiele w tym nowego, czy też ciekawego, dlatego w ramach edukacji wyborczej proponuje dalsze omówienie naszego powiatu, pod kątem bogactwa komitetów wyborczych, które zobaczymy na arkuszach wyborczych w dniu głosowania. A mamy ich na terenie powiatu aż 21. No to proszę posłuchać o tych Komitetach, a także o sytuacji, jaką mamy przy wyborach burmistrzów i wójtów na terenie powiatu.
Pozdrawiam
Stanisław Wójciak

Prawdopodobnie była to ostatnia sesja Rady Powiatu tej kadencji. Dlatego oprócz roboczych punktów posiedzenia nie zabrakło „pożegnań” w różnej formie i na różnym poziomie. Sesja rozpoczęła się od rocznych sprawozdań: policji, weterynarii i sanepidu. Komendant Policji Roman Zawiślak poinformował między innymi, że obecnie w Ropczycach pracuje 108 policjantów, w tym 10 nowych kończy szkolenie, wykrywalność przestępstw za rok ubiegły 74% (lekko powyżej średniej wojewódzkiej), zatrzymano 89 nietrzeźwych, wlepiono 2900 mandatów drogowych i udzielono 3014 pouczeń. Odnotowano także 96 nielegalnych rajdów samochodowych. W tej części sesji przyjęto także uchwałę o zmianie statutu DPS w Rudzie, dzięki czemu świadczone tu będą także usługi opieki  rehabilitacyjnej i „opieki wytchnieniowej” (30 dni + ewentualnie 30 kolejnych).

Starosta Witold Darłak podsumował całą kadencję i efekty pracy Zarządu Powiatu. W tej kadencji odbyło się 61 sesji Rady Powiatu, na których przyjęto 350 uchwał. To sprawozdanie tradycyjnie pobudziło „opozycję” do gwałtownych ataków na zarząd oraz przewodniczącego Józefa Rojka. W ostatnim punkcie sesji toczono długi spór czy udzielić głosu, obecnym na sali osobom, związanych ze sporną sprawą przetargu na usługi pralnicze sędziszowskiego szpitala. Nie udzielono im głosu, tylko przewodniczący Józef Rojek zamknął sesję.

Komentarz: Nie ma potrzeby szczegółowego relacjonowania całej sesji, bo toczyła się ona według powtarzającego się schematu, zarzutów zwalczających się stron. Nowością było odśpiewanie przez radnego Jarosława Brody „100 lat” dla starosty W. Darłaka. Dobrze byłoby już w następnej kadencji nie oglądać tych zwalczających się zacietrzewionych radnych, reprezentujących głównie swoje emocje.

Stanisław Wójciak        

 

W tym odcinku swoim wyborcom zaprezentuje się Paweł Mielniczek, kandydat do Rady Miasta Ropczyce z Obwodu nr 3. obejmującego: Witkowice, Granice, Gnojnice Dolną i Gnojnicę Wola. Jest kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców PONAD PODZIAŁAMI:

Redakcja

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 08.04.2024 - 14.04.2024

Apteka SINAPIS

Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 54a

tel. (17) 22 28 880

 

15.04.2024 - 21.04.2024

Apteka POD RATUSZEM

Sędziszów Młp. ul. Rynek 26

tel. (17) 22 16 643

 

 

Pogoda