Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Po dwóch nadzwyczajnych, tym razem zwyczajna Sesja Rady Powiatu zwołana została na godz. 14.00. W programie Sesji znalazły się punkty dotyczące uzupełnienia Zarządu Powiatu. Jak wiemy, po odwołaniu wicestarosty B. Frysztak i złożeniu rezygnacji przez W. Wojdona, obecnie mamy dwa wakujące miejsca w Zarządzie Powiatu. Istnieją wątpliwości prawne, co do terminu konieczności uzupełnienia składu i związanego z tym niebezpieczeństwa możliwości podważania decyzji Zarządu Powiatu w aktualnym składzie. W momencie otwarcia 55 Sesji okazało się że obecnych jest na sali tylko 8 radnych (wszyscy z klubu PiS), a tym samym brak jest qworum. W tej sytuacji przewodniczący Józef Rojek zarządził 30 minutową przerwę w Sesji. Po ponownym otwarciu Sesji, stan liczebny obecnych radnych nie uległ zmianie. Głoś zabrał starosta Witold Darłak który przypomniał deklaracje "radnych opozycji", że wprowadzane na poprzednich sesjach zmiany usprawnią działanie Rady Powiatu. Podkreślił, że jak jest rzeczywiście pokazuje sytuacja na tej sesji. Głos zabrał także przewodniczący Klubu Radnych PiS Stanisław Wrona. Poinformował, że po zmianach w Komisjach Rady, odbyły się dwa posiedzenia Komisji Edukacji i Oświaty, na których nie było qworum.
Na tym ta Sesja została przerwana, a jej kontynuacja zapowiedziana została na 3 października (br.) (wtorek), godz. 13.00.

(opr.SW)

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszego środowiska, w Święto Podwyższenia Krzyża w Powiatowym Ogrodzie Pamięci, zorganizowana została przez ropczycką "Solidarność" oraz Stowarzyszenie Regionalne  uroczystość w rocznicę: -powstania "Solidarności", wybuchu II wojny światowej, -rocznicę agresji sowietów na Polskę. W tym roku ze względu na pogodę, pod Krzyżem odmówiona została modlitwa, a w miejscu gdzie zostały umieszczone prochy Katynia, Smoleńska i Turzy złożone zostały  kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego w Witkowicach, gdzie w tych intencjach odprawiona została Msza św. Msze koncelebrowali: ks. Wojciech Styczyński (Chechły), ks. Eugeniusz Miłoś (Zagorzyce), ks. Ryszard Polański (Fara Ropczyce), ks. Tadeusz Mieleszko (Witkowice). Uroczystą oprawę mszy stanowiły poczty sztandarowe: LO Sędziszów Młp., LO Ropczyce, ropczyckiego Oddziału "Solidarności", Cukrowni Ropczyce, Wytwórni Filtrów Sędziszów Młp. oraz Zakładów Magnezytowych Ropczyce. Kolejną częścią uroczystości było spotkanie okolicznościowe w lokalu ropczyckiej "Solidarności". Niech komentarzem do tej uroczystości będzie fragment wiersza pt. Krzyże nad Polską prostują ramiona.

Krzyże nad Polską prostują ramiona

Siostry i Bracia! Ojczyzna w potrzebie

Idźmy z tym krzyżem przez czas nie łatwy

niech te modlitwy Bóg usłyszy w niebie

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od 4 września do 24 listopada 2023 r. realizować będzie projekt „Szanuj pieniądze!” 2. Do udziału w nim zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 Cele projektu to:

  • wzrost znajomości podstawowych pojęć związanych z pieniądzem,
  • wzrost wiedzy dzieci na temat, skąd się biorą pieniądze,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec pieniądza jako wartości i jako produktu,
  • wyposażenie dzieci w umiejętność odróżnienia banknotów prawdziwych od fałszywych,
  • uświadomienie uczestników, że podrabianie pieniędzy jest przestępstwem,
  • wzrost wiedzy uczestników nt. zagrożeń związanych z możliwością utraty pieniędzy w świecie realnym i wirtualnym.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

28.08.2023 - 04.09.2023

ROPCZYCE

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

04.09.2023 - 11.08.2023

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ul. Kościuszki 18A

tel. (17) 22 16 536

 

 

Pogoda