Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Często spotykamy się ż różnorodnymi narzekaniami na dzisiejszą młodzież. Wielu jako istotne źródło tych problemów dopatruje się w uzależnieniu od smartfonów, gier elektronicznych itp. Dlatego szczególnie miły musi być obraz umundurowanej grupy młodzieży "strzeleckiej", ćwiczącej w godzinach popołudniowych w wąwozie "Powstańców Styczniowych" (17.05.br), widoczni na zdjęciu.

A więc nie kosztem zajęć szkolnych, ubierają mundury by wdrażać się w arkany "sztuki wojskowej". Miejmy nadzieję że te ich umiejętności nigdy nie będą w warunkach wojennych, ale takie umiejętności zawsze są społecznie cenne.
Dodajmy jeszcze że ropczycki "Wąwóz Powstańców Styczniowych" pozostawał przez wiele ogromnie zaniedbany i był niedostępny z powodu braku możliwości zejścia do niego. Dopiero w roku 2021 Fundacja Rozwoju SOLID zrealizowała mini projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego powstała ścieżka edukacyjno- przyrodnicza, w tym wybudowano schody zejścia do wąwozu. W pracach tych pomagali "Strzelcy" (dorośli), oraz młodzież ZHR. To był pierwszy etap prac nad przywróceniem do użyteczności tego urokliwego przyrodniczo zakątka, o bardzo ciekawej historii, wiążącej to miejsce z powstańcami Styczniowymi (1863 r.)
St. Wójciak

W wieku 66 lat, po długiej chorobie zmarł w dniu 10 maja Tadeusz Bokota. Należał w naszym powiecie do najbardziej znanych działaczy "Solidarności" od roku 1980, godnie reprezentując Wielopolszczyznę, oraz Glinik, gdzie był przez wiele kadencji sołtysem.

Zawsze zatroskany o sprawy swojej społeczności, naszej Ojczyzny, ale także swojej rodziny. Wierzymy, że Jego gorliwość wobec tych wszystkich spraw zostanie nagrodzona wiekuistym szczęściem oglądania oblicza Pana.
Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek (13.05.) o godz. 15.00 w kościele w Gliniku.


Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie.

SW

My odnotujemy piątkowy protest przeciwko "zielonemu ładowi", zorganizowany wspólnie przez "Solidarność " "pracowniczą" i "rolniczą", bowiem jak widać strategia "obozu Tuska' jest przemilczeć to w mediach, lub pokryć innymi wydarzeniami, chociażby rekonstrukcją rządu. Ile było protestujących, to już wiemy: wg Trzaskowskiego i jego policji 35 tysięcy, inni mówią 200- 300 tysięcy. Tego nie rozstrzygniemy, ale jako uczestnicy tego protestu możemy powiedzieć jak było. Pierwsze co się narzuca, to porównanie z poprzednimi protestami, które najlepiej uosabia Marta Lempart. Tam było chamstwo, atakowanie policji, a tu atmosfera ogólnej życzliwości, także wobec policji. Nawet porównanie do styczniowego protestu, (gdzie była również sprawa M. Kamińskiego i M. Wąsika) odniosłem wrażenie, że tym razem zrezygnowano z prób prowokacji. Owszem spalono 3 małe opony samochodowe, byłem bardzo blisko tego miejsca, ale nie potrafię ocenić czy to miało cechy prowokacji, czy też była to zwykła ludzka nadgorliwość "protestujących". Bez względu na to, nie wywołało to większego zainteresowania, poza mediami, ani też zagrożenia dla zgromadzonego tłumu.
Pośród tysięcy flag "Solidarności" robotniczej i rolniczej, "biało czerwonych", banerów o różnej treści, był także baner "ropczyckiej Solidarnośći". Że to prawda, możemy zobaczyć na załączonym zdjęciu. Wielkość tej manifestacji, sprawność jej organizatorów, ale także "kultura jej uczestników", powinna zrobić mocne wrażenie na ekipie Tuska, ale także "obecnych władcach Brukseli". Ale tego nie zobaczymy, natomiast zobaczymy wyniki wyborów do Euro- parlamentu, w dniu 9 czerwca br. Czy rzeczywistość pokaże, że Polska tam deleguje "towarzystwo Mart Lempart + płk. B. Sienkiewicza ?.
St. Wójciak

Pozwolimy sobie te dwa posiedzenia przedstawić łącznie, bowiem zmiany w tych dwóch gminach po tegorocznych wyborach są bardzo niewielkie. Można zauważyć, że to Gmina Iwierzyce wystartowała w powiecie jako pierwsza, bo w poniedziałek, już o godz. 8.00. Jak wiadomo wójtem pozostaje na kolejną kadencję Ryszard Filipek. Także stanowisko przewodniczącego Rady Gminy pozostaje bez zmiany, czyli pozostaje Krzysztof Klimek.
W Ostrowie, gdzie Grzegorz Ożóg w wyborach nie miał kontr kandydata i uzyskał rekordowe ponad 80 % głosów, przewodniczącym Rady Gminy ponownie wybrany został Rafał Nędza. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie został wybrany Dominik Kobos.
Komentarz:

Przeprowadzone głosowania na tych sesjach inauguracyjnych wskazują że w Iwierzycach i Ostrowie "opozycja" jest wyraźnie zdominowana przez radnych wspierających obecnie rządzących wójtów.
St. Wójciak

Ta pierwsza sesja Rady Gminy pozwala ocenić jaką sytauację w nowej radzie będzie miał w tej kadencji wójt Marek Tęczar. Otóż na przewodniczącego Rady wybrany został Piotr Zięba 9 głosami "za" i 6 "przeciw". Przypominamy że p. Piotr był już przewodniczącym w poprzedniej kadencji i został po dwóch latach odwołany z tej funkcji. Drugim kandydatem na przewodniczącego był Rafał Bokota, który uzyskał 6 głosów. Podobnie sytuacja ukształtowała się przy wyborze wice przewodniczącego Rady. Zgłoszony przez P. Ziębę Wojciech Jajko uzyskał 9 głosów, a ponownie kandydujący R. Bokota 6 głosów.
W kolejnych punktach porządku tej sesji, dokonano m.in. zmian w budżecie, oraz przyjęto uchwałę dotycząca zmiany wynagrodzenia wójta M. Teczara.
Komentarz:
1. Wydaje się że w tej kadencji wójt M. Tęczar będzie dysponował większością, która ułatwia sprawowanie rządów
2. Tu w Wielopolu padła skonkretyzowana kwota dotycząca wynagrodzenie wójta w nowej kadencji. Uchwalono podwyżkę o ok. 1 tys. zł. co daje aktualnie kwotę 19 400 zł (brutto). Zapisano w tej uchwale także wzrost wynagrodzenia w następnych latach.

St. Wójciak

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 29.04.2024 - 05.05.2024

Apteka prywatna - Małgorzata Rzegocka

Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

06.05.2024 - 12.05.2024

Apteka ŚW. O. PIO

Sędziszów Młp. ul. Rynek 6

tel. (17) 22 26 947,

(17) 22 26 948

 

 

Pogoda