Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W piątek, 6 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego pod przewodnictwem Józefa Rojka. Zaprezentowano sprawozdania: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2021 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok nt. sytuacji na lokalnym rynku, z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 1. Przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, 2. Powierzenia Gminie Sędziszów Młp. zadania zarządzania drogami powiatowymi, 3. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023, 4. Zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów Młp. Starosta Witold Darłak złożył także sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

(mat. spropczyce opr. sw)

26 kwietnia 2022 roku, przeżywszy 62 lata, w 37 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. Józef Sadowski – duszpasterz w parafii Strzelce Wielkie, były proboszcz parafii Cerekiew. Msza Święta żałobna została odprawiona 28 kwietnia w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Cerekwi. Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Rytrze – rodzinnej parafii śp. Ks. Józefa, w piątek 29 kwietnia przewodniczył J.E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek – biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Homilię wygłosił J.E. Ks. Bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Po Mszy Świętej ciało zmarłego kapłana zostało złożone na miejscowym cmentarzu. Eucharystię koncelebrowało blisko 100 kapłanów. Uczestniczyły w niej siostry zakonne i liczna grupa wiernych świeckich. Nie zabrakło również delegacji z Ropczyc.

Czy pamiętamy o święcie Flagi Narodowej?

Po raz kolejny środowisko Ropczyc i okolic będzie obchodzić Święto 3-go Maja pod Krzyżem Akcji Katolickiej, przy ulicy 3-go Maja. O godzinie 14.00 (3 b.m.) będzie możliwość wspólnej modlitwy, a także pośpiewania "majówek". Zapraszamy !!!

Już po raz szósty w dniach 27 i 28 maja (br) w Sędziszowie odbędzie się Dino Top Festival. W pierwszy dzień to jest w piątek 27 maja na scenie Domu Kultury zaprezentuje się 10 finalistów konkursu na interpretację piosenek Krzysztofa Krawczyka. W sobotę 28 maja w programie jest koncert laureatów tego konkursu, a także Walentyny Masłowskiej, laureatki ubiegłorocznej edycji, która zaprezentuje piosenki polskie i ukraińskie. Gwiazdami tego wieczoru będą: Dawid Kwiatkowski, Sara James, zespół Smokie oraz grupa Electric Light Orchestra. Podczas festiwalu prowadzona będzie zbiórka na leczenie maleńkiej Poli, u której zdiagnozowano SMA.

(opr. sw)

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda