Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W niedziele (4.12. br) na linii startu "Biegu dla Wojtusia", umieszczonej na ul. M. Konopnickiej w Ropczycach stanęło 286 biegaczy. Podzieleni zostali na trzy grupy, zależnie od długości dystansu biegu: 10 km. 5 km, oraz 5 km nordic walking. Bieg adresowany został na leczenie Wojtusia z Wielopola Skrz.. Już w momencie startu biegu została zebrana kwota 10 tys. zł. Przypomnijmy, że Wojtuś (ur. 8.12.2017 r.) chory jest na wodogłowie, ale także zespół Walkera-Warburga. Dotychczas przeszedł 7 operacji, ale ciągle jest dzieckiem leżącym, bardzo wiotkim, nie mówi. Mimo wielu dolegliwości, jest dzieckiem bardzo pogodnym, często pięknie się uśmiechającym. Ci którzy go poznali, zadziwieni są jego wolą walki o zdrowie, dlatego nazywany jest prawdziwym wojownikiem. To dobrze że tegoroczny Mikołaj przyniesie Wojtusiowi znaczącą kwotę na jego dalsze leczenie. Bieg zorganizowany został przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni, któremu przewodniczy Michał Przystaś, pod patronatem starosty Witolda Darłaka.
opr.SW

W poniedziałek odbyła się kolejna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, podczas której zajmowano się następującymi sprawami:
-upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej,
-udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej,
-ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2023 roku
-zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
-zmianą uchwały własnej określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
-wyrażenia zgody na poszerzenie działalności Podstawowej Opieki w Ropczycach przy ul. J. Piłsudzkiego 38,
- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu oraz zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrów.
Rada podjęła uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2023. Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni. Starosta Powiatu Witold Darłak przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji.
opr.SW

Pomniki umieszczane w przestrzeniach publicznych najczęściej odnoszą się do wartości patriotycznych. Dotyczy to także tych które możemy znaleźć przed budynkami szkół. Zazwyczaj są  pomniki ich patronów, lub  pomniki historycznych rocznic, czy też podobnych wydarzeń. Zupełnie szczególne w tym względzie są Zagorzyce Dolne w gminie Sędziszów Młp. Tutaj w ukwieconym klombie przed wejściem do szkoły możemy zobaczyć ciekawą kompozycję plastyczną. Na umieszczonej tablicy możemy przeczytać: W 100. Rocznicę Powstania Szkoły w Hołdzie Wszystkim Matkom za Dar Życia. (na fotografii obok).

Fundatorem tego pomnika wybudowanego w roku 1997 jest Stanisław Wozowicz, wówczas dyrektor tej szkoły, obecnie na emeryturze, z wykształcenia plastyk. Dzisiaj kiedy niż demograficzny staje się coraz większym społecznym problemem, ten pomnik pozostaje pięknym wyrazem wdzięczności dla „matek za dar życia”.

SW

 W poniedziałek (28.XI.br.)  o godz. 10.00  w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbędzie się organizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej, debata pt. "Jaka jest przyszłość Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego?”.  Udział uczestników w projekcie ma charakter nieodpłatny.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców Podkarpacia, organizacji pozarządowych i społecznych w życie publiczne i obywatelskie w regionie. Debata realizowana jest w ramach projektu pt. „Podkarpackie Rozmowy.  Jaka jest przyszłość Podkarpacia?” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt przewiduje realizację debat w każdym powiecie województwa podkarpackiego. Podczas spotkań, przedstawiciele władzy, biznesu oraz sektora pozarządowego mówią o tym, co zmieniło się w ich społeczności lokalnej, jak również o tym, co chcieliby zmienić w przyszłości. Patronat honorowy nad realizowanym zadaniem objęli Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

(red.)

O tym że Ropczyce znalazły się w sercu tej korporacji handlowej świadczy reklama która już w ubiegłym tygodniu umieszczona została na budowanym pawilonie handlowym. Oczywiście może imponować tempo w jakim znoszone są obiekty nowego centrum handlowego, przy ulicy kard. Wyszyńskiego w Ropczycach. Wszystko wskazuje na to, że już przed świętami Bożego Narodzenia pierwsi klienci będą mogli przekroczyć progi nowo otwartego centrum. Prace budowlane nad kolejnymi segmentami są mniej zawansowane, i pozostaję jeszcze tajemnicą, jakie marki handlowe zajmą te powierzchnie.
opr.SW

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

28.11.2022 - 05.12.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 25b

tel. (17) 22 16 209

 

05.12.2022 - 12.12.2022

Ropczyce

ul. Rynek 9

tel. (17) 710 00 21

 

 

Pogoda