Ta ogromna tragedia, która dotknęła Chechły w latach okupacji należy ciągle do mało znanych i słabo udokumentowanych.  Kolejne wydanie tego tytułu znacznie poszerza naszą wiedzę na ten temat. W tym wydaniu mamy szereg nowych zdjęć dotyczących osób związanych z pacyfikacją oraz dodatkowe przypisy poszerzające wiedzę o osobach i okolicznościach tego wydarzenia. Dotyczy to np. osoby Tadeusza Myszki – nauczyciela agronoma z Ropczyc z kierownictwa tej patriotycznej konspiracji. Mamy tu także omówione hipotetyczne powiązania organizacyjne z PPS i przypomnianą historię tej konspiracji. Jako ciekawostkę mamy w tym wydaniu fragmenty zachowanego śpiewnika Józefa Barana z Okonina - jednej z ofiar tej pacyfikacji.

Tytuł: "PACYFIKACJA CHECHEŁ 19.XI.1943"

Autor: Stanisław Wójciak

Wydawca: Fundacja Rozwoju "SOLID" Ropczyce

Rok: 2020

Wydanie: Drugie

Strony: 111

Druk i oprawa: ZET Drukarnia Cyfrowa Dębica

 

Niniejszą publikację można nabyć w Księgarniach "Nova" Ropczyce - budynek koło Poczty oraz w księgarni "BAJKA" w Sędziszowie Małopolskim , a także w siedzibie Fundacji Rozwoju "SOLID" w Ropczycach". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda