W tym cyklu polecanych wydawnictw na pewno nie powinno zabraknąć pozycji, które pojawiły się nakładem naszego wydawnictwa "SOLID - Ropczyce". Będziemy je prezentować sukcesywnie, a rozpoczynamy od tytułu:"Walczyli o Niepodległość" wydanego w roku 2018. Ta publikacja pomyślana jako "okolicznościowa" z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości ma przypominać tych z naszego regionu, którzy mają swój szczególny udział w procesie walki o niepodległość naszego Narodu. Na jej okładce zostało zamieszczone zdjęcie ropczyckiego Pomnika Powstania Styczniowego, na cokole którego zamieszczona została tablica z nazwiskami ludzi z naszego powiatu zamordowanych przez komunistów w latach 1948 - 1953. Jest to 8 nazwisk wśród których mamy tak znaczących przywódców konspiracji Niepodległościowej (WiN) jak Karol Chmiel czy Ludwik Marszałek. To ich zdjęcia także znalazły się na okładce tej książki. Przypomnijmy, że Karol Chmiel z Zagorzyc to członek IV Zarządu Głównego WiN, jeden z najbliższych współpracowników Łukasza Cieplińskiego, wraz z nim zamordowany w Warszawie (więzienie Mokotowskie 1.03.1951 roku).

Ludwik Marszałek z Brzezin, to jeden z organizatorów walki z okupantem Niemieckim na terenie naszego regionu, od roku 1944 dowódca konspiracji AK a następnie w podziemiu WiN, kierownik Obszaru Wrocławskiego i tam zamordowany 27.XI.1948. W tej samej egzekucji zamordowany został także Stanisław Dydo z Brzezówki, współtowarzysz walki Ludwika Marszałka. Ich ciekawe losy, które determinowała idea walki o wolność Ojczyzny a także pozostałych, których nazwiska znalazły się na cokole wspomnianego pomnika opisane zostały w tej publikacji. Ważną jej częścią są także spisane wspomnienia Karola Pośki, organizatora konspiracji AK w Ropczycach, zesłanego przez sowietów na Sybir, później w WiN, prawie 7 lat w więzieniach PRL-u. To jego zasługą jest także odbudowa Krzyża-Pomnika Powstania Styczniowego w Ropczycach. Oprócz osób z kierownictwa "walki o Niepodległość" znalazły się tu postacie o których można by powiedzieć, że byli szeregowymi żołnierzami tej walki. Jak były to piękne, wartościowe postacie możemy zobaczyć na przykładzie Władysława Łabaja, sądzonego na procesie pokazowym w świetlicy Domu Robotnika w Sędziszowie Małopolskima zamordowanego na Zamku w Rzeszowie. Te historie życia i walki o Niepodległość należałoby zachować w społecznej pamięci i temu służy wspomniana publikacja.
Stanisław Wójciak 


Tytuł: "Walczyli o Niepodległość"

Autorzy: Stanisław Wójciak, Jan Flisak, Szymon Pacyna

Wydawca: Fundacja Rozwoju "SOLID" Ropczyce

Rok: 2019

Wydanie: Drugie

Strony: 174

Druk i Oprawa: ZET Drukarnia Cyfrowa Dębica

 

 

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda