Polecane wydawnictwa

Ostatnio ukazało się opasłe tomisko (765 stron), autorstwa Ryszarda Pajury, z podtytułem "Druga wojna światowa w Dębicy i powiecie dębickim". Temat konspiracji okresu okupacji na terenach obecnych powiatów Dębickiego i Ropczycko-Sędziszowskiego jest już obszernie opisany i udokumentowany, także mamy wiele opisów "zagłady Żydów na tym terenie". Jednak sięgnąłem po tą lekturę, by przeżyć niemałe rozczarowanie. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co to ma być?. Jakieś luźne dywagacje autora, ale w kontekście znanych osób i opisanych tragedii i wydarzeń politycznych, także tych miary światowej. Wszystko to często pomieszane, z rożnymi przeinaczeniami i błędami, ale dość konsekwentnie podporządkowane tezie: Polacy mieli znaczący udział w holokauście, a wątek w tej księdze symbolizuje Wilhelm Jaki. Bo nie tylko mamy tu rozdział:" Wilhelma Jakiego polowanie na Żydów", ale jeszcze w 23 innych miejscach posłużono się tym nazwiskiem, w tym samym kontekście. A kim to był W. Jaki, ten wg. R. Pajury "patologiczny antysemita". Wilhelm był synem legionisty, po maturze we Lwowie, ukończeniu szkolenia ppor rezerwy. Od roku 1937 w policji, w roku 1939 w Warszawie. W pierwszym okresie okupacji w Warszawie kontynuując służbę w policji został zaprzysiężony w konspiracji,  i służbowo przeniesiony do Dębicy. Tutaj nadzorował prace "posterunku policji" w Wielopolu Skrz. Jednocześnie jeden najcenniejszych "konspiratorów AK", pseudonim "Korab", który w sierpniu 1944 przechodzi wraz z bronią i pozostałymi "policjantami zaprzysiężonymi w AK" na Kałużowkę. Tam uczestniczy w walkach jakie tu się toczyły, często wskazuje się, że to on kierował toczącą się walką. "Korab" bardzo wysoko ceniony przez dowódctwo konspiracji na tym terenie, Adama Lazarowicza, Ludwika Marszałka, Karola Chmiela. Po wojnie aresztowany przez UB, skazany na karę śmierci, ostatecznie zamienioną na dożywocie. Wyszedł z więzienia na wskutek starań rodziny, po 18 latach ze zmarnowanym zdrowiem, zmarł w Ropczycach na serce. Tenże człowiek tak zasłużony dla konspiracji AK, który przeszedł najcięższe UB-ckie śledztwo, przesiedział w więzieniu wiele lat, tu zostaje przedstawiony jako patologiczny antysemita, zgodnie z niemiecką tezą, że AK to byli antysemici, oraz propagandą z czasów PRL-u, że granatowi policjanci (przedwojenni), no to faszyści. Takich starych tez, będących powieleniem materiałów propagandowych z czasów PRL-u, tu znajdziemy prawie w każdym rozdziale. Całość mogę podsumować, że to jest dobry przykład tego, jak nie należy pisać książek, które z założenia czerpią z historii i dotyczą ludzi którzy ją tworzyli.

Stanisław Wójciak

 Z przyjemnością informujemy że ukazała się kolejna publikacja wydawnictwa z zakresu historii regionu. Wydawnictwo "SOLID Ropczyce" wydało książkę pt. „Kpt Karol Chmiel „Grom”, por. Stanisław Dydo „Steinert” Żołnierze Niezłomni”. Książka w sposób przystępny przybliża młodym czytelnikom te postacie, w szerszym kontekście politycznym, w jakim znalazła się konspiracja AK-owska oraz WiN po zakończeniu II wojny światowej. Tragiczne życiorysy tych dwóch "żołnierzy wyklętych" uzupełnia przypomnienie zbrodniczej działalności UB, w tym lista tortur do jakich dopuszczano się wówczas na więzieniach politycznych. Publikacja zawiera rozdział ze zdjęciami dotyczącymi głównych bohaterów, ale także przypominającymi ważne miejsca dla historii walki o Niepodległość. Książka ta jest także do pobrania tutaj: Kpt Karol Chmiel „Grom”, por. Stanisław Dydo „Steinert” Żołnierze Niezłomni.
„Kpt Karol Chmiel „Grom”, por. Stanisław Dydo „Steinert” Żołnierze Niezłomni” stron 116, nakład 700 szt. Wydawnictwo SOLID- Ropczyce 2022

 Książka ta jest elementem realizowanego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach którego wykonany został mural im poświęcony, oraz zrealizowany 15. minutowy film edukacyjny, także do obejrzenia oraz pobrania pod zakładką VIDEO.
opr.SW

Obchodzony w tym roku jubileusz 660-lecia uzyskania praw miejskich przez Ropczyce zbiegł się z ukazaniem publikacji pt.: ''Szkic historii miasta, fary i kościołów Dekanatu Ropczyce''. Jej autorem jest Stanisław Wójciak, a wydawcą Wydawnictwo ''SOLID''. Autor w sposób bardzo przystępny omawia historię miasta, parafii i dekanatu Ropczyce. Jak zaznaczono we wstępie, po umieszczeniu tablicy z historią fary w przedsionku tego kościoła oraz wersji bardziej szczegółowej w gablocie na placu przykościelnym, jest to kolejne działanie mające spopularyzować znajomość historii miasta w kilku aspektach. Tak więc na 70 stronach znajdujemy m.in: historię miasta, historię fary, opis historii plebanii i domu parafialnego, opis ropczyckich cmentarzy, historię ropczyckich szkól i przytułka, historię Sanktuarium NMP i tych nieistniejących dawnych ropczyckich kościołów, listę ropczyckich proboszczów i księży pochodzących z Ropczyc, a także opis ropczyckich kapliczek i krzyży monumentalnych. Bardzo ciekawy jest także rozdział ze starymi zdjęciami m.in. pokazującymi kościół po zbombardowaniu w roku 1939, nieistniejący ropczycki ratusz i dom królewski. Można by powiedzieć "lektura dla wszystkich", dla których historia swojego miasta i swojej parafii budzi zainteresowanie. Książka do nabycia w księgarni "Nova" oraz kiosku parafialnym. Miłej lektury.

Zainteresowani historią, a szczególnie tą, którą nazywamy najnowszą, powinni z zainteresowanie przyjąć informację o tej nowej pozycji:"Historia Solidarności w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim". W roku 2020 obchodzono dość szeroko 40-lecie tego znaczącego w historii Polski, Europy i świata ruchu społecznego. A jak ten ruch zapisał się w takiej społeczności, jak Ropczyce, Sędziszów, a także ościenne gminy? No to mamy okazję zapoznać się z opisem faktów tu zaistniałych i ludzi w nich uczestniczących. Pozycja do nabycia w księgarniach:"Nova" Ropczyce (k. kościoła), Sędziszów "Bajka" (ul. Jana Pawła II 21), a także w Redakcji (Ropczyce ul. św. Barbary 5/A). Życzymy miłej lektury.

Prezentujemy Państwu kolejną pozycję wydawniczą, wydaną przez Wydawnictwo SOLID Ropczyce. Publikację pt. "Ppłk Ludwik Marszałek "Zbroja" w służbie idei Niepodległości". Urodził się w Brzezinach, tu się uczył i tu tworzył konspirację AK-WIN. Historia jego życia, które poświęcił walce o niepodległość Ojczyzny zawarta została w niniejszej publikacji autorstwa Stanisława Wójciaka i Jana Flisaka. Przybliżone tu zostało jego dzieciństwo, w domu z wodnym młynem w Brzezinach, potem nauka w Dębicy, Lwowie i Szkole Orląt w Dęblinie. Ale najważniejsze w tej historii są lata konspiracyjnej walki, od początku powstawania AK w Brzezinach i Obwodzie Dębica, a potem w strukturach WiN. Skierowany przez kierownictwo WiN do Wrocławia, tam objął kierownictwo "Obszaru Zachodniego". Aresztowany przez UB, po rocznym śledztwie połączonym z torturami, stracony we Wrocławiu, 27 listopada 1948 r. W tej publikacji możemy prześledzić to piękne życie, a w części zdjęcia, zobaczyć miejsca związane z tą osobą. Należy mieć nadzieję, że ta książka, dobrze przysłuży się upowszechnieniu pamięci o tej pięknej postaci, która poświęciła swoje życie idei niepodległości Ojczyzny.

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda