Historia naszego regionu

(na zdjęciu: Ropczycki Krzyż Powstania Styczniowego i Ofiar Komunizmu z terenu powiatu)

Jakże często jesteśmy zaskakiwani brakiem wiedzy na temat najnowszej historii, w tym tej dotyczącej "Solidarności i Stanu wojennego". Dlatego obchodzone w tym roku 40-lecie ogłoszenia Stanu Wojennego (13.12. 1981) jest dobrą okazją do szerszej refleksji, o tych, którzy czynnie poparli "Jaruzelskiego i komunę". W tym świetle pełniej możemy pokazywać tych, którzy zapłacili życiem, cierpieniem internowania i przesłuchań SB, zostali wyrzuceni z pracy oraz byli dyskryminowani za przynależność do "Solidarności". Ten wielki ruch społeczny "odrodzenia narodowego", narodził się z robotniczych protestów roku 1980. Oczywiście stanowił ogromne zagrożenie dla "systemu sowieckiego" i był od samego początku systematycznie niszczony przez aparat represji "PRL-u" kierowany przez "sowieckie elity upozorowane na Polaków". Za apogeum tego procesu możemy przyjąć ową "czarną noc Generała", 13 grudnia 1981 r. Oni ciągle poprzez posiadane media, ale także uwłaszczoną na majątku "państwowym" partyjną nomenklaturę kształtują współcześnie  opinie publiczną. Dlatego tak potrzebne jest przypominanie i pokazywanie "ich korzeni i powiązań", które często dziedziczone są w ich rodzinach i środowiskach.

Dobrym zwyczajem w Ropczycach jest to, że odwiedzający cmentarz parafialny, szczególnie w dniu Wszystkich Świętych zapalają znicz na mogile żołnierskiej. Mamy nadzieję, że jest to także okazja do modlitwy za tych, którzy są ofiarami I i II wojny światowej. Jak starsi pamiętają mogiła ta w czasach PRL-u pozbawiona była jakiegokolwiek oznaczenia, oczywiście brakowało tu nawet krzyża. Dopiero po zmianach ustrojowych za pieniądze zebrane przez młodzież z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza, na zorganizowanej kweście postawiono żelazny krzyż z tablicą. W latach następnych, już ze środków budżetu państwa dodano postument i umieszczono dwie tablice. Pierwsza tablica mówi o ofiarach bombardowania Ropczyc w roku 1939, a druga (mniejsza) poświęcona miała być dwóm bohaterskim kobietom z Checheł, zastrzelonym przez Niemców 19.XI.1943 roku za publiczne odśpiewanie Hymnu Narodowego.

W wieku XIX na terenach ówczesnej Galicji szalały epidemie, po których pozostały cmentarze choleryczne. W Ropczycach były one zlokalizowane na Chechłach, w Witkowicach oraz na tzw. Podsłońcu (inaczej też zwane Szubienicami). Ta nazwa przypomina, że na tym wzniesieniu w średniowieczu były wykonywane wyroki śmierci. Wymienione cmentarze zostały upamiętnione staraniem śp. Jana Skałuby w roku 2003, przez postawienie krzyży. Niestety zmiany jakie od tego czasu nastąpiły wymagały przeniesienia tego Krzyża "Na Podsłońcu" na nowe miejsce, łatwiej dostępne. W ubiegłym tygodniu staraniem p. Władysława Kozuba, oraz Stowarzyszenia Regionalnego krzyż został przeniesiony w pobliże ulicy Kolejowej i umieszczony pod okazałym dębem. To dobra lokalizacja, zapewniająca dostęp do krzyża i czytelność tablicy, na której znajdują się nazwiska tych które odnaleziono w dokumentach. Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca, modlitwę za ofiary epidemii, oraz ewentualnego zapalenia znicza.
SW

Pomysł ufundowania figury św. Barbary i budowy kapliczki na Osiedlu zrodził się wśród członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działających przy parafii. Figura Świętej Barbary – Patronki Parafii i Osiedla, o wysokości 140 cm została wykonana z drzewa lipowego przez artystę rzeźbiarza Jerzego Stanisława Brendala z Ołupin. Kapliczka powstała w 2001 roku przy ulicy Seweryna Udzieli. Uroczyste poświecenie miało miejsce 13 października 2001 roku podczas Nabożeństwa Fatimskiego. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Gołąbek – ówczesny Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej.

Nie przypadkowo, właśnie w Nawsiu od 2003 roku obchodzony jest ten dzień szczególnie uroczyście. Wówczas na frontonie kościoła parafialnego poświęcona została tablica zawierająca 12 nazwisk AK-owców aresztowanych przez NKWD 10 listopada 1944 roku i wywiezionych na Syberię. W następnych latach miejscowa Szkoła Podstawowa przyjęła nazwę "Sybiraków" i co roku organizowała uroczystości rocznicowe. W tym roku były one szczególnie uroczyste, bowiem wiązało się to z zakończeniem budowy "placu pamięci Sybiraków" przed tym kościołem.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

24.04.2023 - 01.05.2023

ROPCZYCE

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

01.05.2023 - 08.05.2023

SĘDZISZÓW MŁP

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

 

Pogoda