Historia naszego regionu

W dniu 7 marca minęła "okrągła" rocznica urodzin charyzmatycznego kapłana ks. Michała Siewierskiego. Urodził się w Rzochowie, (dzisiaj to miasto Mielec), ale 35 lat jego kapłańskiej posługi przypadło na Ropczyce. A ten czas to wyjątkowo trudny okres w naszej historii. Do Ropczyc skierowany został 8 maja 1943 r, kiedy trwała niemiecka okupacja. Szybko włączył się w struktury podziemnej AK, przyjmując pseudonim "Robak". Potem nastały nie mniej trudne czasy "stalinowskie", kiedy to podjęto brutalne działania mające wyeliminować Kościół z życia społecznego, a miejscowe struktury "partyjne" wdrażały prostackie formy ateizmu. Głównym przedmiotem zainteresowania komunistycznej władzy było młode pokolenie, które miało zbudować komunizm w Polsce. Ksiądz Michał pracował wówczas jako katecheta w Ropczyckim Gimnazjum (obecne LO). Rozpoczęła się nie wypowiedziana wojna "o dusze młodych". Wielkim sojusznikiem w tej walce okazała się prof. Maria Lachman. Jej wybitny talent pedagogiczny, przepojenie "miłością Ojczyzny", stanowiły zauważalną przeszkodę w procesie ateizacji młodych. Dlatego decyzją ówczesnego Dyrektora Ryszarda Christoffa (wielce aktywnego agenta UB ps."Arsen") prof. M. Lachman zostaje wyrzucona z pracy. Także szybko zostaje wyrzucona nauka religii ze szkół.

(na zdjęciu: Krzysztof Marszałek syn Ludwika odbiera patent oficerski)

Wyremontowany Dom Kultury Śnieżka w Dębicy w dniu 10 stycznia (br) był miejscem pięknej patriotycznej uroczystości wręczenia Patentów Oficerskich Rodzinom Bohaterów Polski Podziemnej. W drugiej części tej uroczystości odbyło się podsumowanie Międzywojewódzkiego Konkursu pod tytułem "Chcieli tylko Wolnej Polski" oraz widowisko patriotyczno- kolędnicze "Wigilia w okopach od Solidarności do Współczesności". Patenty Oficerskie otrzymały cztery rodziny, z których trzy związane są z naszym powiatem. Są to: Stanisław Dydo, urodzony w Brzezówce k. Ropczyc, Ludwik Marszałek urodzony w Brzezinach, oraz Jan Klamut urodzony w Górze Ropczyckiej. Bliżej te piękne postacie przedstawiliśmy w opublikowanej w roku 2019 książce pt: "Walczyli o Niepodległość Ropczyce-Sędziszów" (do nabycia w księgarniach). Tutaj tylko w kilku zdaniach przypomnimy najważniejsze dane dotyczące tych bohaterów z naszego regionu.

    Największa tragedia na terenie naszego powiatu, okresu okupacji należy ciągle do mało znanych. Dlatego przypomnijmy, że 19.XI. 1943 aresztowano na Chechłach 35 mężczyzn, a 2 kobiety zostały zastrzelone. Tylko 10 powróciło do domu, 25 zostało zamordowanych lub zaginęło.

   W dniu 19 listopada 2019 roku pod pomnikiem ofiar pacyfikacji (przed Szkołą Podstawową Chechły) odbyła się uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę Pacyfikacji Checheł. Rozpoczęła się od uroczystego wciągnięcia Flagi Narodowej i odśpiewania Hymnu. Następnie odbył się apel pamięci ofiar Pacyfikacji i część artystyczna w wykonaniu uczniów SP nr 3. Tą część uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem. Kwiaty złożyli: Starosta Witold Darłak, Andrzej Czochara w imieniu "Solidarności", Agnieszka Ochał (dyrektor PCEK Ropczyce), Jan Flisak (dyrektor LO Sędziszów), delegacja SP nr 3, OSP Chechły, Stanisław Wójciak (Prezes Stowarzyszenia Regionalnego). Honorową straż przy pomniku zaciągnęli "Strzelcy" z Ropczyc oraz miejscowa młodzież harcerska.

    Od 22 września (br) trwają obchody Jubileusz 280-lecia konsekracji kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Sędziszowie Młp. Ta data symbolizuje działalność duszpasterską tego zgromadzenia w naszym regionie. Trudno by było opisać wielkość i znaczenie tej posługi duszpasterskiej, prowadzonej przez klasztor dla naszej lokalnej społeczności. Ale niech ten piękny jubileusz będzie dobrą okazją do przedstawienia krótkiej historii ich obecności w Sędziszowie.

    To Michał Potocki, wojewoda wołyński założył fundację dzięki której Kongregacja Biskupów i Zakonników 18 IX 1739 zezwoliła na założenie w Sędziszowie klasztoru. Kamień węgielny poświęcił ks. Józef Olszewski, proboszcz z Trzciany, jako delegat biskupa krakowskiego w dniu 26.X.1741.

Ta największa na Podkarpaciu partyzancka bitwa skoncentrowanych oddziałów AK należy ciągle do mało znanych. Kolejna jej rocznica stwarza możliwość przypomnienia tej bitwy oraz udziału w niej AK-wców z terenu naszego powiatu. Dobrą ilustracją sprawy może być fakt, że w podstawowej publikacji dotyczącej konspiracji AK na naszym terenie, to jest: "Gdzie Karpat Progi" autorstwa Antoniego Stańko, jedyną fotografią pokazującą zwarty oddział jest fotografia: Defiluje Kompania Brzeziny, prowadzona przez Feliksa Olecha ps. Fox.

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

22.11.2021 - 29.11.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22 12 204

 

 

Pogoda