Historia naszego regionu

    Od 22 września (br) trwają obchody Jubileusz 280-lecia konsekracji kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Sędziszowie Młp. Ta data symbolizuje działalność duszpasterską tego zgromadzenia w naszym regionie. Trudno by było opisać wielkość i znaczenie tej posługi duszpasterskiej, prowadzonej przez klasztor dla naszej lokalnej społeczności. Ale niech ten piękny jubileusz będzie dobrą okazją do przedstawienia krótkiej historii ich obecności w Sędziszowie.

    To Michał Potocki, wojewoda wołyński założył fundację dzięki której Kongregacja Biskupów i Zakonników 18 IX 1739 zezwoliła na założenie w Sędziszowie klasztoru. Kamień węgielny poświęcił ks. Józef Olszewski, proboszcz z Trzciany, jako delegat biskupa krakowskiego w dniu 26.X.1741.

Ta największa na Podkarpaciu partyzancka bitwa skoncentrowanych oddziałów AK należy ciągle do mało znanych. Kolejna jej rocznica stwarza możliwość przypomnienia tej bitwy oraz udziału w niej AK-wców z terenu naszego powiatu. Dobrą ilustracją sprawy może być fakt, że w podstawowej publikacji dotyczącej konspiracji AK na naszym terenie, to jest: "Gdzie Karpat Progi" autorstwa Antoniego Stańko, jedyną fotografią pokazującą zwarty oddział jest fotografia: Defiluje Kompania Brzeziny, prowadzona przez Feliksa Olecha ps. Fox.

Do zupełnie zapomnianych należy historia powojennej emigracji z terenu obecnego powiatu na Ziemie Odzyskane. Niewątpliwie ciekawym fragmentem tej historii jest powojenne osadnictwo na terenie Żuław. Do naszej Redakcji trafił Pan Stanisław Żurad - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Powiatu Nowodworskiego z prośbą pomocy przy poszukiwaniu "korzeni" tamtych sadników z lat 1945-1948. Wspomniane Towarzystwo zrealizowało projekt pt. "Poszukujemy korzeni na Podkarpaciu", w wyniku którego udało się zgromadzić pewne materiały dokumentujące tamtą historię. I tak z miejscowości Czarna Sędziszowska do wsi Rakońska i Sielnica wyjechały pociągami towarowymi wraz z dobytkiem całe rodziny, takie jak: Żurad, Świder, Ślodek, Bąk, Pipała, Porzuczek, Majka, Siwiec.

Teren obecnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego położony jest na styku Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Przednie wzgórza zwane często Progiem Pogórza Karpackiego sprzyjały przemieszczaniu się plemion koczowniczych z zachodu na wschód. Od czasów historycznych ziemie te wchodziły w skład księstwa, a później województwa sandomierskiego. W wieku XIII te wioski oraz liczne na tym terenie grody stanowiły pogranicze z księstwami ruskimi. Do najstarszych wsi, historycznie wzmiankowanych należą: Konice z 1069 roku (obecnie przysiółek Wielopola), Lubzina z roku 1185, Sędziszów z 1212 roku, Ropczyce z 1254 roku, Glinik, Broniszów, Zagórzyce i Wiercany. Sytuacja ulega radykalnej zmianie po roku 1339, kiedy Król Kazimierz Wielki przyłącza do Polski Ruś Halicką. Kazimierz Wielki prowadził wielką akcję osadniczą. Z tego okresu mamy tzw. lokacje kazimierzowskie, które dokonywane były na prawie niemieckim, a często przy udziale niemieckich osadników, np. Wielopole i Nawsie. Powstało wówczas wiele nowych miejscowości: Góra Ropczycka, Iwierzyce, Budzisz, Gnojnica, Witkowice, Ostrów, Borek oraz Wielopole (Książęca Góra).  
Najstarszym miastem na terenie obecnego powiatu było Wielopole Skrzyńskie, którego historia sięga XI wieku, a więc czasów króla Bolesława Śmiałego. Przypuszczalnie na Stroszowej Górze powstał we wczesnym średniowieczu gród obronny, a później obok niego rozwinęła się osada. Prawa miejskie wieś otrzymała ok. 1348 roku jako Furstenberg (Książęca Góra).  Wówczas duże znaczenie miał szlak handlowy z Sandomierza na Węgry, prowadzony od Ropczyc wzdłuż doliny rzeki Wielopolki.  

Delegacja Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko - Sędziszowskiej w dniach od 2 do 3 grudnia 2018 roku wzięła udział w obchodach rocznicowych we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę Mszą Świętą w kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety sprawowaną w intencji Ludwika Marszałka, Stanisława Dydo, Władysława Ciska i Jana Klamuta - żołnierzy AK i WIN oraz w intencji żyjących i zmarłych polskich żołnierzy II wojny światowej i drugiej konspiracji niepodległościowej. Po Mszy Świętej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą wewnątrz świątyni. W poniedziałek w auli XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 60 odbyła się Konferencja pt. "Chcieli tylko wolnej Polski". Rozpoczął ją występ Grupy Artystycznej SAFO z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Następnie zaproszeni prelegenci mieli swoje wystąpienia.

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda