Wydarzenia - gmina Sędziszów Małopolski

Miłą tradycją środowiska Sędziszowa są szczególnie uroczyste obchody 50-lecia zawarcia małżeństwa. W tym roku w dniu 26 sierpnia uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez dziekana ks. Krzysztofa Gaca oraz gwardiana kapucynów o. Janusza Pałkę. Podczas Mszy zacni jubilaci odnowili swoje przysięgi małżeńskie. Druga część uroczystości odbyła się w hotelu Senator Grand Via. Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe "Za długoletnie pożycie". Złote Gody czyli 50-lecie należy traktować umownie, bowiem w tej grupie znalazło się małżeństwo: Janina i Czesław Majkowie, którzy w tym roku obchodzili 66-lecie ślubu. Bardzo ciepłe słowa do jubilatów skierowała wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Bączkowski.

W dniu 2.06. br. (środa) odbył się pogrzeb emerytowanego nauczyciela, znanego działacza społecznego, jednego z założycieli "Solidarności" w Sędziszowie i jego okolicach. Nabożeństwo żałobne odbyło się w Kawęczynie (jego parafii), a pogrzebany został w Sędziszowie. Przypominamy tego zasłużonego dla  społeczności naszego powiatu nauczyciela i działacza społecznego.

Urodził się 10.05.1953 r. w Inwałdzie k. Andrychowa. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Wadowicach, a studia na AWF w Krakowie. W roku 1977 po śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie uczestniczył w protestach studenckich. Po uzyskaniu magisterium rozpoczął w roku 1978 w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie, gdzie przepracował do czasu przejścia na emeryturę. W roku 1980 należał do założycieli "Solidarności" w Sędziszowie oraz jego okolicach. Po przemianach społecznych w roku 1989 należał do bardzo czynnych działaczy związkowych i samorządowych. Poza szkołą pracował także w organizacjach i klubach sportowych. Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Solidarności Regionu Rzeszowskiego, Odznaką 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W sobotę 5 czerwca br. Biskup rzeszowski Jan Wątroba poświęcił krzyż i plac pod budowę Diecezjalnego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego w Sędziszowie Małopolskim. Centrum powstanie przy ulicy Jodłowej. Za dzieło budowy odpowiedzialny jest ks. Grzegorz Kot – diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

mk

W miniony wtorek (27.04. br) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyło się spotkanie z Panią Iwoną Czarcińską, która była bliskim współpracownikiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Obecnie jest członkiem Instytutu Prymasowskiego, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół imienia Prymasa Wyszyńskiego oraz Dyrektorem Wydawnictwa „Soli Deo”, które wydało między innymi „Zapiski Więzienne”. Pani Iwona to przede wszystkim świadek, który znał i miał okazję pracować z tym Wielkim Człowiekiem. Nie występuje w Polsce inicjatywa związana z Prymasem, której pani Iwona by nie wsparła swoją osobą. Podczas spotkania opowiedziała o codziennym życiu Prymasa, jego kapłańskiej osobowości i tożsamości. Można było dowiedzieć się, jak wyglądał typowy dzień Prymasa oraz jak radził sobie w sytuacjach, gdy władze go torpedowały. W tę bogatą narrację wplotła liczne, szerzej nieznane anegdoty z życia kardynała Wyszyńskiego. Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim oraz Klub Lidera Rzeczypospolitej Oddział Podkarpacki.

mk

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim uruchamia z dniem 22 marca 2021 r. punkt informacyjno-doradczy dla rolników z terenu Gminy Sędziszów Małopolski, w którym udzielana będzie bezpłatna pomoc w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe do gruntów rolnych. To duża wygoda dla tej części powiatu, bowiem zainteresowani tymi sprawami nie będą musieli jechać do Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach.

(SW)

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda