Wydarzenia - gmina Sędziszów Małopolski

Tym razem w podziemiach Ratusza Burmistrz Bogusław Kmieć na spotkaniu z lokalnymi mediami przedstawił aktualne działania władzy Gminnej. Najważniejsze aktualnie są podejmowane inwestycje drogowe, których lista została zaprezentowana. Dużym tematem inwestycyjnym jest niewątpliwie "geotermia", która przechodzi do kolejnych etapów realizacji, do których należy konferencja naukowa, zaplanowana na najbliższy czwartek (18.07. br). Inne tematy, w tym ciekawy pomysł na promocje tego miasta zobaczyć można na naszej relacji VIDEO.

SW

W miniony piątek 28-go czerwca w sali lustrzanej Domu kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się X Sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć przedstawił raport  o stanie Gminy Sędziszów za 2018 rok. Radni podjęli szereg uchwał, między innymi: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego; w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Najważniejszą z uchwał na tej sesji była uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufania. Wynik głosowania był następujący: ZA - 18; PRZECIW - O; WSTRZYMUJĄCYCH - 0, NIEOBECNYCH - 3.

Autor: M.K.

W środę 5 czerwca po raz IX obradowali Sędziszowscy Rajcy. Kolejną już sesję w tej kadencji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Marek Pająk. Podczas obrad podjęto stosowne uchwały, między innymi: w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę; w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne; a także w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji złożył Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć.

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że w okresie od 16 maja do 13 czerwca br. z terenu miasta oraz sołectw na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski będzie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów: wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, farb i rozpuszczalników, zużytych baterii i akumulatorów oraz opon samochodów osobowych.

Informacja pozyskana ze strony Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp

W sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie odbyła się 8 Sesja Rady Miejskiej. Sędziszowscy Rajcy podjęli szereg ważnych uchwał, między innymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W wyniku podjętej uchwały Powiat Ropczycko - Sędziszowki otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na sfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sędziszów w kwocie 200 tysięcy złotych.

Autor: M.K.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda