Wydarzenia - gmina Sędziszów Małopolski

W minioną niedzielę 17 maja o godz. 20:30 przed Domem Kultury w Sędziszowie Małopolskim został poświęcony granitowy Krzyż upamiętniający 100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II. Krzyż stanął przy Pomniku 500-lecia nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa. Fundusze na jego wykonanie były zbierane w czasie kwest zorganizowanych w jedną z niedziel przy trzech sędziszowskich kościołach. Poświęcenia dokonał Ks. Dziekan Krzysztof Gac, w asyście Ks. Ryszarda Lisa - Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie oraz o. Stanisława Szloska - Gwardiana Klasztoru Ojców Kapucynów. Ze względu na obowiązujące nadal rygory sanitarne uroczystości odbyły się w ściśle zamkniętym gronie. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali: Wicestarosta Pani Bernadeta Frysztak oraz Etatowy Członek Zarządu Pan Andrzej Bączkowski. Samorząd Miasta Sędziszów reprezentowali: Burmistrz Pan Bogusław Kmieć i Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kapusta.

MK

W piątek 28 lutego w Domu Kultury w Sędziszowie Młp miała miejsce uroczysta Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej z okazji 537 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. Podczas sesji zostały wręczone tytuły: "Honorowy Obywatel Miasta Sędziszów" oraz "Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej". Tytuł Honorowego Obywatela został przyznany pośmiertnie Izydorze i Tadeuszowi Czechowskim. Wyróżnienie Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej przyznano: pośmiertnie Ks. Władysławowi Świdrowi, a także firmom: "SANTEX" i "GUMAT".

km

Burmistrz Bogusław Kmieć zarządził w ostatnich dniach konsultacje społeczne z mieszkańcami Krzywej, Góry Ropczyckiej oraz Sędziszowa Małopolskiego. Przedmiotem tych konsultacji będzie włączenie w granice administracyjne miasta Sędziszów Młp. miejscowości: Krzywa oraz części miejscowości Góra Ropczycka. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w sołectwach, które mają być przyłączone do miasta oraz zebrań mieszkańców dziewięciu osiedli w Sędziszowie Młp.
Tak więc po przyłączeniu w ubiegłym roku wiosek położonych po północnej stronie (w kierunku zjazdu z autostrady) mamy kolejny etap poszerzania granic tego miasta. Wygląda na to, że w najbliższych latach liczebność tego miasta przekroczy liczbę mieszkańców Ropczyc i osiągnie ponad 20 tys. Przypominamy, że liczba mieszkańców Ropczyc obecnie wynosi według oficjalnych danych 15 848 (1.01.2018 r) i od wielu lat nie ulega znaczącej zmianie. Oczywiście należy cieszyć się z szybkiego rozwoju tego miasta - partnerskiego w tym (z nazwy podwójnym) powiecie. Tym bardziej, że ten rozwój Sędziszowa jest wielokierunkowy i nikt nie zabronił innym także działać na rzecz swojego rozwoju, czy też rozwoju danego miasta. A jak tego nie widać, no to może powinno być powodem co najmniej delikatnego zaniepokojenia. A może wspólnie poszukamy recept, które pozwoliłyby Ropczycom rozwijać się w podobnym tempie?
(sw)    

W minioną niedzielę (1.12. br) na sędziszowskim Rynku odbyła się już po raz piąty Zabawa Mikołajkowa połączona z Kiermaszem Bożonarodzeniowym. Dla dzieci były zabawy ze Śnieżynką i Świętym Mikołajem, a dla dorosłych bogata oferta kiermaszu bożonarodzeniowego. Najważniejszym punktem imprezy było zapalenie świątecznej iluminacji.

We wtorek 29 października po raz kolejny obradowali "sędziszowscy radni". Podczas sesji rozpatrzyli i podjęli szereg uchwał. Wymienić należy między innymi uchwałę obniżającą średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS przyjmowaną jako podstawę do naliczenia podatku rolnego w roku 2020 na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Cena została obniżona z 58,46 zł na 49,00 zł za kwintal ("ZA" głosowało 11 radnych, 9 radnych "wstrzymało się" od głosu). Podjęto także uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, a także w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2019 roku. W wyniku podjętych uchwał Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzyma dotację celową w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp w miejscowości Sędziszów przy ulicy Grunwaldzkiej. Parafia p.w. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp otrzyma dotację w kwocie 20.000 zł na I etap konserwacji budynku kościoła obejmujący malowanie części ścian wewnętrznych i odtworzeniu istniejącej polichromii budynku, a Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów otrzyma dotację w wysokości 30.000 zł na prace konserwatorsko-remontowe polegające na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej części murów klasztoru od strony północnej.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda