W piątek 7-go czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Ważnym jej elementem było złożenie przez Burmistrza Bolesława Bujaka obszernego raportu o stanie gminy Ropczyce. Raport liczący 122 strony przedstawia informację o Gminie Ropczyce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Z jego pełną treścią można się zapoznać na stronie internetowej Gminy, także wszystkich zainteresowanych tam odsyłamy. Po przedstawieniu raportu i dyskusji nad nim odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Włodarzowi Ropczyc. Wynik głosowania był następujący: ZA - 11, PRZECIW - 7, WSTRZYMUJĄCYCH - 3.

Kolejnym ważnym punktem sesji było sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium. W tej sprawie wynik głosowania był następujący: ZA - 17, PRZECIW - 0, WSTRZYMUJĄCYCH - 4.

Ponadto, co jest związane z każdą sesją miejskich rajców rozpatrzono wiele projektów i podjęto uchwały w różnych sprawach, między innymi: w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Autor: M.K.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

JAK OCENIACIE KAMIONKĘ JAKO OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

19.08.2019 - 26.08.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Armii Krajowej 4

tel. (17) 22-28-162

 

 

Pogoda