„Poznaj Polskę” – Powiat Ropczycko-Sędziszowski otrzymał dotację na realizację wycieczek szkolnych. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dotację celową w łącznej wysokości 81 946,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 123 011,00 zł. Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Łącznie dziewięć placówek, dla których Powiat Ropczycko – Sędziszowski jest organem prowadzącym, otrzymało środki realizację zaplanowanych wycieczek.

Szkoły objęte wsparciem to:

1.Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

2.Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

3.Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

4.Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

5.Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

6.Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

7.Technikum nr 2 w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

8.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

9.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach

Celem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wycieczki pozwolą urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru, odkrywanie śladów historii, czy też eksperymentowanie w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Dofinansowanie wycieczek z budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę” wynosi maksymalnie 80%.

Źródło: Starostwo Powiatowe - Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz działania władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych z "Polskiego Ładu" ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda