Po trzech latach obowiązywania rozporządzenie płacowe z 2018 r., które obcięło uposażenia włodarzom gmin i powiatów o 20 proc., przestało obowiązywać. Parlament w dniu 17 września 2021 r. poprzez nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych podniósł z 12.525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. Zapis ustawowy mówi, że maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów i marszałków nie może przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa wynosi obecnie 1.789,42 zł.
Z kolei Rada Ministrów w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru. W/w rozporządzenie RM modyfikuje także zasady naliczania dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Po zmianach wynosi on 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (dotychczas było to od 20 proc. do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego). Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest także dodatek za wieloletnią pracę.


Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem RM maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wynosi 10.430 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3.450 zł a dodatku specjalnego 4.164 zł.
Należy dodać, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, wzrost ma nastąpić z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r.
W ustawie o pracownikach samorządowych dodano również pkt 4 w ust. 2 art. 37, który wprowadza nowe pojęcie, jakim jest minimalne wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek).
W najbliższym czasie będzie możliwość porównania, jakie zostały przyjęte nowe płace "samorządowców" z terenu naszego powiatu. Ta wiedza potrzebna będzie szczególnie w zbliżających się wyborach "samorządowych" w roku 2023.

(opr. SW)

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz działania władz samorządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych z "Polskiego Ładu" ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda