Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich. Rodzina zastępcza ma być szansą na namiastkę własnego domu i rozwiązaniem dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie dotkniętych przez los. Zostając rodziną zastępczą, można liczyć na pomoc psychologiczną i prawną, możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, w szkoleniach oraz wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:

746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia;
dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 227 zł.

Osoby, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej, po spełnieniu ustawowych wymagań i otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji, są obowiązane do ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz odbycia praktyk w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Mogą wówczas otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne oraz zostają wpisani do rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, który przekazywany jest do Sądu.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - ul. Konopnickiej 3, tel. 17 22 27 576 lub 17 22 28 913.

opr. SW

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda