W poniedziałek (31.05.br) 2021 odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu, już w trybie stacjonarnym, z udziałem 15 radnych, 4 nieobecnych. Najważniejszymi punktami porządku obrad było podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium. Raport o stanie Powiatu za 2020 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok przedstawił Starosta Witold Darłak. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu przedstawił skarbnik powiatu Jacek Worowski . W oparciu o te dokumenty przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Sroka przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Za wotum ufności głosowało: 14 "za", 1 "wstrzymał się". Absolutorium zostało przegłosowane:11 głosów "za", 4 "wstrzymało się".

Ponadto w porządku obrad znalazły się m.in.: sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności w 2020 roku Monika Kwietniewska. W kolejnym punkcie sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok dotyczące sytuacji na lokalnym rynku przedstawił dyrektor PUP Jacek Posłuszny. Liczba osób bezrobotnych w grudniu 2020 wynosiła 3 579 osób i wzrosła w stosunku do roku 2019 o 22,6%.

opr. SW

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

Jakie jest Pana /Pani stanowisko w sprawie szczepienia przeciw COVID-19 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8.00 do następnego poniedziałku do godz. 8.00 

 

W tym tygodniu

18.10.2021 - 25.10.2021

dyżur całodobowy pełni apteka:

Sędziszów Młp

ul. Jana Pawła II 54 A

tel. (17) 72 22 300

 

 

Pogoda