W poniedziałek (9.IX.br) z niemałym bo prawie półgodzinnym opóźnieniem rozpoczęła się kolejna Sesja Rady Powiatu. W 5-cio punktowym porządku za najważniejsze można uznać: pkt 3 (informacje dot. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego) oraz pkt 4/i (powołanie Rady Społecznej przy ZOZ), 4/J (powołanie komisji Konkursowej na dyrektora ZOZ).
Stan przygotowania szkół prowadzonych przez powiat referowała wicestarosta Bernadeta Frysztak. Wszystkie remonty i prace adaptacyjne zaplanowane na okres wakacyjny zostały  wykonane na kwotę 750 tys. zł. W najbliższym okresie Starostwo złoży stosowny wniosek do MEN o należną refundacje, wynikającą z wdrażania reformy Oświaty.

Rok szkolny w szkołach podległych starostwu rozpoczęło 3223 uczniów (2576). W nawiasach podajemy odpowiednie liczby z ubiegłego roku szkolnego 2018/19. Naukę w tych szkołach prowadzić będzie 349 nauczycieli, w tym 34 zatrudnionych zostało w ramach zmian wynikających z reformy. Liczebność klas waha się w granicach 28-31 uczniów. Najniższa średnia jest w Zespole szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. i wynosi 22 uczniów. Generalnie nie występuje problem tzw. 2 zmiany, sytuacja jest porównywalna do lat ubiegłych. W tutejszym internacie zamieszkało 33 uczniów, w tym 14 z Ukrainy.

W związku z upływem 30 czerwca br. kadencji Rady Społecznej ZOZ, stosowną uchwałą powołana została nowa Rada w składzie:Bączkowski Andrzej, Piotr Furtak, Poręba Halina, Rojek Józef, Rydzik Jan, Wojdon Wiesław. W 9-osobowej radzie jedna osoba jest desygnowana przez Wojewodę Ewe Leniart i jest to Jarosław Broda (który był już takim przedstawicielem w poprzedniej radzie). Na przewodniczącego wybrany został Piotr Furtak.

W kolejnym punkcie wybrana została 5-osobowa Komisja Konkursowa na stanowisko dyrektora ZOZ Ropczyce. W skład Komisji weszli: Witold Darłak, Bernadeta Frysztak, Bernadeta Safin-Wielis, Jarosław Broda oraz reprezentujący środowisko lekarzy Piotr Bodziany. Według wyjaśnienia Starosty W. Darłaka konkurs na nowego dyrektora powinien być rozstrzygnięty do końca bieżącego roku. W kolejnych punktach i wyjaśnieniach Starosty, za istotną można uznać informację, że w niewielkim stopniu, ale urealnia się możliwość budowy zjazdu z autostrady dla Ropczyc w Ostrowie.

Autor: Stanisław Wójciak

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

16.09.2019 - 23.09.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Piłsudskiego 26

tel. (17) 22-12-204

 

 

Pogoda