W dniu 23 maja odbyła się druga sesja Rady Powiatu nowej kadencji. Główne punkty tej sesji to:
-sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinom (PCPR), za rok 2023. Nasz powiat prowadzi dwa domy Pomocy Społecznej, w Rudzie i Lubzinie, oraz Ośrodek Wsparcia Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi w Sędziszowie i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Na terenie powiatu funkcjonują dwa "Caritasy" w Ropczycach i Wielopolu. PCPR prowadzi także Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego. PCPR dysponuje 200 łóżkami, ale czas oczekiwania na je wypożyczenie wynosi 3-4 miesiące. W Rudzie w DPS pozostaje wolnych 18 miejsc. Kadra PCPR to 26 osób na etatach i 25 osób na "umowach". Budżet ropczyckiego PCPR to 4,3 ml. zł.
W kolejnym punkcie sprawozdanie za rok 2023 złożył dyr. Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Jacek Posłuszny. Obecnie na terenie powiatu pracuje 222 obcokrajowców, głównie Ukraińców. Stopa bezrobocia w powiecie to 10,4%, w województwie 8,6%, a w Polsce na koniec roku 5%.Obserwowany jest spadek liczby bezrobotnych, o około 250 osób, ale także zmniejszenie liczby ofert pracy. Zasiłki dla w naszym powiecie wypłacane są przez 12 miesięcy (w dębickim i mieleckim przez 6 miesięcy). W roku 2023 prace za pomocą PUP podjęło 2,4 tys. osób, aktualnie zarejestrowanych jest 2642 osoby. Budżet PUP na rok 2024 to 9,5 ml. zł. + 3 ml. zł. pozyskanych z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
Kolejnym punktem sesji było powołanie Komisji Stałych Rady Powiatu.

Komentarz: Przy powoływaniu składu Komisji "stałych" opozycja podjęła próby zapewnienia sobie większości w niektórych komisjach. Po krótkiej dyskusji udało się uniknąć eskalacji konfliktu, i PiS zapewnił sobie oczekiwaną większość
St. Wójciak

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżury aptek odbywają się:

1. Poniedziałek - Sobota godz. 21.00 - 23:00

2. Niedziela, Święta oraz dni wolne od pracy godz. 12:00 - 16:00 oraz 21:00 - 23:00 

 W tygodniu dyżur pełni apteka:

 3.06.2024 - 9.06.2024

Apteka Nova - Radoń & Brzostowska

Sędziszów Młp, ul. Jana Pawła II 54A

tel. (17) 72 22 300

 

 

 

 

Pogoda