Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 26 maja wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak odebrała doktorat, który uzyskała na Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat pracy doktorskiej to: "Ojciec Hieronim Warachim i jego dzieło". Rozprawa doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Nabywańca i promotora pomocniczego ks. dra Łukasza Hendzla (sekretarza Biskupa Ordynariusza). Pani Wicestaroście serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

mk

26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki, coroczne święto mające na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Skąd jednak wzięło się to święto? Jakich czasów sięga jego historia? Historia Dnia Matki sięga czasów starożytnych. Źródeł tego święta można dopatrywać się w wielu kulturach, ale jedno z nich prowadzi do starożytnego Egiptu, gdzie ludzie czcili boginię Izydę będącą ucieleśnieniem doskonałej matki i żony. Była matką Horusa, a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była kobietą nad wyraz szanowaną, czego można doszukać się w wielu tekstach z tego okresu. W czasie procesu sądowego sędzia mógł uzależnić werdykt od faktu, czy pozwany zadowolił „serce matczyne”. 

Od 1 marca do 31 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach realizuje projekt z udziałem 105 uczniów kl. 4-6 ze szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ma on na celu:
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat pieniędzy, którymi posługują się na co dzień 
• wzrost znajomości podstawowych pojęć związanych z pieniądzem;
• wzrost wiedzy dzieci na temat, skąd się biorą pieniądze;
• kształtowanie postawy szacunku wobec pieniądza jako wartości i jako produktu;
• wyposażenie dzieci w umiejętność odróżnienia banknotów prawdziwych od fałszywych;
* uświadomienie uczestników, że podrabianie pieniędzy jest przestępstwem.

W ramach projektu „Szanuj pieniądze..." prowadzone są 4-godzinne warsztaty. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnych aplikacji internetowych na platformie edukacyjnej (grywalizacja), materiałów edukacyjnych NBP, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Polskiej (filmy, kursy, gry). Uczestnicy badają autentyczność banknotów z pomocą lup i lampek UV. 

W dniu 12 maja zmarła w wieku lat 85 wieloletnia kucharka ks. Juliana Śmietany, a później ks. proboszcza Jana Bylinowskiego. To ona przez kilka lat ciężkiej choroby ks. J. Bylinowskiego zapewniła mu na plebani właściwą opiekę. Pani Helena znana była w Wielopolu jako wielbicielka muzyki, ale także jako dobry "świadek historii". Dysponując dobrą pamięcią potrafiła pięknie opowiadać o minionych czasach. Mieliśmy możliwość w roku 2016 zarejestrować naszą kamerą wspomnienia z jej bogatego życia. Materiał ten został opublikowany na naszym portalu pt. "Żywa Historia". Dzisiaj przypominamy ten archiwalny materiał. Pani Helena swoim pracowitym życiem zasłużyła na pamięć i modlitwę.

Stanisław Wójciak

18 maja 1944 roku żołnierze II Korpusu, dowodzonego przez generała Władysław Andersa zatknęli biało-czerwony sztandar na ruinach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino. Walki o masyw górski Cassino, przez który prowadziła droga do Rzymu trwały od 1943 roku. W ostatniej fazie bitwy w dniach od 11 do 18 maja 1944 roku wzięły udział: Dywizja Strzelców Karpackich i 5. Kresowa Dywizja Piechoty, dowodzone przez generałów: Bronisława Ducha i Nikodema Sulika. Oddziały polskie działały w ramach 8 Armii brytyjskiej. W krwawych walkach uczestniczyli również rodacy z Ropczyc: Filip Chmielarski i Stanisław Depowski.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda