Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 27 listopada b.r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się II Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Wzięło w niej udział 17 radnych (1 radna była nieobecna). Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady i przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do realizacji programu sesji. Rozpatrzono wiele projektów i podjęto stosowne uchwały w następujących sprawach: Ustalenie ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu, Powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Stałych. Podjęto także uchwałę o wynagrodzeniu Starosty Powiatu i w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Starosta Witold Darłak złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od ostatniej sesji. Były wnioski i zapytania radnych. Sesja była transmitowana na żywo poprzez internet w ramach programu E-Sesja.

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia elektroniczne do ZUS. ZUS udostępni je pracodawcy na jego profilu PUE ZUS w dniu następującym po dniu otrzymania. Wynikają z tego podwójne korzyści:
1.DLA PACJENTA
- brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
- brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz
brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
- stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych
2.DLA PRACODAWCY
- szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
- możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
- brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania
- stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy relację VIDEO z I Sesji Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego VI Kadencji, która odbyła się 19 listopada.

Zachęcamy do obejrzenia.

Dziś, tj. poniedziałek 19-listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego VI Kadencji. Otwarcia obrad dokonał Józef Rojek. Wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie wybrano komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu, Dwóch Wiceprzewodniczących, a także wyboru Starosty i Wicestarosty i trzech  członków zarządu. Przewodniczącą Komisji skrutacyjnej została pani Wioletta Czemarnik, a członkami - Pan Piotr Kapusta i Pan Piotr Bała. Przystąpiono do wyborów. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Pan Józef Rojek, a Wiceprzewodniczącymi: Pan Stanisław Wrona i Pan Jarosław Broda. Na Starostę Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego wybrano Pana Witolda Darłaka, Wicestarostą została Pani Bernadeta Frysztak, a członkami Zarządu: Pan Andrzej Bączkowski, Pan Wiesław Wojdon i Pan Sławomir Bezara.

Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019!
Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB- edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r. Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Kwota dofinansowania wynosi:
10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych,
15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych.
Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki zostało wspartych 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 dofinansowano działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda