Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 10 lutego (br.) odbyło się kolejne zebranie Komitetu przygotowującego 100-lecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Ta szkoła już od wielu miesięcy przygotowuję się do tego pięknego jubileuszu, którego centralne uroczystości zaplanowano na czerwiec 2023 r. Także od wielu miesięcy trwają prace pod kierunkiem dr Jacka Magdonia nad przygotowaniem okolicznościowej publikacji, omawiającej historię tej szkoły. Oczywiście zespół redagujący oczekuje na wszelkie wspomnienia, zdjęcia i inne dokumenty, które mogły by się znaleźć w tej publikacji.

W tym czwartkowym posiedzeniu Komitetu Obchodów uczestniczył starosta Witold Darłak, który przedstawił plany starostwa, jako organu prowadzącego tą placówkę, przygotowujące obiekty szkolne do jubileuszu. Analizowana będzie także możliwość nadbudowy nad nowym skrzydłem tej szkoły, dachu dwuspadowego z użytkowym poddaszem. Taka inwestycja pozwoliłaby rozwiązać problem ciasnoty lokalowej placówki.

Na tym zebraniu przedstawiona została także propozycja wybudowania pomnika, dla pierwszego patrona tej szkoły św. Stanisława Kostki. Mógłby on stanąć w miejscu obecnego pomnika „Matki”, który zostałby przeniesiony w pobliże Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (na zdjęciu obok jedna z kilku propozycji tego pomnika)

Przypomnijmy jeszcze, że  8 września 1923 r. powstał „Komitet Utrzymania Szkół”, który podjął decyzję otwarcia 8 klasowego Gimnazjum Klasycznego oraz 5-letniego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. Dla tworzonego Gimnazjum przyjęto jako patrona św. Stanisława Kostkę. Założycielami Komitetu byli: Burmistrz Ropczyc Władysław Bursztyn, proboszcz ks. dr. Władysław Kuc oraz inspektor szkolny Feliks Sokołowski. Dodajmy, że po wojnie, w latach 50. XX w. kiedy przekształcano Gimnazja w Licea Ogólnokształcące, z wiadomych powodów zmieniono patrona na Tadeusza Kościuszkę. Pomnik św. Stanisława, na cokole którego umieszczona zostałaby tablica z brązu, mówiąca o obchodzonym  100-leciu istnienia tej szkoły, byłby stosownym przypomnieniem jej pierwszego patrona. (SW)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Moduł II programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość". Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy zgłoszą się do programu, zostanie zapewniony dostęp do OPASEK BEZPIECZEŃSTWA wyposażonych w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
To dobre rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych oraz powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie jak najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej. Wszystkie te świadczenia opieki zdrowotnej mają być finansowanej ze środków publicznych.
(opr. SW)

We wtorek zorganizowany został przed budynkiem Szpitala Powiatowego kolejny briefing starosty Witolda Darłaka. Tym razem poświęcony był zmianie, jaka nastąpiła na stanowisku dyrektora ZOZ Ropczyce i prezentacji osoby nowego dyrektora. Jak poinformował starosta, z końcem stycznia (br.) dotychczasowy dyrektor ZOZ Adam Pachlita przechodzi na emeryturę, a jego obowiązki przejął Tomasz Baran. Będzie on p.o. dyrektora do czasu wyłonienia dyrektora ZOZ w przewidzianej ustawowo procedurze. Starosta zaznaczył, że ustawa "covidowa" pozwala na zawieszenie takich procedur do czasu zakończenia epidemii.
Tomasz Baran jest mieszkańcem Brzezówki k. Ropczyc, pochodzi z Olkusza, a od roku 2007 mieszka i pracuje na rzeszowszczyźnie. Zawodowo pracował w administracji samorządowej, a ostatnie lata w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w wydziale kontroli wydatkowania środków UE. Od września 2021 pracował w ZOZ Ropczyce, w dziale przetargów i zaopatrzenia. Mówiąc o swoich planach działania jako p.o. dyrektora podkreślał, że zamierza się skoncentrować na pozyskaniu nowych lekarzy. Rozmowy z zainteresowanymi trwają i ma nadzieję, że kadra lekarska ZOZ Ropczyce wzmocniona zostanie o 5 nowych lekarzy.
Starosta podkreślił, że bardzo pozytywnie ocenia zakończoną pracę jako dyrektora p. Adama Pachlity i ma nadzieję, że współpraca z nowym p.o. dyrektora Tomaszem Baranem będzie równie dobra, a może jeszcze lepsza.
Dla bliżej zainteresowanych tym briefiengiem w najbliższym czasie zamieścimy relacje VIDEO.
SW

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) tradycyjnie stanowią znaczącą organizacje, także w naszym powiecie. Dlatego z uwagą należy odnotować zmiany jakie tu nastąpiły w zarządzie powiatowym.
W sobotę (22.01.br) odbył się zjazd naszego Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowy Zarząd OSP na I posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób: Prezesem Zarządu Powiatowego OSP został Witold Darłak, Wiceprezesami zostali Dominik Lorenc, Krzysztof Bajger i Stanisław Żak, Sekretarzem została Iwona Kozłowska. Funkcję Skarbnika objął Bartosz Lazarowicz, a Członka Prezydium Ryszard Szozda. Członkowie Zarządu: Jan Ziobro, Adam Skiba, Grzegorz Sowiński, Władyslaw Tabasz, Stanisław Wojnarowski, Andrzej Rachwał, Marek Walczyk, Witold Wiercioch i Łukasz Szopa. Wybrano Komisję Rewizyjną, w składzie: Marcin Pociask jako Przewodniczący, Anna Rojek - Wiceprzewodnicząca, Waldemar Skworzec - Sekretarz oraz Piotr Furtak i Józef Kujda jako Członkowie Komisji. Przedstawicielem do oddziału zarządu wojewódzkiego wybrano dh. Dominika Lorenca, natomiast na delegatów: Piotra Furtaka, Władysława Tabasza i Jana Ziobro.

Nowemu zarządowi życzymy sukcesów na niwie tej ważnej społecznie działalności.
opr.sw

W sobotę 22 stycznia (br.) w Ropczycach zorganizowano obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Pod Krzyżem-Pomnikiem 1863 modlono się w intencji tych, którzy 159 lat temu, z tego miejsca wyruszyli „za kordon”, by podjąć walkę o wolność Ojczyzny. Ropczycki Pomnik 1863 utrwala piękne patriotyczne tradycje powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Warto wiedzieć, że Ropczyce należą do tych nielicznych miast w Polsce, gdzie zachował się oryginalny "sztandar powstańczy 1863", obecnie zdeponowany w Muzeum w Rzeszowie.

Zagłosuj!

Jak oceniasz przyjęty

plan budżetowy powiatu

jak i poszczególnych gmin 

na rok 2023 ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Ogłoszenia

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

24.04.2023 - 01.05.2023

ROPCZYCE

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

01.05.2023 - 08.05.2023

SĘDZISZÓW MŁP

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

 

Pogoda