Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Od 1 marca do 31 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach realizuje projekt z udziałem 105 uczniów kl. 4-6 ze szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ma on na celu:
• podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat pieniędzy, którymi posługują się na co dzień 
• wzrost znajomości podstawowych pojęć związanych z pieniądzem;
• wzrost wiedzy dzieci na temat, skąd się biorą pieniądze;
• kształtowanie postawy szacunku wobec pieniądza jako wartości i jako produktu;
• wyposażenie dzieci w umiejętność odróżnienia banknotów prawdziwych od fałszywych;
* uświadomienie uczestników, że podrabianie pieniędzy jest przestępstwem.

W ramach projektu „Szanuj pieniądze..." prowadzone są 4-godzinne warsztaty. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnych aplikacji internetowych na platformie edukacyjnej (grywalizacja), materiałów edukacyjnych NBP, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Polskiej (filmy, kursy, gry). Uczestnicy badają autentyczność banknotów z pomocą lup i lampek UV. 

W dniu 12 maja zmarła w wieku lat 85 wieloletnia kucharka ks. Juliana Śmietany, a później ks. proboszcza Jana Bylinowskiego. To ona przez kilka lat ciężkiej choroby ks. J. Bylinowskiego zapewniła mu na plebani właściwą opiekę. Pani Helena znana była w Wielopolu jako wielbicielka muzyki, ale także jako dobry "świadek historii". Dysponując dobrą pamięcią potrafiła pięknie opowiadać o minionych czasach. Mieliśmy możliwość w roku 2016 zarejestrować naszą kamerą wspomnienia z jej bogatego życia. Materiał ten został opublikowany na naszym portalu pt. "Żywa Historia". Dzisiaj przypominamy ten archiwalny materiał. Pani Helena swoim pracowitym życiem zasłużyła na pamięć i modlitwę.

Stanisław Wójciak

18 maja 1944 roku żołnierze II Korpusu, dowodzonego przez generała Władysław Andersa zatknęli biało-czerwony sztandar na ruinach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino. Walki o masyw górski Cassino, przez który prowadziła droga do Rzymu trwały od 1943 roku. W ostatniej fazie bitwy w dniach od 11 do 18 maja 1944 roku wzięły udział: Dywizja Strzelców Karpackich i 5. Kresowa Dywizja Piechoty, dowodzone przez generałów: Bronisława Ducha i Nikodema Sulika. Oddziały polskie działały w ramach 8 Armii brytyjskiej. W krwawych walkach uczestniczyli również rodacy z Ropczyc: Filip Chmielarski i Stanisław Depowski.

Ważny w naszym powiecie zakład pracy „Magnezyty” osiągnęły zysk na poziomie 6,8 mln zł i był o ponad 50 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zwiększyła efektywność: w minionym kwartale marża brutto wyniosła 28,3 proc. wobec 18 proc. w I kw. 2020 r.

Początek 2021 roku był okresem zdecydowanej odbudowy sprzedaży dla przemysłu cementowo-wapienniczego. W analizowanym okresie „Ropczyce” odnotowały w tym segmencie przychody na poziomie 24,2 mln zł ( + 45 proc. r/r). Motorem napędowym wzrostów była sprzedaż zagraniczna, wynikająca z realizacji dostaw m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mołdawii czy Niemiec. Na uwagę zasługują pierwsze kontrakty w Azerbejdżanie oraz Rumunii, a także zainicjowanie dostaw na rynek Stanów Zjednoczonych.

Choć nabożeństwo drogi krzyżowej kojarzy nam się z Wielkim Postem odpusty przypisane do niego można uzyskiwać codziennie. Możliwe jest to jednak tylko przy prawnie erygowanej drodze krzyżowej. Z prośbą o erygowanie nowych 14 stacji zwróciła się parafia Świętej Barbary w Ropczycach. Aktu erygowania i poświęcenia dokonał 13 maja, podczas pierwszego w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego J.E. Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, który przewodniczył wieczornej Mszy Świętej i wygłosił Słowo Boże. Wraz z biskupem Mszę Świętą koncelebrowali: ks. dziekan Leopold Kordas – proboszcz parafii, ks. dr Łukasz Hendzel – Sekretarz Biskupa oraz ks. Marcin Dunaj – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym znalazła się ona w naszym kościele. Stacje Drogi Krzyżowej zostały wykonane w Pracowni Rzemiosł Artystycznych pana Stanisława Stopyry w Grodzisku Dolnym. Jest to rodzinna firma, posiadająca ponad 40-letnie doświadczenie w wykonywaniu dzieł w metaloplastyce.

mk

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda