Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W poniedziałek (31.05.br) 2021 odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu, już w trybie stacjonarnym, z udziałem 15 radnych, 4 nieobecnych. Najważniejszymi punktami porządku obrad było podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium. Raport o stanie Powiatu za 2020 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok przedstawił Starosta Witold Darłak. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu przedstawił skarbnik powiatu Jacek Worowski . W oparciu o te dokumenty przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Sroka przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Za wotum ufności głosowało: 14 "za", 1 "wstrzymał się". Absolutorium zostało przegłosowane:11 głosów "za", 4 "wstrzymało się".

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji składamy wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo radości i uśmiechu na twarzy, powodzenia w nauce, samych przyjemnych, niezapomnianych chwil, prawdziwych przyjaźni i spełnienia wszystkich marzeń. Życzą Pracownicy Fundacji Rozwoju "SOLID" oraz Portal Informacyjnego "Twój Powiat".

Poniżej prezentujemy historię tego święta w Polsce i na świecie: Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie. Jego korzenie sięgają 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiło o konieczności stworzenia takiego święta, by upowszechnić cele i ideały, jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych.

W sobotę (29.05.br.) Dom Kultury w Witkowicach gościł uczestników kolejnego Turnieju Szachowego. Głównym organizatorem był Michał Przystaś (Radny Rady Miejskiej w Ropczycach), ale inspiratorem znany entuzjasta i propagator tej królewskiej gry Jan Bobulski. Patronat Honorowy nad Memoriałem sprawował w tym roku Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Jacek Magdoń. Wiele pracy organizacyjnej na pewno włożyły panie: Marzena Matuszkiewicz - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, (które zapewniło wodę, kanapki i pierożki) oraz kierownik Domu Kultury Witkowice, Barbara Traciak. W tym roku w Turnieju wystartowało 37 zawodników w wieku od 5 do ponad 80 lat.

W dniu 26 maja wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak odebrała doktorat, który uzyskała na Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat pracy doktorskiej to: "Ojciec Hieronim Warachim i jego dzieło". Rozprawa doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Nabywańca i promotora pomocniczego ks. dra Łukasza Hendzla (sekretarza Biskupa Ordynariusza). Pani Wicestaroście serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

mk

26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki, coroczne święto mające na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Skąd jednak wzięło się to święto? Jakich czasów sięga jego historia? Historia Dnia Matki sięga czasów starożytnych. Źródeł tego święta można dopatrywać się w wielu kulturach, ale jedno z nich prowadzi do starożytnego Egiptu, gdzie ludzie czcili boginię Izydę będącą ucieleśnieniem doskonałej matki i żony. Była matką Horusa, a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była kobietą nad wyraz szanowaną, czego można doszukać się w wielu tekstach z tego okresu. W czasie procesu sądowego sędzia mógł uzależnić werdykt od faktu, czy pozwany zadowolił „serce matczyne”. 

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

27.06.2022 - 04.07.2022

Sędziszów Młp

ul. 3-go Maja 29

tel. (17) 22 16 272

 

04.07.2022 - 11.07.2022

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 9

tel. (17) 22 10 070

 

 

Pogoda