Ta ogromna tragedia, która dotknęła Chechły w latach okupacji należy ciągle do mało znanych i słabo udokumentowanych.  Kolejne wydanie tego tytułu znacznie poszerza naszą wiedzę na ten temat. W tym wydaniu mamy szereg nowych zdjęć dotyczących osób związanych z pacyfikacją oraz dodatkowe przypisy poszerzające wiedzę o osobach i okolicznościach tego wydarzenia. Dotyczy to np. osoby Tadeusza Myszki – nauczyciela agronoma z Ropczyc z kierownictwa tej patriotycznej konspiracji. Mamy tu także omówione hipotetyczne powiązania organizacyjne z PPS i przypomnianą historię tej konspiracji. Jako ciekawostkę mamy w tym wydaniu fragmenty zachowanego śpiewnika Józefa Barana z Okonina - jednej z ofiar tej pacyfikacji.

Tytuł: "PACYFIKACJA CHECHEŁ 19.XI.1943"

Autor: Stanisław Wójciak

Wydawca: Fundacja Rozwoju "SOLID" Ropczyce

Rok: 2020

Wydanie: Drugie

Strony: 111

Druk i oprawa: ZET Drukarnia Cyfrowa Dębica

 

Niniejszą publikację można nabyć w Księgarniach "Nova" Ropczyce - budynek koło Poczty oraz w księgarni "BAJKA" w Sędziszowie Małopolskim , a także w siedzibie Fundacji Rozwoju "SOLID" w Ropczycach". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda