Historia naszego regionu

W tym roku, 10 lutego minęła 50 rocznica śmierci zmarłego w roku 1971 misjonarza, wieloletniego proboszcza parafii Witkowice ks. Jana Jarosza. W dniu 29 maja (br) w Domu Kultury Witkowice odbył się II Memoriał Szachowy im. ks. Jana Jarosza, więc dobrze będzie przypomnieć tą ciekawą i zasłużoną postać kapłana, który 25 lat przepracował jako proboszcz w Witkowicach i 10 lat na misjach.

Ksiądz Jan Jarosz urodził się 19 lutego 1905 r. w Karsach, parafia Gręboszów koło Tarnowa. Był synem Franciszka i Ewy z domu Kiwior, chłopskiej wielodzietnej rodziny. Jeden z jego braci Kazimierz także został księdzem. Rodzinie tej wiele pomocy udzielał proboszcz tej parafii śp. ks. Piotr Halaka (1862-1931). Tenże kapłan zajmuje szczególne miejsce w życiu i kapłaństwie ks. Jana, dlatego wart jest także przypomnienia. Ks. Piotr znany był z aktywności społeczno-politycznej.

Gogołów, wioska koło Frysztaka kojarzy się obecnie z nartami, bowiem od kilku lat jest tu czynny wyciąg narciarski. Ci, którzy tu byli mogli oglądać także galerie rzeźb wykonanych z drzewa. To pozostałość plenerów rzeźby, które przez kilka lat, przed epidemią były tu organizowane. Na szczycie, na której znajduje się górna stacja wyciągu narciarskiego, skąd można oglądać piękne panoramy Pogórza Strzyżowskiego, w roku 2020 postawiono "pomnik pamięci". Kształtem nawiązuje do macew, jakie stawiane są na cmentarzach żydowskich. Na tym pomniku znajduje się duża tablica poświęcona pamięci 10 żydowskim rodzinom, zamordowanym przez Niemców, w roku 1942. Wiele jest polskich wiosek i miast, w których przez setki lat współmieszkały, w miarę zgodnie te dwie społeczności. Mimo, że od dziesiątków lat zajmuje się turystyką, nigdzie jeszcze nie spotkałem tak "ciekawego" przypomnienia tamtej historii, obecności żydów w naszych miastach i wioskach. Piękne jest to wezwanie, umieszczone na tablicy: nie mogliśmy wam pomóc, ale dziś możemy pamiętać.                                Warto przytoczyć w całości napis z tej tablicy:
W tej pięknej rozciągającej się przed tobą gogołowskiej dolinie, żyło przez wieki wielu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. W roku 1942 podczas niemieckiej okupacji 10 rodzin żydowskich tu mieszkających zostało przymusowo wysiedlonych do getta we Frysztaku, a następnie w sposób bestialski wymordowani, nie wyłączając dzieci, starców i kobiet. Kiedyś żyli między nami, pracowali a gdy trzeba było byli żołnierzami i lojalnie jak ich polscy sąsiedzi walczyli a niekiedy poświęcali swoje życie w obronie Wspólnej Ojczyzny.
Jeżeli w 1942 roku nie mogliśmy im pomóc to przynajmniej dziś o nich pamiętajmy. Gogołów 2020.

Stanisław Wójciak

W dniu 7 marca minęła "okrągła" rocznica urodzin charyzmatycznego kapłana ks. Michała Siewierskiego. Urodził się w Rzochowie, (dzisiaj to miasto Mielec), ale 35 lat jego kapłańskiej posługi przypadło na Ropczyce. A ten czas to wyjątkowo trudny okres w naszej historii. Do Ropczyc skierowany został 8 maja 1943 r, kiedy trwała niemiecka okupacja. Szybko włączył się w struktury podziemnej AK, przyjmując pseudonim "Robak". Potem nastały nie mniej trudne czasy "stalinowskie", kiedy to podjęto brutalne działania mające wyeliminować Kościół z życia społecznego, a miejscowe struktury "partyjne" wdrażały prostackie formy ateizmu. Głównym przedmiotem zainteresowania komunistycznej władzy było młode pokolenie, które miało zbudować komunizm w Polsce. Ksiądz Michał pracował wówczas jako katecheta w Ropczyckim Gimnazjum (obecne LO). Rozpoczęła się nie wypowiedziana wojna "o dusze młodych". Wielkim sojusznikiem w tej walce okazała się prof. Maria Lachman. Jej wybitny talent pedagogiczny, przepojenie "miłością Ojczyzny", stanowiły zauważalną przeszkodę w procesie ateizacji młodych. Dlatego decyzją ówczesnego Dyrektora Ryszarda Christoffa (wielce aktywnego agenta UB ps."Arsen") prof. M. Lachman zostaje wyrzucona z pracy. Także szybko zostaje wyrzucona nauka religii ze szkół.

(na zdjęciu: Krzysztof Marszałek syn Ludwika odbiera patent oficerski)

Wyremontowany Dom Kultury Śnieżka w Dębicy w dniu 10 stycznia (br) był miejscem pięknej patriotycznej uroczystości wręczenia Patentów Oficerskich Rodzinom Bohaterów Polski Podziemnej. W drugiej części tej uroczystości odbyło się podsumowanie Międzywojewódzkiego Konkursu pod tytułem "Chcieli tylko Wolnej Polski" oraz widowisko patriotyczno- kolędnicze "Wigilia w okopach od Solidarności do Współczesności". Patenty Oficerskie otrzymały cztery rodziny, z których trzy związane są z naszym powiatem. Są to: Stanisław Dydo, urodzony w Brzezówce k. Ropczyc, Ludwik Marszałek urodzony w Brzezinach, oraz Jan Klamut urodzony w Górze Ropczyckiej. Bliżej te piękne postacie przedstawiliśmy w opublikowanej w roku 2019 książce pt: "Walczyli o Niepodległość Ropczyce-Sędziszów" (do nabycia w księgarniach). Tutaj tylko w kilku zdaniach przypomnimy najważniejsze dane dotyczące tych bohaterów z naszego regionu.

    Największa tragedia na terenie naszego powiatu, okresu okupacji należy ciągle do mało znanych. Dlatego przypomnijmy, że 19.XI. 1943 aresztowano na Chechłach 35 mężczyzn, a 2 kobiety zostały zastrzelone. Tylko 10 powróciło do domu, 25 zostało zamordowanych lub zaginęło.

   W dniu 19 listopada 2019 roku pod pomnikiem ofiar pacyfikacji (przed Szkołą Podstawową Chechły) odbyła się uroczystość upamiętniająca 76 rocznicę Pacyfikacji Checheł. Rozpoczęła się od uroczystego wciągnięcia Flagi Narodowej i odśpiewania Hymnu. Następnie odbył się apel pamięci ofiar Pacyfikacji i część artystyczna w wykonaniu uczniów SP nr 3. Tą część uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem. Kwiaty złożyli: Starosta Witold Darłak, Andrzej Czochara w imieniu "Solidarności", Agnieszka Ochał (dyrektor PCEK Ropczyce), Jan Flisak (dyrektor LO Sędziszów), delegacja SP nr 3, OSP Chechły, Stanisław Wójciak (Prezes Stowarzyszenia Regionalnego). Honorową straż przy pomniku zaciągnęli "Strzelcy" z Ropczyc oraz miejscowa młodzież harcerska.

Zagłosuj!

Jak oceniasz funkcjonowanie placów targowych w miejscowościach naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Zapowiedzi imprez

Dyżury aptek

Dyżur apteki trwa od poniedziałku od godz. 8:00 do następnego poniedziałku do godz. 8:00 

 

W tygodniu

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

16.05.2022 - 23.05.2022

Sędziszów Małopolski

ul. Jana Pawła II 56 

tel. (17) 22 26 718

 

23.05.2022 - 30.05.2022

Ropczyce

ul. Wyszyńskiego 45

tel. (17) 22 18 183

 

 

Pogoda